EN
Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų

Rūšis: Nutarimas Numeris: 1198 Data: 1994-11-30 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo
Įsigaliojo 2019-11-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2019-11-18 Nr.2019-18426
2019-11-13 1147 Nutarimas Pakeitimas
2 Dėl Oficialiosios statistikos 2013 metų darbų programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-01-09
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos statistikos departamentas
Valstybės žinios: 2013-01-08 Nr.3-96
2012-12-31 DĮ-267 Įsakymas Susijęs dokumentas
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-05-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2012-05-03 Nr.51-2541
2012-04-25 483 Nutarimas Pakeitimas
4 Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų
Aktuali nuo 2012-05-04
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2012-04-25 1198 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
5 Dėl Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos modernizavimo
Įsigaliojo 2012-03-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės žinios: 2012-03-13 Nr.31-1483
2012-03-02 V-65 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
6 Dėl oficialiosios statistikos 2011 metų darbų programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-01-16
PAKEISTAS
Priėmė: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybės žinios: 2011-01-15 Nr.6-251
2010-12-30 DĮ-272 Įsakymas Susijęs dokumentas
7 Dėl Oficialiosios statistikos 2010 metų darbų programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-01-20
PAKEISTAS
Priėmė: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybės žinios: 2010-01-19 Nr.7-319
2009-12-29 DĮ-312 Įsakymas Susijęs dokumentas
8 Dėl Asbesto sukeltų profesinių ligų nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-11-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-11-03 Nr.131-5708
2009-10-29 V-888 Įsakymas Susijęs dokumentas
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų" pakeitimo
Įsigaliojo 2009-05-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2009-05-15 Nr.56-2202
2009-05-06 379 Nutarimas Pakeitimas
10 Dėl profesinių ligų sąrašo ir Valstybinio profesinių ligų registro bei jo nuostatų
Aktuali nuo 2009-05-16 iki 2012-05-03
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2009-05-06 1198 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
11 Dėl Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-04-30
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės žinios: 2008-04-29 Nr.49-1836
2008-04-17 V-110 Įsakymas Susijęs dokumentas
12 Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-04-16
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-04-15 Nr.43-1610
2008-04-08 V-271 Įsakymas Susijęs dokumentas
13 Dėl Profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-01-11
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-01-10 Nr.4-147
2007-12-29 V-1087 Įsakymas Susijęs dokumentas
14 Dėl Oficialiosios statistikos 2008 metų darbų programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-01-20
Priėmė: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybės žinios: 2008-01-19 Nr.8-309
2007-12-21 DĮ-292 Įsakymas Susijęs dokumentas
15 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 "Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-06-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-06-28 Nr.71-2808
2007-06-20 V-516 Įsakymas Susijęs dokumentas
16 Dėl Oficialiosios statistikos 2007 metų darbų programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-01-17
Priėmė: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybės žinios: 2007-01-16 Nr.6-277
2006-12-21 DĮ-253 Įsakymas Susijęs dokumentas
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų" pakeitimo
Įsigaliojo 2006-02-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2006-02-09 Nr.16-553
2006-02-06 122 Nutarimas Pakeitimas
18 Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų
Aktuali nuo 2006-02-06 iki 2009-05-15
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2006-02-06 1198 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų" pakeitimo
Įsigaliojo 2005-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-12-31 Nr.188-7014
2004-12-29 1674 Nutarimas Pakeitimas
20 Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų
Aktuali nuo 2004-12-29 iki 2006-02-05
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2004-12-29 1198 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
21 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo
Įsigaliojo 2004-06-13
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-06-12 Nr.93-3415
2004-06-10 715 Nutarimas Pakeitimas
22 Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų
Aktuali nuo 2004-06-10 iki 2004-12-28
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2004-06-10 1198 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
23 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Įsigaliojo 2003-07-16
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3170
2003-07-01 IX-1672 Įstatymas Susijęs dokumentas
24 Dėl Profesinės ligos kortelės formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2002-02-28 iki 2005-02-10; Negalioja 2005-02-11
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2002-02-27 Nr.20-779
2002-02-01 68 Įsakymas Susijęs dokumentas
25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl profesinių ligų sąrašo ir Valstybinio profesinių ligų registro bei jo nuostatų" dalinio pakeitimo
Įsigaliojo 2001-12-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2001-12-19 Nr.106-3817
2001-12-14 1527 Nutarimas Pakeitimas
26 Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų
Aktuali nuo 2001-12-14 iki 2004-06-09
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2001-12-14 1198 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
27 Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-07-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2001-07-04 Nr.57-2051
2001-06-29 815 Nutarimas Susijęs dokumentas
28 Aukštesniojo administracinio teismo teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I-5-245/2000
Įsigaliojo 2000-06-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos aukštesnysis administracinis teismas
Valstybės žinios: 2000-06-16 Nr.49-1430
2000-05-25 Sprendimas Susijęs dokumentas
29 Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
Įsigaliojo 1999-10-17
PAKEISTAS
Priėmė: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybės žinios: 1999-10-16 Nr.87-2582
1999-10-05 74 Įsakymas Susijęs dokumentas
30 Lietuvos Respublikos profesinės sveikatos priežiūros įstatymas
Įsigaliojo nuo 1999-04-09 iki 2007-06-22; Negalioja 2007-06-23
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1999-04-09 Nr.32-902
1999-03-18 VIII-1095 Įstatymas Susijęs dokumentas
31 Dėl valstybės registrų steigimo, projektavimo, reorganizavimo ir naudojimo
Įsigaliojo nuo 1996-12-07 iki 2005-05-07; Negalioja 2005-05-08
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 1996-12-06 Nr.118-2743
1996-11-29 1418 Nutarimas Pakeitimas
32 Dėl profesinių ligų sąrašo ir Valstybinio profesinių ligų registro bei jo nuostatų
Aktuali nuo 1996-11-29 iki 2001-12-13
NEGALIOJA
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
1996-11-29 1198 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
33 Dėl 10-tos redakcijos Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (TLK-10) įvedimo
Įsigaliojo nuo 1997-01-01 iki 2011-02-24; Negalioja 2011-02-25
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2001-06-13 Nr.50-1758
1996-10-28 542 Įsakymas Susijęs dokumentas
34 Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas
Įsigaliojo nuo 1996-09-13 iki 2011-12-31; Nauja redakcija 2004-08-07; Negalioja 2012-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-09-13 Nr.86-2043; 2004-08-07 Nr.124-4488
1996-08-13 I-1490 Įstatymas Susijęs dokumentas
35 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Įsigaliojo 1996-07-03; Nauja redakcija nuo 2001-01-01 iki 2003-06-30; Nauja redakcija nuo 2003-07-01 iki 2008-12-31; Nauja redakcija 2009-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-07-03 Nr.63-1479; 2003-02-12 Nr.15-597; 2008-02-23 Nr.22-804
1996-06-11 I-1374 Įstatymas Susijęs dokumentas
36 Dėl profesinių ligų registro atsakingojo tvarkytojo
Įsigaliojo 1995-01-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1995-01-04 Nr.1-24
1994-12-29 461 Įsakymas Susijęs dokumentas

Ankstesni dokumentai

37 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Įsigaliojo nuo 1993-10-22 iki 2003-07-15; Negalioja 2003-07-16
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1993-10-22 Nr.55-1064; 2000-11-08 Nr.95-2968; Vedomosti Litovskoi Respubliki: 1993-12-20 Nr.35-734
1993-10-07 I-266 Įstatymas Susijęs dokumentas
38 Dėl kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimo ir funkcionavimo
Įsigaliojo nuo 1992-10-23 iki 1996-12-06; Negalioja 1996-12-07
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 1992-11-30 Nr.33-1018
1992-10-23 793 Nutarimas Pakeistas dokumentas
Puslapio kūrimas - 3.83 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS