EN
Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūšis: Įsakymas Numeris: D1-508 Data: 2011-06-28 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2024-02-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2024-01-16 Nr.2024-00619
2024-01-16 D1-17 Įsakymas Pakeitimas
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2023-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2022-12-13 Nr.2022-25384
2022-12-13 D1-401 Įsakymas Pakeitimas
3 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2021-12-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2021-12-23 Nr.2021-26886
2021-12-23 D1-765 Įsakymas Pakeitimas
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigaliojo 2021-04-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2021-03-31 Nr.2021-06569
2021-03-31 D1-192 Įsakymas Pakeitimas
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2017-08-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2017-08-24 Nr.2017-13607
2017-08-22 D1-672 Įsakymas Pakeitimas
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2017-01-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2017-01-20 Nr.2017-01252
2017-01-18 D1-60 Įsakymas Pakeitimas
7 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
Įsigaliojo 2015-10-27
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2015-10-26 Nr.2015-16733
2015-10-23 D1-761 Įsakymas Susijęs dokumentas
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2014-06-26 Nr.2014-09170
2014-06-25 D1-556 Įsakymas Pakeitimas
9 Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-12-12
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2013-10-30 Nr.113-5663
2013-10-22 D1-782 Įsakymas Susijęs dokumentas
10 Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2013-2015 metų priemonių patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-04-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2013-04-18 Nr.40-1969
2013-04-16 D1-266 Įsakymas Susijęs dokumentas
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-11-20 Nr.134-6842
2012-11-14 D1-925 Įsakymas Pakeitimas
12 Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1S-189 "Dėl Viešųjų pirkimų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-11-02 iki 2013-03-02; Negalioja 2013-03-03
NEGALIOJA
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Valstybės žinios: 2012-10-31 Nr.126-6358
2012-10-26 1S-245 Įsakymas Susijęs dokumentas
13 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-01-02 iki 2012-12-31; Negalioja 2013-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-10-11 Nr.118-5957
2012-10-01 D1-797 Įsakymas Pakeitimas
14 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-01-02 iki 2012-12-31; Negalioja 2013-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-10-11 Nr.118-5957
2012-10-01 D1-797 Įsakymas Nauja dokumento redakcija
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-122 "Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-06-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-06-05 Nr.63-3198
2012-05-30 D1-463 Įsakymas Susijęs dokumentas
16 Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 1S-91 "Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-01-13
PAKEISTAS
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Valstybės žinios: 2012-01-12 Nr.7-245; 2012-03-03 Nr.270
2011-12-30 1S-199 Įsakymas Susijęs dokumentas
17 Dėl Elektros energijos tiekimo viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijų patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-01-08
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Valstybės žinios: 2012-01-07 Nr.5-164
2011-12-30 1S-197 Įsakymas Susijęs dokumentas

Ankstesni dokumentai

18 Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-02-25
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Valstybės žinios: 2011-02-24 Nr.23-1110
2011-02-21 3-100 Įsakymas Susijęs dokumentas
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-194 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-697 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2011-01-26 iki 2011-07-12; Negalioja 2011-07-13
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-01-25 Nr.10-466
2011-01-21 D1-50 Įsakymas Negalioja de jure
20 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-725 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašo ir 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2011-01-26 iki 2011-07-12; Negalioja 2011-07-13
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-01-25 Nr.10-465
2011-01-21 D1-49 Įsakymas Negalioja de jure
21 Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2010-2011 metų priemonių tvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.116-5951
2010-09-28 D1-833 Įsakymas Susijęs dokumentas
22 Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2010-2011 metų priemonių tvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.116-5951
2010-09-28 D1-833 Įsakymas Ryšys su taikymą nusakančiu dokumentu
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-697 "Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2010-03-19 iki 2011-07-12; Negalioja 2011-07-13
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-03-18 Nr.31-1455
2010-03-15 D1-194 Įsakymas Negalioja de jure
24 Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašo ir 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-12-09 iki 2011-07-12; Negalioja 2011-07-13
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-08 Nr.145-6453
2009-12-02 D1-725 Įsakymas Negalioja de jure
25 Dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009-2013 metų strategijos patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-10-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2009-10-24 Nr.127-5496
2009-10-14 1332 Nutarimas Susijęs dokumentas
26 Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-10-22 iki 2015-06-30; Negalioja 2015-07-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2008-10-21 Nr.121-4600
2008-10-08 1023 Nutarimas Susijęs dokumentas
27 Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijos pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-05-25 iki 2012-11-22; Negalioja 2012-11-23
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2008-05-24 Nr.59-2254
2008-05-19 4-206 Įsakymas Susijęs dokumentas
28 Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-12-30 iki 2011-07-12; Negalioja 2011-07-13
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2007-12-29 Nr.138-5692
2007-12-22 D1-697 Įsakymas Negalioja de jure
29 Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2006-09-10 iki 2010-12-31; Negalioja 2011-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2006-09-09 Nr.95-3739
2006-08-31 D1-399/4-336/3-340 Įsakymas Susijęs dokumentas
30 Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo
Įsigaliojo 2006-02-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2006-01-31 Nr.13-460
2006-01-30 92 Nutarimas Susijęs dokumentas
31 Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo
Įsigaliojo 2006-02-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2006-01-31 Nr.13-460
2006-01-30 92 Nutarimas Ryšys su taikymą nusakančiu dokumentu
32 Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-01-01; Nauja redakcija 2005-06-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2003-09-10 Nr.86-3913
2003-01-07 5 Įsakymas Susijęs dokumentas
33 Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-10-18; Nauja redakcija 2013-04-14
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2001-10-17 Nr.88-3100
2001-09-28 486 Įsakymas Susijęs dokumentas
34 Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos
Įsigaliojo nuo 2001-02-22 iki 2015-05-31; Negalioja 2015-06-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2001-02-21 Nr.16-509
2000-12-19 532/742 Įsakymas Susijęs dokumentas
35 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Įsigaliojo 1997-01-01; Nauja redakcija nuo 1999-10-01 iki 2003-02-28; Nauja redakcija nuo 2003-03-01 iki 2006-01-30; Nauja redakcija 2006-01-31
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-09-06 Nr.84-2000; 2006-01-12 Nr.4-102
1996-08-13 I-1491 Įstatymas Susijęs dokumentas
Puslapio kūrimas - 0.32 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS