EN
Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo

Rūšis: Nutarimas Numeris: 1482 Data: 1999-12-27 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties vertinimo procedūras panaikinimo
Įsigaliojo 2023-06-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2023-04-05 Nr.2023-06545
2023-04-05 A1-227 Įsakymas Susijęs dokumentas
2 Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo atlikti Slėginės įrangos techniniame reglamente nustatytas atitikties vertinimo procedūras
Įsigaliojo 2022-11-12
Teisės aktų registras: 2022-11-11 Nr.2022-22820
2022-11-11 4-1113 Įsakymas Susijęs dokumentas
3 Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo atlikti Slėginės įrangos techniniame reglamente nustatytas atitikties vertinimo procedūras
Įsigaliojo nuo 2022-06-01 iki 2022-11-11; Negalioja 2022-11-12
NEGALIOJA
Teisės aktų registras: 2022-05-31 Nr.2022-11738
2022-05-31 4-783 Įsakymas Susijęs dokumentas
4 Dėl Lietuvos ir Vokietijos uždarosios akcinės bendrovės „Tuvlita“ technikos kontrolės tarnybos paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties vertinimo procedūras
Įsigaliojo nuo 2021-12-24 iki 2024-12-08; Negalios 2024-12-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2021-12-23 Nr.2021-26684
2021-12-22 A1-939 Įsakymas Susijęs dokumentas
5 Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento parvirtinimo
Įsigaliojo 2021-09-14
Priėmė: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Teisės aktų registras: 2021-09-13 Nr.2021-19243
2021-09-13 2BE-243 Įsakymas Susijęs dokumentas
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2021-08-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2021-08-02 Nr.2021-16919
2021-07-28 596 Nutarimas Pakeitimas
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2020-09-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2020-09-07 Nr.2020-18836
2020-09-02 968 Nutarimas Pakeitimas
8 Dėl Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo 2020-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Teisės aktų registras: 2019-06-11 Nr.2019-09435
2019-06-11 1V-535 Įsakymas Susijęs dokumentas
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl Institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2018-03-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2018-03-20 Nr.2018-04213
2018-03-14 240 Nutarimas Pakeitimas
10 Dėl įstaigos paskyrimo atlikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, nustatytas atitikties įvertinimo procedūras
Įsigaliojo 2017-11-04
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-11-03 Nr.2017-17426
2017-10-31 A1-550 Įsakymas Susijęs dokumentas
11 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2017-01-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2017-01-26 Nr.2017-01483
2017-01-25 64 Nutarimas Pakeitimas
12 Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2016-12-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Teisės aktų registras: 2016-11-30 Nr.2016-27809
2016-11-29 4-739 Įsakymas Susijęs dokumentas
13 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2016-11-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2016-11-07 Nr.2016-26378
2016-11-03 A1-587 Įsakymas Susijęs dokumentas
14 Dėl Reikalavimų fasuotoms prekėms, nepatenkančioms į Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2016-09-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Teisės aktų registras: 2016-07-18 Nr.2016-20734
2016-07-18 4-477 Įsakymas Susijęs dokumentas
15 Dėl Viešosios įstaigos „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties įvertinimo procedūras
Įsigaliojo 2016-04-20
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2016-03-22 Nr.2016-05505
2016-03-21 A1-144 Įsakymas Susijęs dokumentas
16 Dėl Viešosios įstaigos technikos priežiūros tarnybos paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties įvertinimo procedūras
Įsigaliojo nuo 2016-04-20 iki 2023-05-31; Negalioja 2023-06-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2016-03-22 Nr.2016-05504
2016-03-21 A1-143 Įsakymas Susijęs dokumentas
17 Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo
Įsigaliojo 2016-04-20
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Teisės aktų registras: 2015-12-01 Nr.2015-19077
2015-11-19 4-730 Įsakymas Susijęs dokumentas
18 Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo
Įsigaliojo 2016-04-20
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Teisės aktų registras: 2015-10-30 Nr.2015-17168
2015-10-30 4-699 Įsakymas Susijęs dokumentas
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2015-09-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2015-05-14 Nr.2015-07350
2015-05-13 481 Nutarimas Pakeitimas
20 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2015-02-17 iki 2017-02-09; Negalioja 2017-02-10
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Teisės aktų registras: 2015-01-29 Nr.2015-01266
2015-01-28 D1-80 Įsakymas Susijęs dokumentas
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-09-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2014-09-17 Nr.2014-12421
2014-09-10 937 Nutarimas Pakeitimas
22 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2013-10-01 iki 2015-02-16; Negalioja 2015-02-17
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2013-09-07 Nr.95-4734
2013-09-05 D1-656 Įsakymas Susijęs dokumentas
23 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2013-10-01 iki 2015-02-16; Negalioja 2015-02-17
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2013-09-07 Nr.95-4734
2013-09-05 D1-656 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
24 Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-05-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-04 Nr.93-4796
2012-07-26 1V-580 Įsakymas Susijęs dokumentas
25 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2012-08-06 iki 2013-09-30; Negalioja 2013-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-07-26 Nr.89-4665
2012-07-19 D1-628 Įsakymas Susijęs dokumentas
26 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2011-06-30 iki 2012-08-05; Negalioja 2012-08-06
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-16 Nr.73-3523
2011-06-09 D1-476 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
27 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2011-06-30 iki 2012-08-05; Negalioja 2012-08-06
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-16 Nr.73-3523
2011-06-09 D1-476 Įsakymas Susijęs dokumentas
28 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2010-08-02 iki 2011-06-29; Negalioja 2011-06-30
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-07-27 Nr.89-4723
2010-07-15 D1-617 Įsakymas Susijęs dokumentas
29 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2010-08-02 iki 2011-06-29; Negalioja 2011-06-30
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-07-27 Nr.89-4723
2010-07-15 D1-617 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 674 "Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo (notifikavimo) taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-02-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-02-20 Nr.21-986
2010-02-10 144 Nutarimas Susijęs dokumentas
31 Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-10-02 iki 2013-04-30; Negalioja 2013-05-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2009-10-01 Nr.117-5055
2009-09-24 1V-511 Įsakymas Susijęs dokumentas
32 Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-10-02 iki 2013-04-30; Negalioja 2013-05-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2009-10-01 Nr.117-5055
2009-09-24 1V-511 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
33 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2009-08-02 iki 2010-07-27; Negalioja 2010-07-28
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2009-08-01 Nr.92-3952
2009-07-23 D1-438 Įsakymas Susijęs dokumentas
34 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2009-08-02 iki 2010-07-27; Negalioja 2010-07-28
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2009-08-01 Nr.92-3952
2009-07-23 D1-438 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
35 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 407 "Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2009-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2009-06-30 Nr.77-3199
2009-06-17 1V-294 Įsakymas Susijęs dokumentas
36 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 407 "Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2009-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2009-06-30 Nr.77-3199
2009-06-17 1V-294 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
37 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2009-05-31
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2009-05-30 Nr.63-2536
2009-05-06 1-142 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
38 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2009-05-31
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2009-05-30 Nr.63-2536
2009-05-06 1-142 Įsakymas Susijęs dokumentas
39 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2008-07-01 iki 2009-08-01; Negalioja 2009-08-02
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2008-06-30 Nr.74-2906
2008-06-25 D1-332 Įsakymas Susijęs dokumentas
40 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2007-09-30 iki 2008-07-06; Negalioja 2008-07-07
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2007-09-29 Nr.102-4185
2007-09-25 D1-491 Įsakymas Susijęs dokumentas
41 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2006-10-12 iki 2007-09-29; Negalioja 2007-09-30
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2006-10-11 Nr.108-4118
2006-09-29 D1-438 Įsakymas Susijęs dokumentas
42 Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo (notifikavimo) taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2006-07-15; Nauja redakcija 2010-02-21
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2006-07-14 Nr.77-2985
2006-07-04 674 Nutarimas Susijęs dokumentas
43 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2003/2003 dėl trąšų įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 4-154 "Dėl "Jautrių" ne maisto prekių sąrašo patvirtinimo" papildymo
Įsigaliojo 2006-04-28
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2006-04-27 Nr.46-1674
2006-04-14 4-124 Įsakymas Susijęs dokumentas
44 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2005-09-23 iki 2006-10-09; Negalioja 2006-10-10
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2005-09-22 Nr.113-4139
2005-09-16 D1-444 Įsakymas Susijęs dokumentas
45 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2005-09-23 iki 2006-10-09; Negalioja 2006-10-10
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2005-09-22 Nr.113-4139
2005-09-16 D1-444 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
46 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 100 "Dėl Gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2005-07-13
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2005-07-12 Nr.84-3131
2005-06-29 1-199 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
47 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 100 "Dėl Gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2005-07-13
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2005-07-12 Nr.84-3131
2005-06-29 1-199 Įsakymas Susijęs dokumentas
48 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2004-04-17 iki 2005-09-29; Negalioja 2005-09-30
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2004-04-16 Nr.55-1919
2004-03-31 D1-160 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
49 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2004-04-17 iki 2005-09-29; Negalioja 2005-09-30
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2004-04-16 Nr.55-1919
2004-03-31 D1-160 Įsakymas Susijęs dokumentas
50 Dėl Lietuvos higienos normos HN 41:2003 "Mokyklinės prekės" patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-10-09
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2003-10-08 Nr.94-4261
2003-09-25 V-556 Įsakymas Susijęs dokumentas
51 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2576 ir Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2003-07-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2003-07-23 Nr.73-3378
2003-07-18 944 Nutarimas Susijęs dokumentas
52 Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
Įsigaliojo nuo 2003-07-01 iki 2004-05-31; Negalioja 2004-06-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2003-06-30 Nr.64-2912
2003-06-23 315 Įsakymas Susijęs dokumentas
53 Dėl privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2002-08-24 iki 2009-10-01; Negalioja 2009-10-02
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2002-08-23 Nr.82-3531
2002-08-08 378 Įsakymas Susijęs dokumentas
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 ?Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2002-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2002-06-26 Nr.64-2588
2002-06-19 926 Nutarimas Pakeitimas
55 Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo
Aktuali nuo 2002-06-19
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2002-06-19 1482 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
56 Dėl pavedimo vykdyti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą ir įgaliojimo pasirašyti gaisrinės įrangos atitikties sertifikatus suteikimo
Įsigaliojo 2001-11-15
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2001-11-14 Nr.95-3379
2001-11-09 113 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
57 Dėl pavedimo vykdyti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą ir įgaliojimo pasirašyti gaisrinės įrangos atitikties sertifikatus suteikimo
Įsigaliojo 2001-11-15
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2001-11-14 Nr.95-3379
2001-11-09 113 Įsakymas Susijęs dokumentas
58 Dėl 2001 07 11 įsakymo Nr.376 patikslinimo
Įsigaliojo nuo 2002-01-01 iki 2002-09-30; Negalioja 2002-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2001-10-12 Nr.87-3052
2001-09-27 481 Įsakymas Susijęs dokumentas
59 Dėl Koordinavimo tarybos prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento gaisrinių tyrimų centro nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-10-04 iki 2007-05-22; Negalioja 2007-05-23
NEGALIOJA
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2001-10-03 Nr.84-2967
2001-09-25 99 Įsakymas Susijęs dokumentas
60 Dėl Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-10-04; Nauja redakcija 2009-05-31
PAKEISTAS
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2001-10-03 Nr.84-2966
2001-09-25 98 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
61 Dėl Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-10-04; Nauja redakcija 2009-05-31
PAKEISTAS
Priėmė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės žinios: 2001-10-03 Nr.84-2966
2001-09-25 98 Įsakymas Susijęs dokumentas
62 Dėl Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninio reglamento tvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-05-19 iki 2011-07-15; Negalioja 2011-07-16
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2001-05-18 Nr.42-1473
2001-03-28 109 Įsakymas Susijęs dokumentas
63 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr.331 "Dėl baldų ir baldinių medžiagų privalomojo sertifikavimo" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2001-06-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2001-03-09 Nr.21-703
2001-03-02 70 Įsakymas Susijęs dokumentas
64 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr.331 "Dėl baldų ir baldinių medžiagų privalomojo sertifikavimo" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2001-06-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2001-03-09 Nr.21-703
2001-03-02 70 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
65 Dėl Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-02-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2001-02-09 Nr.13-412
2001-02-02 47 Įsakymas Susijęs dokumentas
66 Dėl techninio reglamento "Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas" patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-01-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2001-01-10 Nr.3-57
2000-12-28 113 Įsakymas Susijęs dokumentas
67 Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2000-11-23; Nauja redakcija 2009-07-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2000-11-22 Nr.100-3197
2000-10-18 407 Įsakymas Susijęs dokumentas
68 Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2000-11-23; Nauja redakcija 2009-07-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2000-11-22 Nr.100-3197
2000-10-18 407 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
69 Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 131 pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2000-09-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2000-09-13 Nr.77-2354
2000-07-17 72 Įsakymas Susijęs dokumentas
70 Dėl techninio reglamento "Asmeninės apsauginės priemonės" patvirtinimo
Įsigaliojo 2000-08-03
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2000-08-02 Nr.65-1967
2000-07-03 69 Įsakymas Susijęs dokumentas
71 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 "Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo" papildymo
Įsigaliojo 2000-06-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2000-06-14 Nr.48-1393
2000-06-09 665 Nutarimas Pakeitimas
72 Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo
Aktuali nuo 2000-06-09 iki 2002-06-18
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2000-06-09 1482 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
73 Dėl rinkoje realizuojamų asmeninių apsauginių priemonių kontrolės
Įsigaliojo nuo 2000-03-18 iki 2003-02-12; Negalioja 2003-02-13
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2000-03-17 Nr.23-602
2000-03-07 29/7 Įsakymas Susijęs dokumentas

Ankstesni dokumentai

74 Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas
Įsigaliojo 2000-01-01; Nauja redakcija 2001-07-25
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1999-06-16 Nr.52-1673; 2001-07-25 Nr.64-2324
1999-06-01 VIII-1206 Įstatymas Susijęs dokumentas
75 Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas
Įsigaliojo 1998-10-21; Nauja redakcija 2011-04-05
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1998-10-21 Nr.92-2542
1998-10-06 VIII-870 Įstatymas Susijęs dokumentas
Puslapio kūrimas - 0.56 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS