EN
Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo

Rūšis: Įsakymas Numeris: A1-331 Data: 2007-11-26 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2021-11-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2021-03-25 Nr.2021-05840
2021-03-25 A1-250 Įsakymas Pakeitimas
2 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2018-04-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2018-04-20 Nr.2018-06281
2018-04-19 A1-170 Įsakymas Pakeitimas
3 Dėl Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2015-10-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Teisės aktų registras: 2015-10-30 Nr.2015-17095
2015-10-30 A1-614???? Įsakymas Susijęs dokumentas
4 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-103/V-265 "Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2013-07-01 Nr.70-3541
2013-06-25 A1-310/V-640 Įsakymas Susijęs dokumentas
5 Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-10-07
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2012-10-06 Nr.116-5883
2012-09-28 1-191 Įsakymas Susijęs dokumentas
6 Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-05-06
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2012-05-05 Nr.52-2598
2012-05-02 1-82 Įsakymas Susijęs dokumentas
7 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:2011 "Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-07-08; Įsigaliojo 2011-07-08
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-07-07 Nr.82-4015
2011-06-30 V-650 Įsakymas Susijęs dokumentas
8 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:2011 "Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-07-01; Įsigaliojo 2011-07-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-30 Nr.79-3882
2011-06-27 V-644 Įsakymas Susijęs dokumentas
9 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-06-15
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-14 Nr.72-3490
2011-06-08 V-591 Įsakymas Susijęs dokumentas
10 Dėl augalų apsaugos produktų įvertinimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-03-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2011-03-15 Nr.31-1467
2011-03-08 3D-183 Įsakymas Susijęs dokumentas
11 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-497 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2007 "Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2011-01-23 iki 2013-06-01; Negalioja 2013-06-02
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-01-22 Nr.9-405
2011-01-14 V-34 Įsakymas Susijęs dokumentas
12 Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2010 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2010-07-30 iki 2013-04-30; Reguliuojantis verslo sąlygas 2010-07-30; Negalioja 2013-05-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-07-29 Nr.90-4781
2010-07-19 V-644 Įsakymas Susijęs dokumentas
13 Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-08
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-07 Nr.39-1878; 2010-04-12 Nr.42 (atitaisymas)
2010-03-30 1-100 Įsakymas Susijęs dokumentas
14 Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, vykdančių savo funkcijas cheminio užteršimo atvejais, rekomenduojamų asmeninių apsaugos priemonių ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-04-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-04-25 Nr.46-1861
2009-04-15 V-274 Įsakymas Susijęs dokumentas
15 Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2008 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai" patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-01-14 iki 2010-07-29; Negalioja 2010-07-30
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-01-13 Nr.4-107
2008-12-24 V-1270 Įsakymas Susijęs dokumentas
16 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 "Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-11-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2008-11-27 Nr.136-5335
2008-11-17 A1-375 Įsakymas Susijęs dokumentas

Ankstesni dokumentai

17 Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-07-20
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2005-07-19 Nr.87-3275
2005-07-07 A1-196 Įsakymas Susijęs dokumentas
18 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Įsigaliojo 2003-07-16
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3170
2003-07-01 IX-1672 Įstatymas Susijęs dokumentas
19 Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų
Įsigaliojo 2003-05-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2003-04-30 Nr.40-1820
2003-04-24 501 Nutarimas Susijęs dokumentas
20 Dėl techninio reglamento "Asmeninės apsauginės priemonės" patvirtinimo
Įsigaliojo 2000-08-03
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2000-08-02 Nr.65-1967
2000-07-03 69 Įsakymas Susijęs dokumentas
21 Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-05-09 iki 2007-11-29; Negalioja 2007-11-30
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 1998-05-08 Nr.43-1188
1998-04-20 77 Įsakymas Negalioja de jure
Puslapio kūrimas - 2.75 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS