EN
Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

Rūšis: Nutarimas Numeris: 1057 Data: 2011-09-07 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2022-10-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2022-10-14 Nr.2022-20977
2022-10-12 1031 Nutarimas Pakeitimas
2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2021-10-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2021-10-08 Nr.2021-21185
2021-10-06 806 Nutarimas Pakeitimas
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2020-08-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2020-08-24 Nr.2020-17774
2020-08-19 914 Nutarimas Pakeitimas
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2020-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2020-04-10 Nr.2020-07618
2020-04-08 365 Nutarimas Pakeitimas
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2019-02-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2019-02-20 Nr.2019-02718
2019-02-13 142 Nutarimas Pakeitimas
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2015-08-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2015-08-26 Nr.2015-13010
2015-08-19 887 Nutarimas Pakeitimas
7 Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2015-05-30
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2015-05-29 Nr.2015-08275
2015-05-26 V-657 Įsakymas Susijęs dokumentas
8 Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2014-07-15
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2014-07-14 Nr.2014-10212
2014-07-09 V-776 Įsakymas Susijęs dokumentas
9 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-05-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2014-05-20 Nr.2014-05561
2014-05-16 V-595 Įsakymas Susijęs dokumentas
10 Dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" projekto "Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas" tiesioginio finansavimo aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-09-15
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2013-09-14 Nr.97-4817
2013-09-06 V-859 Įsakymas Susijęs dokumentas
11 Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-08-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-11 Nr.95-4882
2012-08-08 V-761 Įsakymas Susijęs dokumentas
12 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-06-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-06-13 Nr.66-3376
2012-06-07 V-509 Įsakymas Susijęs dokumentas
13 Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-10-16
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-15 Nr.124-5916
2011-10-07 V-889 Įsakymas Susijęs dokumentas
14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ atitaisymas
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2011-09-07 Atitaisymas Atitaisymas

Ankstesni dokumentai

15 Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-03-18
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Valstybės žinios: 2011-03-17 Nr.32-1534
2011-03-09 V-100 Įsakymas Susijęs dokumentas
16 Dėl Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus atnaujintos šešiaženklės struktūros pagal ISCO-08 patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2010-10-03 iki 2013-04-27; Negalioja 2013-04-28
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
Valstybės žinios: 2010-10-02 Nr.117-5989; www.valstybes-zinios.lt: 2010-10-04 Nr.1170 (5989)
2010-09-30 V(5)-167 Įsakymas Susijęs dokumentas
17 Dėl E. sveikatos sistemos 2009-2015 metų plėtros programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-02-26
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-25 Nr.23-1079
2010-02-22 V-151 Įsakymas Susijęs dokumentas
18 Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Valstybės žinios: 2008-11-25 Nr.135-5298
2008-11-12 1T-71(1.12) Įsakymas Susijęs dokumentas
19 Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techninių saugos reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-247 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairių ir Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2008-11-07 iki 2013-10-10; Negalioja 2013-10-11
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2008-11-06 Nr.127-4866
2008-10-27 1V-384 Įsakymas Susijęs dokumentas
20 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo
Įsigaliojo 2009-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-21 Nr.121-4625
2008-10-10 V-971 Įsakymas Susijęs dokumentas
21 Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-01-01
Priėmė: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybės žinios: 2007-11-20 Nr.119-4877
2007-10-31 DĮ-226 Įsakymas Susijęs dokumentas
22 Dėl Saugos dokumentų turinio gairių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-06-30 iki 2013-08-22; Negalioja 2013-08-23
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2007-05-15 Nr.53-2070
2007-05-08 1V-172 Įsakymas Susijęs dokumentas
23 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas
Įsigaliojo 2006-07-18
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2006-07-18 Nr.78-3056
2006-06-22 X-709 Įstatymas Susijęs dokumentas
24 Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-07-08
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-07-07 Nr.83-3078; 2005-11-12 Nr.1340
2005-06-30 V-533/A1-189 Įsakymas Susijęs dokumentas
25 Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-05-15
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-05-14 Nr.61-2189
2005-05-09 V-374 Įsakymas Susijęs dokumentas
26 Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-04-22 iki 2013-03-02; Negalioja 2013-03-03
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-04-21 Nr.58-2061
2004-04-19 451 Nutarimas Susijęs dokumentas
27 Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams
Įsigaliojo 2002-03-17
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2002-03-16 Nr.28-1013
2002-03-08 112 Įsakymas Susijęs dokumentas
28 Dėl Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-03-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2001-03-07 Nr.20-652
2001-02-28 229 Nutarimas Susijęs dokumentas
29 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas
Įsigaliojo 2000-09-06
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2000-09-06 Nr.74-2262; 2000-09-13 Nr.770; 2000-09-22 Nr.800; 2000-09-29 Nr.820
2000-07-18 VIII-1864 Įstatymas Susijęs dokumentas
30 Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose
Įsigaliojo nuo 1997-09-11 iki 2013-08-07; Nauja redakcija 2003-01-09; Nauja redakcija 2007-06-30; Negalioja 2013-08-08
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 1997-09-10 Nr.83-2075; 2003-01-08 Nr.2-45; 2007-05-05 Nr.49-1891
1997-09-04 952 Nutarimas Susijęs dokumentas
31 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
Įsigaliojo 1996-10-23; Nauja redakcija nuo 2005-01-01 iki 2010-02-28; Nauja redakcija 2010-03-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-10-23 Nr.102-2317; 2004-07-24 Nr.115-4284; 2009-12-08 Nr.145-6425
1996-10-03 I-1562 Įstatymas Susijęs dokumentas
32 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Įsigaliojo 1996-07-03; Nauja redakcija nuo 2001-01-01 iki 2003-06-30; Nauja redakcija nuo 2003-07-01 iki 2008-12-31; Nauja redakcija 2009-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-07-03 Nr.63-1479; 2003-02-12 Nr.15-597; 2008-02-23 Nr.22-804
1996-06-11 I-1374 Įstatymas Susijęs dokumentas
33 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Įsigaliojo 1996-07-12; Nauja redakcija nuo 1997-07-01 iki 1998-12-10; Nauja redakcija 1998-12-11
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-07-12 Nr.66-1572; 1998-12-11 Nr.109-2995
1996-06-06 I-1367 Įstatymas Susijęs dokumentas
34 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Įsigaliojo 1997-01-01; Nauja redakcija 2003-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-06-12 Nr.55-1287; 1996-10-12 Nr.990
1996-05-21 I-1343 Įstatymas Susijęs dokumentas
35 Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas
Įsigaliojo 1995-12-30; Nauja redakcija 2005-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1995-12-30 Nr.107-2389; 2004-04-20 Nr.57-1982
1995-12-05 I-1115 Įstatymas Susijęs dokumentas
36 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
Įsigaliojo 1994-08-17; Nauja redakcija 1998-12-23
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1994-08-17 Nr.63-1231; 1998-12-23 Nr.112-3099
1994-07-19 I-552 Įstatymas Susijęs dokumentas
Puslapio kūrimas - 5.81 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS