EN
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Rūšis: Įstatymas Numeris: I-552 Data: 1994-07-19 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2022-12-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-12-13 Nr.2022-25404
2022-12-08 XIV-1637 Įstatymas Pakeitimas
2 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 ir 51-1 straipsniais įstatymas
Įsigaliojo 2022-07-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-07-11 Nr.2022-15197
2022-06-30 XIV-1279 Įstatymas Pakeitimas
3 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2023-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-07-15 Nr.2022-15577
2022-06-28 XIV-1212 Įstatymas Pakeitimas
4 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-1 straipsniu įstatymas
Įsigalios 2023-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-06-01 Nr.2022-11874
2022-05-19 XIV-1113 Įstatymas Pakeitimas
5 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo Nr. XIII-2754 5, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2022-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-05-06 Nr.2022-09669
2022-04-28 XIV-1060 Įstatymas Pakeitimas
6 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2022-05-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-05-06 Nr.2022-09668
2022-04-28 XIV-1059 Įstatymas Pakeitimas
7 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2022-05-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-04-28 Nr.2022-08798
2022-04-21 XIV-1043 Įstatymas Pakeitimas
8 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Įsigaliojo 2022-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, >>
Teisės aktų registras: 2022-04-12 Nr.2022-07570
2022-04-12 V-749/1V-284/V-543/A1-265 Įsakymas Susijęs dokumentas
9 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2021-12-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2021-12-28 Nr.2021-27368
2021-12-16 XIV-792 Įstatymas Pakeitimas
10 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 I dalies III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-2 straipsniu įstatymas
Įsigaliojo 2022-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2021-12-28 Nr.2021-27366
2021-12-16 XIV-790 Įstatymas Pakeitimas
11 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 12, 61 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2021-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2021-07-08 Nr.2021-15474
2021-06-29 XIV-456 Įstatymas Pakeitimas
12 Dėl Naloksono, skirto opioidų perdozavimo prevencijai, išdavimo laisvės atėmimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2021-10-01
Priėmė: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Teisės aktų registras: 2021-06-25 Nr.2021-14299
2021-06-25 V-212 Įsakymas Susijęs dokumentas
13 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 67 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2021-06-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2021-06-29 Nr.2021-14507
2021-06-17 XIV-403 Įstatymas Pakeitimas
14 Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Įsigaliojo 2021-05-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, >>
Teisės aktų registras: 2021-05-04 Nr.2021-09602
2021-05-04 A1-348/V-1013/V-714/1V-384 Įsakymas Susijęs dokumentas
15 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2021-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2020-11-24 Nr.2020-24881
2020-11-23 V-2701 Įsakymas Susijęs dokumentas
16 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2021-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2020-11-24 Nr.2020-24882
2020-11-23 V-2700 Įsakymas Susijęs dokumentas
17 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2772 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-07-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-07-15 Nr.2020-15762
2020-06-30 XIII-3224 Įstatymas Pakeitimas
18 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 16 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo iki 2020-11-20; Negalioja 2020-11-21
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-07-15 Nr.2020-15759
2020-06-30 XIII-3223 Įstatymas Susijęs dokumentas
19 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-07-07 Nr.2020-15133
2020-06-25 XIII-3155 Įstatymas Pakeitimas
20 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-07-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-07-07 Nr.2020-15131
2020-06-25 XIII-3148 Įstatymas Pakeitimas
21 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 6, 46, 60, 61, 64, 65, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2021-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-07-09 Nr.2020-15305
2020-06-25 XIII-3100 Įstatymas Pakeitimas
22 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo Nr. XIII-2754 1 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2021-05-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-05-25 Nr.2020-11067
2020-05-21 XIII-2947 Įstatymas Pakeitimas
23 Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2020-04-11
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2020-04-10 Nr.2020-07692
2020-04-09 V-803 Įsakymas Susijęs dokumentas
24 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2020-04-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2020-04-09 Nr.2020-07524
2020-04-08 360 Nutarimas Susijęs dokumentas
25 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2021-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-01-29 Nr.2020-02007
2020-01-14 XIII-2772 Įstatymas Pakeitimas
26 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
Įsigaliojo 2021-05-26
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-01-03 Nr.2020-00039
2019-12-20 XIII-2754 Įstatymas Pakeitimas
27 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2019-12-30 Nr.2019-21419
2019-12-17 XIII-2701 Įstatymas Pakeitimas
28 Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2019-06-06
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2019-06-05 Nr.2019-09071
2019-06-03 V-656 Įsakymas Susijęs dokumentas
29 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 29, 47, 74 straipsnių pakeitimo ir 67-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Įsigaliojo 2019-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2019-01-21 Nr.2019-00840
2019-01-11 XIII-1908 Įstatymas Pakeitimas
30 Dėl akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką, bei lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, procento nustatymo Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti
Įsigaliojo 2019-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2018-12-17 Nr.2018-20654
2018-12-12 1279 Nutarimas Susijęs dokumentas
31 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2019-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2018-12-10 Nr.2018-20189
2018-12-04 XIII-1691 Įstatymas Pakeitimas
32 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-966
Įsigaliojo 2018-06-13
Teisės aktų registras: 2018-06-12 Nr.2018-09762
2018-06-06 560 Nutarimas Susijęs dokumentas
33 Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse
Įsigaliojo 2018-01-25
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2018-01-24 Nr.2018-01060
2018-01-23 V-70 Įsakymas Susijęs dokumentas
34 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 80 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Įsigaliojo 2017-11-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2017-11-23 Nr.2017-18509
2017-11-16 XIII-737 Įstatymas Pakeitimas
35 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 67 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2017-11-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2017-11-16 Nr.2017-18150
2017-11-09 XIII-718 Įstatymas Pakeitimas
36 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-400(2)
Įsigaliojo 2017-10-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2017-10-26 Nr.2017-16894
2017-10-18 858 Nutarimas Susijęs dokumentas
37 Dėl akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką, bei lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, procento nustatymo Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti
Įsigaliojo 2018-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2017-09-13 Nr.2017-14558
2017-08-30 730 Nutarimas Susijęs dokumentas
38 Dėl Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 24-1 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 80 straipsnio pakeitimo ir priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 6