EN
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas

Rūšis: Įstatymas Numeris: IX-1565 Data: 2003-05-20 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Dėl UAB „Širvintų šiluma“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2024-05-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2024-05-30 Nr.2024-09712
2024-05-30 O3E-769 Nutarimas Susijęs dokumentas
2 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2024-05-22
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2024-05-21 Nr.2024-09139
2024-05-21 O3E-711 Nutarimas Susijęs dokumentas
3 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punkto (2020 m. birželio 25 d. redakcija) nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
Įsigaliojo 2024-04-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Teisės aktų registras: 2024-04-16 Nr.2024-07038
2024-04-16 KT31-N4/2024 Nutarimas Netaikymą teismo nutarimu nusakantis dokumentas
4 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
Įsigaliojo 2023-10-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2023-09-28 Nr.2023-18899
2023-09-28 O3E-1412 Nutarimas Susijęs dokumentas
5 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2023-07-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2023-07-05 Nr.2023-14002
2023-06-29 XIV-2111 Įstatymas Pakeitimas
6 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10-1, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-2, 10-2, 29-1 straipsniais įstatymas
Įsigaliojo 2023-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2023-04-19 Nr.2023-07541
2023-04-06 XIV-1876 Įstatymas Pakeitimas
7 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2023-03-31
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2023-03-30 Nr.2023-05882
2023-03-30 O3E-340 Nutarimas Susijęs dokumentas
8 Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2022-09-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2022-09-22 Nr.2022-19347
2022-09-22 O3E-1298 Nutarimas Susijęs dokumentas
9 Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2022-09-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2022-09-22 Nr.2022-19346
2022-09-22 O3E-1297 Nutarimas Susijęs dokumentas
10 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2022-10-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2022-09-22 Nr.2022-19344
2022-09-22 O3E-1288 Nutarimas Susijęs dokumentas
11 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2022-07-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-07-07 Nr.2022-14926
2022-06-30 XIV-1298 Įstatymas Pakeitimas
12 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
Įsigaliojo 2022-06-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-03-30 Nr.2022-06315
2022-03-24 XIV-980 Įstatymas Pakeitimas
13 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2021-11-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2021-11-12 Nr.2021-23529
2021-11-04 XIV-607 Įstatymas Pakeitimas
14 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3E-836 „Dėl UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos kogeneracinės elektrinės šilumos gamybos bazinės kainos (kainų dedamųjų) nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2021-04-10
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2021-04-09 Nr.2021-07526
2021-04-09 O3E-433 Nutarimas Susijęs dokumentas
15 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 6, 7, 8, 8-1, 10 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2021-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-07-09 Nr.2020-15366
2020-06-25 XIII-3123 Įstatymas Pakeitimas
16 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-06-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-06-17 Nr.2020-13235
2020-06-04 XIII-3018 Įstatymas Pakeitimas
17 Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2019-12-14 iki 2023-09-30; Negalioja 2023-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-12-13 Nr.2019-20172
2019-12-13 O3E-857 Nutarimas Susijęs dokumentas
18 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2019-09-04
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-09-03 Nr.2019-13924
2019-09-02 O3E-383 Nutarimas Susijęs dokumentas
19 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2019-09-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-09-03 Nr.2019-13925
2019-09-02 O3E-381 Nutarimas Susijęs dokumentas
20 Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo
Įsigaliojo 2019-09-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-09-03 Nr.2019-13926
2019-09-02 O3E-351 Nutarimas Susijęs dokumentas
21 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3021
Įsigaliojo 2019-07-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2019-07-17 Nr.2019-11765
2019-07-10 725 Nutarimas Susijęs dokumentas
22 Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2019-06-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-06-12 Nr.2019-09518
2019-06-12 O3E-192 Nutarimas Susijęs dokumentas
23 Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje Energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2019-04-02
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-04-01 Nr.2019-05217
2019-04-01 O3E-93 Nutarimas Susijęs dokumentas
24 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10-1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2019-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2019-02-26 Nr.2019-03173
2019-02-14 XIII-1974 Įstatymas Pakeitimas
25 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
Įsigaliojo 2019-01-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-01-24 Nr.2019-01087
2019-01-24 O3E-22 Nutarimas Susijęs dokumentas
26 Dėl UAB „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2019-01-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-01-24 Nr.2019-01073
2019-01-24 O3E-19 Nutarimas Susijęs dokumentas
27 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2019-01-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2019-01-10 Nr.2019-00365
2019-01-10 O3E-1 Nutarimas Susijęs dokumentas
28 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2019-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2018-12-21 Nr.2018-21229
2018-12-18 XIII-1784 Įstatymas Pakeitimas
29 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2019-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2018-11-22 Nr.2018-18861
2018-11-15 XIII-1628 Įstatymas Pakeitimas
30 Dėl 2017 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
Įsigaliojo 2018-06-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2018-06-28 Nr.2018-10716
2018-06-28 O3E-203 Nutarimas Susijęs dokumentas
31 Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2018-06-08
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2018-06-07 Nr.2018-09569
2018-06-07 O3E-193 Nutarimas Susijęs dokumentas
32 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 7 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2019-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2018-05-29 Nr.2018-08641
2018-05-17 XIII-1168 Įstatymas Pakeitimas
33 Republic of Lithuania Law on the Heat Sector
Anglų kalba
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2018-05-17 IX-1565 Suvestinė redakcija kita kalba Dokumento vertimas
34 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
Įsigaliojo 2018-05-18
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2018-05-17 Nr.2018-07883
2018-05-16 O3E-156 Nutarimas Susijęs dokumentas
35 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2018-05-18
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2018-05-17 Nr.2018-07882
2018-05-16 O3E-155 Nutarimas Susijęs dokumentas
36 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2018-05-18
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2018-05-17 Nr.2018-07878
2018-05-16 O3E-151 Nutarimas Susijęs dokumentas
37 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo“ pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2018-05-18 iki 2019-08-02; Negalioja 2019-08-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2018-05-17 Nr.2018-07877
2018-05-16 O3E-150 Nutarimas Susijęs dokumentas
38 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2018-04-21
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2018-04-20 Nr.2018-06350
2018-04-20 O3E-108 Nutarimas Susijęs dokumentas
39 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas
Įsigaliojo 2018-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2018-04-11 Nr.2018-05880
2018-03-29 XIII-1062 Įstatymas Pakeitimas
40 Republic of Lithuania Law on the Heat Sector
Anglų kalba
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2018-03-29 IX-1565 Suvestinė redakcija kita kalba Dokumento vertimas
41 Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2018-02-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2018-02-23 Nr.2018-02899
2018-02-21 169 Nutarimas Susijęs dokumentas
42 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2018-01-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2018-01-25 Nr.2018-01145
2018-01-25 O3E-25 Nutarimas Susijęs dokumentas
43 Dėl uždarosios akcinės bendrovės gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ šilumos gamybos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2017-11-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-11-27 Nr.2017-18706
2017-11-25 O3E-534 Nutarimas Susijęs dokumentas
44 Dėl Balterma ir ko, uždarosios akcinės bendrovės šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2017-11-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-11-27 Nr.2017-18707
2017-11-25 O3E-533 Nutarimas Susijęs dokumentas
45 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2017-11-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-11-16 Nr.2017-18134
2017-11-16 O3E-495 Nutarimas Susijęs dokumentas
46 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20 ir 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 10, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2017-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2017-10-31 Nr.2017-17194
2017-10-25 874 Nutarimas Susijęs dokumentas
47 Dėl Balterma ir ko, uždarosios akcinės bendrovės šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2017-09-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-09-05 Nr.2017-14210
2017-09-05 O3E-395 Nutarimas Susijęs dokumentas
48 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2017-08-19
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-08-18 Nr.2017-13414
2017-08-17 O3E-365 Nutarimas Susijęs dokumentas
49 Dėl akcinės bendrovės „Simega“ šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo
Įsigaliojo 2017-08-12
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-08-11 Nr.2017-13276
2017-08-11 O3E-358 Nutarimas Susijęs dokumentas
50 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2017-07-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-07-28 Nr.2017-12783
2017-07-28 O3E-352 Nutarimas Susijęs dokumentas
51 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Autoidėja“ šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo
Įsigaliojo 2017-07-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-07-27 Nr.2017-12701
2017-07-27 O3E-343 Nutarimas Susijęs dokumentas
52 Dėl Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2017-07-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-07-27 Nr.2017-12698
2017-07-27 O3E-338 Nutarimas Susijęs dokumentas
53 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergates“ šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo
Įsigaliojo 2017-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-06-16 Nr.2017-10157
2017-06-16 O3E-264 Nutarimas Susijęs dokumentas
54 Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2017-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-06-16 Nr.2017-10095
2017-06-15 O3E-253 Nutarimas Susijęs dokumentas
55 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2017-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-06-16 Nr.2017-10094
2017-06-15 O3E-250 Nutarimas Susijęs dokumentas
56 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino linija“ šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo
Įsigaliojo 2017-05-27
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-05-26 Nr.2017-08887
2017-05-26 O3E-154 Nutarimas Susijęs dokumentas
57 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2017-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2017-05-04 Nr.2017-07558
2017-05-02 XIII-335 Įstatymas Pakeitimas
58 Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2017-04-15
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-04-14 Nr.2017-06441
2017-04-14 O3-115 Nutarimas Susijęs dokumentas
59 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2017-04-15
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-04-14 Nr.2017-06440
2017-04-14 O3-114 Nutarimas Susijęs dokumentas
60 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2017-03-22
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-03-21 Nr.2017-04667
2017-03-20 O3-86 Nutarimas Susijęs dokumentas
61 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2017-03-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-02-28 Nr.2017-03292
2017-02-28 O3-67 Nutarimas Susijęs dokumentas
62 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2017-01-21
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2017-01-20 Nr.2017-01223
2017-01-20 O3-28 Nutarimas Susijęs dokumentas
63 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2016-12-10
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-12-09 Nr.2016-28525
2016-12-08 O3-418 Nutarimas Susijęs dokumentas
64 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2016-11-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-11-29 Nr.2016-27649
2016-11-28 O3-383 Nutarimas Susijęs dokumentas
65 Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainų dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2016-11-12
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-11-11 Nr.2016-26706
2016-11-11 O3-360 Nutarimas Susijęs dokumentas
66 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 11, 12, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2016-11-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2016-11-09 Nr.2016-26486
2016-11-03 XII-2705 Įstatymas Pakeitimas
67 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2017-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2016-11-09 Nr.2016-26480
2016-11-03 XII-2701 Įstatymas Pakeitimas
68 Dėl patobulintų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1, 80, 423-2, 423-3, 423-7 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kino įstatymo Nr. IX-752 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 15-1 ir 15-2 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2573 1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2016-10-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2016-10-19 Nr.2016-25377
2016-10-12 1020 Nutarimas Susijęs dokumentas
69 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2016-10-07
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-10-06 Nr.2016-24720
2016-10-06 O3-293 Nutarimas Susijęs dokumentas
70 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-578 „Dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2016-10-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-10-03 Nr.2016-24407
2016-10-03 O3-289 Nutarimas Susijęs dokumentas
71 Dėl Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 22, 31, 35, 39, 51, 59, 67, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 7, 11, 12, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 57 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2016-09-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2016-09-12 Nr.2016-23510
2016-09-07 905 Nutarimas Susijęs dokumentas
72 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4303 ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4304
Įsigaliojo 2016-09-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2016-09-01 Nr.2016-23055
2016-08-31 869 Nutarimas Susijęs dokumentas
73 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2016-08-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-08-12 Nr.2016-22305
2016-08-12 O3-243 Nutarimas Susijęs dokumentas
74 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2016-08-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-08-12 Nr.2016-22274
2016-08-11 O3-240 Nutarimas Susijęs dokumentas
75 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2016-07-16
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-07-15 Nr.2016-20633
2016-07-15 O3-221 Nutarimas Susijęs dokumentas
76 Dėl šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodo Nr. 9 patvirtinimo
Įsigaliojo 2017-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-06-15 Nr.2016-16612
2016-06-13 O3-188 Nutarimas Susijęs dokumentas
77 Dėl šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo
Įsigaliojo 2017-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-06-14 Nr.2016-16604
2016-06-13 O3-187 Nutarimas Susijęs dokumentas
78 Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo
Įsigaliojo 2017-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-06-14 Nr.2016-16356
2016-06-13 O3-186 Nutarimas Susijęs dokumentas
79 Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo
Įsigaliojo 2017-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-06-15 Nr.2016-16611
2016-06-13 O3-185 Nutarimas Susijęs dokumentas
80 Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo
Įsigaliojo 2017-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-06-13 Nr.2016-16343
2016-06-13 O3-184 Nutarimas Susijęs dokumentas
81 Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo
Įsigaliojo 2017-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-06-13 Nr.2016-16341
2016-06-13 O3-181 Nutarimas Susijęs dokumentas
82 Dėl šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo
Įsigaliojo 2017-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-06-14 Nr.2016-16354
2016-06-13 O3-180 Nutarimas Susijęs dokumentas
83 Dėl šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo
Įsigaliojo 2017-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-06-14 Nr.2016-16353
2016-06-13 O3-179 Nutarimas Susijęs dokumentas
84 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 19 ir 19-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2342, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2343, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2344, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2345, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2346, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2347 ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2348
Įsigaliojo 2016-04-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2016-04-01 Nr.2016-06954
2016-03-30 316 Nutarimas Susijęs dokumentas
85 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2016-03-15
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-03-14 Nr.2016-04561
2016-03-10 O3-64 Nutarimas Susijęs dokumentas
86 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2016-02-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-02-12 Nr.2016-02721
2016-02-11 O3-42 Nutarimas Susijęs dokumentas
87 Dėl 2014 m. šilumos tiekėjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo veiklos technologinių ir darbo našumo lyginamųjų rodiklių paskelbimo
Įsigaliojo 2016-02-13
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2016-02-12 Nr.2016-02720
2016-02-11 O3-41 Nutarimas Susijęs dokumentas
88 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2015-12-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2015-11-30 Nr.2015-18957
2015-11-27 O3-613 Nutarimas Susijęs dokumentas
89 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2015-12-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2015-11-30 Nr.2015-18956
2015-11-27 O3-611 Nutarimas Susijęs dokumentas
90 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2016-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2015-12-07 Nr.2015-19370
2015-11-26 XII-2092 Įstatymas Pakeitimas
91 Dėl 2014 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
Įsigaliojo 2015-08-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2015-08-28 Nr.2015-13103
2015-08-27 O3-482 Nutarimas Susijęs dokumentas
92 Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2014 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
Įsigaliojo 2015-08-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2015-08-28 Nr.2015-13102
2015-08-27 O3-481 Nutarimas Susijęs dokumentas
93 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2015-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2015-06-19 Nr.2015-09814
2015-06-16 XII-1791 Įstatymas Pakeitimas
94 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2015-04-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Teisės aktų registras: 2015-04-10 Nr.2015-05514
2015-04-08 1-103 Įsakymas Susijęs dokumentas
95 Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2015-03-27
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2015-03-26 Nr.2015-04339
2015-03-18 284 Nutarimas Susijęs dokumentas
96 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „GA Joniškis“ šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo
Įsigaliojo 2015-01-21
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2015-01-20 Nr.2015-00848
2015-01-19 O3-9 Nutarimas Susijęs dokumentas
97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2014-12-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-12-30 Nr.2014-21095
2014-12-30 O3-962 Nutarimas Susijęs dokumentas
98 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-12-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-12-12 Nr.2014-19520
2014-12-11 O3-933 Nutarimas Susijęs dokumentas
99 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2014-12-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2014-12-01 Nr.2014-18286
2014-11-20 XII-1346 Įstatymas Pakeitimas
100 Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų
Įsigaliojo 2014-10-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-10-28 Nr.2014-14990
2014-10-28 O3-860 Nutarimas Susijęs dokumentas
101 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2015-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2014-10-27 Nr.2014-14860
2014-10-16 XII-1259 Įstatymas Pakeitimas
102 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-219 „Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2014-10-15 iki 2015-07-03; Negalioja 2015-07-04
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Teisės aktų registras: 2014-10-14 Nr.2014-14037
2014-10-14 1-254 Įsakymas Susijęs dokumentas
103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-10-15
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-10-14 Nr.2014-14042
2014-10-13 O3-830 Nutarimas Susijęs dokumentas
104 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2014-10-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-09-30 Nr.2014-13264
2014-09-26 O3-805 Nutarimas Susijęs dokumentas
105 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo
Įsigaliojo 2014-09-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-09-08 Nr.2014-11976
2014-09-08 O3-780 Nutarimas Susijęs dokumentas
106 Dėl šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2013 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
Įsigaliojo 2014-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-07-01 Nr.2014-09410
2014-06-30 O3-192 Nutarimas Susijęs dokumentas
107 Dėl 2013 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
Įsigaliojo 2014-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-07-01 Nr.2014-09411
2014-06-30 O3-191 Nutarimas Susijęs dokumentas
108 Dėl 2013 m. šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių
Įsigaliojo 2014-07-03
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-07-02 Nr.2014-09562
2014-06-30 O3-190 Nutarimas Susijęs dokumentas
109 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pramonės energija“ Kauno katilinės šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-07-01 Nr.2014-09414
2014-06-30  O3-186 Nutarimas Susijęs dokumentas
110 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pramonės energija“ Vilniaus katilinės šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-07-01 Nr.2014-09415
2014-06-30  O3-184 Nutarimas Susijęs dokumentas
111 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija" šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo
Įsigaliojo 2014-07-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-06-30 Nr.2014-09314
2014-06-30 O3-177 Nutarimas Susijęs dokumentas
112 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2014-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2014-06-11 Nr.2014-07413
2014-06-04 504 Nutarimas Susijęs dokumentas
113 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ENG“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-06-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-06-05 Nr.2014-07172
2014-06-04 O3-173 Nutarimas Susijęs dokumentas
114 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-06-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-06-05 Nr.2014-07173
2014-06-04 O3-169 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
115 Dėl uždarosios akcinės bendrovės gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-06-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-06-05 Nr.2014-07175
2014-06-04 O3-157 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
116 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-06-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-05-30 Nr.2014-05843
2014-05-30 O3-153 Nutarimas Susijęs dokumentas
117 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2014-06-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2014-05-16 Nr.2014-05481
2014-05-13 XII-880 Įstatymas Pakeitimas
118 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2014-05-17
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2014-05-13 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
119 Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-05-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-04-30 Nr.2014-04987
2014-04-29 O3-115 Nutarimas Susijęs dokumentas
120 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
Įsigaliojo 2014-04-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
Teisės aktų registras: 2014-04-25 Nr.2014-04755
2014-04-25 1K-1791 Dekretas Susijęs dokumentas
121 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2014-03-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Teisės aktų registras: 2014-03-07 Nr.2014-02829
2014-03-07 O3-78 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
122 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigaliojo 2013-12-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2013-12-30 Nr.140-7085; Teisės aktų registras: 2013-12-31 Nr.2013-00018
2013-12-23 XII-726 Įstatymas Pakeitimas
123 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2014-01-01 iki 2014-05-16
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2013-12-23 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
124 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-12-21
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-12-20 Nr.102-664
2013-12-17 O3-741 Nutarimas Susijęs dokumentas
125 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2013-11-30 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-11-29 Nr.122-6241
2013-11-21 O3-697 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
126 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2013-11-30 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-11-29 Nr.122-6241
2013-11-21 O3-697 Nutarimas Susijęs dokumentas
127 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Elektrėnų komunalinis ūkis" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-11-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-11-13 Nr.91-596
2013-11-11 O3-668 Nutarimas Susijęs dokumentas
128 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Elektrėnų komunalinis ūkis" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-11-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-11-13 Nr.91-596
2013-11-11 O3-668 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
129 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Elektrėnų komunalinis ūkis" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-11-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-11-13 Nr.91-595
2013-11-11 O3-667 Nutarimas Susijęs dokumentas
130 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Elektrėnų komunalinis ūkis" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-11-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-11-13 Nr.91-595
2013-11-11 O3-667 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
131 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Elektrėnų komunalinis ūkis" valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2014-2016 metams
Įsigaliojo 2013-11-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-11-13 Nr.91-594
2013-11-11 O3-666 Nutarimas Susijęs dokumentas
132 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Prienų energija" Trakų padalinio šilumos bazinės kainos dedamųjų
Įsigaliojo 2013-10-24
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-10-23 Nr.85-566
2013-10-18 O3-634 Nutarimas Susijęs dokumentas
133 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Prienų energija" Trakų padalinio šilumos bazinės kainos dedamųjų
Įsigaliojo 2013-10-24
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-10-23 Nr.85-566
2013-10-18 O3-634 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
134 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 "Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-10-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-10-19 Nr.110-5487
2013-10-16 O3-629 Nutarimas Susijęs dokumentas
135 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 "Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-10-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-10-19 Nr.110-5487
2013-10-16 O3-629 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
136 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1V-48 "Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-10-18
Priėmė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Valstybės žinios: 2013-10-17 Nr.109-5415
2013-10-10 1V-86 Įsakymas Susijęs dokumentas
137 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 "Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2013-09-29 iki 2016-01-18; Negalioja 2016-01-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2013-09-28 Nr.102-5054
2013-09-24 1-188 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
138 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 "Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-09-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-09-28 Nr.102-5068
2013-09-23 O3-402 Nutarimas Susijęs dokumentas
139 Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-11-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2013-09-26 Nr.101-5007
2013-09-20 1-185 Įsakymas Susijęs dokumentas
140 Dėl VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-09-06
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2013-09-05 Nr.94-4707
2013-09-03 4-784 Įsakymas Susijęs dokumentas
141 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. O3-97 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2013-09-01 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-08-31 Nr.92-4639
2013-08-27 O3-349 Nutarimas Susijęs dokumentas
142 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. O3-97 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2013-09-01 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-08-31 Nr.92-4639
2013-08-27 O3-349 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
143 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 "Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-07-27
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-26 Nr.81-4081
2013-07-18 O3-317 Nutarimas Susijęs dokumentas
144 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 "Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-07-27
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-26 Nr.81-4081
2013-07-18 O3-317 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
145 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 "Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2013-07-27 iki 2016-02-25; Negalioja 2016-02-26
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-26 Nr.81-4079
2013-07-18 O3-315 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
146 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Ukmergės šiluma" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-07-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-07-24 Nr.59-424
2013-07-18 O3-305 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
147 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Ukmergės šiluma" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-07-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-07-24 Nr.59-424
2013-07-18 O3-305 Nutarimas Susijęs dokumentas
148 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 7, 8, 10, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymas
Įsigaliojo 2013-07-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2013-07-20 Nr.78-3937
2013-07-02 XII-492 Įstatymas Pakeitimas
149 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2013-07-20 iki 2013-12-31
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2013-07-02 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
150 Dėl 2012 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
Įsigaliojo 2013-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-01 Nr.70-3576
2013-06-28 O3-266 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
151 Dėl 2012 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
Įsigaliojo 2013-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-01 Nr.70-3576
2013-06-28 O3-266 Nutarimas Susijęs dokumentas
152 Dėl šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2012 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
Įsigaliojo 2013-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-01 Nr.70-3575
2013-06-28 O3-265 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
153 Dėl šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2012 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
Įsigaliojo 2013-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-01 Nr.70-3575
2013-06-28 O3-265 Nutarimas Susijęs dokumentas
154 Dėl 2012 m. šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių paskelbimo
Įsigaliojo 2013-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-01 Nr.70-3574
2013-06-28 O3-264 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
155 Dėl 2012 m. šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių paskelbimo
Įsigaliojo 2013-07-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-07-01 Nr.70-3574
2013-06-28 O3-264 Nutarimas Susijęs dokumentas
156 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Akmenės energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-07-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-07-03 Nr.53-383
2013-06-28 O3-263 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
157 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Akmenės energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-07-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-07-03 Nr.53-383
2013-06-28 O3-263 Nutarimas Susijęs dokumentas
158 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Akmenės energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-07-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-07-03 Nr.53-382
2013-06-28 O3-262 Nutarimas Susijęs dokumentas
159 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Akmenės energija" turto priežiūros ir eksploatavimo plano 2013-2016 metams
Įsigaliojo 2013-07-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-07-03 Nr.53-381
2013-06-28 O3-261 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
160 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Akmenės energija" turto priežiūros ir eksploatavimo plano 2013-2016 metams
Įsigaliojo 2013-07-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-07-03 Nr.53-381
2013-06-28 O3-261 Nutarimas Susijęs dokumentas
161 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-06-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-06-29 Nr.69-3506
2013-06-27 O3-257 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
162 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-06-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-06-29 Nr.69-3506
2013-06-27 O3-257 Nutarimas Susijęs dokumentas
163 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-06-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-06-29 Nr.69-3505
2013-06-27 O3-256 Nutarimas Susijęs dokumentas
164 Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-07-01; Nauja redakcija 2013-10-18
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Valstybės žinios: 2013-06-26 Nr.67-3388
2013-06-25 1V-48 Įsakymas Susijęs dokumentas
165 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2013-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2013-06-26 Nr.67-3349
2013-06-20 548 Nutarimas Susijęs dokumentas
166 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-06-22 Nr.66-3333
2013-06-17 O3-235 Nutarimas Susijęs dokumentas
167 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-06-22 Nr.66-3333
2013-06-17 O3-235 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
168 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Vilkaviškio šiluma" nustatymo
Įsigaliojo 2013-06-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-06-05 Nr.45-325
2013-05-31 O3-205 Nutarimas Susijęs dokumentas
169 Dėl šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Kauno termofikacijos elektrinei nustatymo
Įsigaliojo 2013-06-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-06-05 Nr.45-324
2013-05-30 O3-198 Nutarimas Susijęs dokumentas
170 Dėl šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Kauno termofikacijos elektrinei nustatymo
Įsigaliojo 2013-06-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-06-05 Nr.45-324
2013-05-30 O3-198 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
171 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 "Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-05-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-05-30 Nr.56-2833
2013-05-24 O3-182 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
172 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 "Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-05-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-05-30 Nr.56-2833
2013-05-24 O3-182 Nutarimas Susijęs dokumentas
173 Dėl Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-05-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-05-30 Nr.56-2832
2013-05-24 O3-181 Nutarimas Susijęs dokumentas
174 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4531
Įsigaliojo 2013-05-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2013-05-25 Nr.54-2697
2013-05-22 426 Nutarimas Susijęs dokumentas
175 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-05-18
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-05-17 Nr.51-2599
2013-05-14 O3-177 Nutarimas Susijęs dokumentas
176 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-442 "Dėl VP3-3.4-ŪM-01-K priemonės "Energijos gamybos efektyvumo didinimas", VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-05-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2013-05-04 Nr.45-2236
2013-05-03 4-371 Įsakymas Susijęs dokumentas
177 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Prienų energija"
Įsigaliojo 2013-05-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-05-08 Nr.37-260
2013-05-03 O3-145 Nutarimas Susijęs dokumentas
178 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-05-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-05-07 Nr.46-2317
2013-04-30 O3-144 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
179 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-05-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-05-07 Nr.46-2317
2013-04-30 O3-144 Nutarimas Susijęs dokumentas
180 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 4-581 "Dėl VP2-4.2-ŪM-01-K priemonės "Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra", VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-04-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2013-04-24 Nr.42-2078
2013-04-19 4-311 Įsakymas Susijęs dokumentas
181 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialo "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdos padaliniui
Įsigaliojo 2013-04-18
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-04-17 Nr.31-231
2013-04-15 O3-115 Nutarimas Susijęs dokumentas
182 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialo "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdos padaliniui
Įsigaliojo 2013-04-18
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-04-17 Nr.31-231
2013-04-15 O3-115 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
183 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Seimui pateiktų įstatymų projektų atšaukimo
Įsigaliojo 2013-04-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2013-04-06 Nr.36-1736
2013-04-03 267 Nutarimas Susijęs dokumentas
184 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2013-03-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2013-03-26 Nr.31-1528
2013-03-14 XII-192 Įstatymas Pakeitimas
185 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2013-03-26 iki 2013-07-19
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2013-03-14 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
186 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-03-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-03-08 Nr.25-1250
2013-02-28 O3-74 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
187 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-03-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-03-08 Nr.25-1250
2013-02-28 O3-74 Nutarimas Susijęs dokumentas
188 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-03-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-03-08 Nr.25-1249; www.valstybes-zinios.lt: 2013-03-08 Nr.250 (1249)
2013-02-28 O3-73 Nutarimas Susijęs dokumentas
189 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Anykščių šiluma" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-03-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-03-06 Nr.19-159
2013-02-28 O3-60 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
190 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Anykščių šiluma" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-03-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-03-06 Nr.19-159
2013-02-28 O3-60 Nutarimas Susijęs dokumentas
191 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai
Įsigaliojo 2013-02-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-02-27 Nr.17-141
2013-02-22 O3-45 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
192 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai
Įsigaliojo 2013-02-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-02-27 Nr.17-141
2013-02-22 O3-45 Nutarimas Susijęs dokumentas
193 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3-53 "Dėl Energetikos veiklos licencijos formos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-02-27
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-02-26 Nr.21-1058
2013-02-22 O3-42 Nutarimas Susijęs dokumentas
194 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2013-02-21 iki 2017-06-13; Negalioja 2017-06-14
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-02-20 Nr.19-963
2013-02-15 O3-33 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
195 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2013-02-21 iki 2017-06-13; Negalioja 2017-06-14
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2013-02-20 Nr.19-963
2013-02-15 O3-33 Nutarimas Susijęs dokumentas
196 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 17 d. sprendimas (Administracinė byla Nr. I-438-35/2012. Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00059-2012-7. Procesinio sprendimo kategorija 17.1)
Įsigaliojo 2013-01-24
Priėmė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Valstybės žinios: 2013-01-24 Nr.9-364
2013-01-17 Sprendimas Susijęs dokumentas
197 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2013-01-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2013-01-30 Nr.11-496
2013-01-17 XII-152 Įstatymas Pakeitimas
198 Закон о тепловом хозяйстве
Rusų kalba
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Išvertė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamentas
2013-01-17 IX-1565 Suvestinė redakcija kita kalba Dokumento vertimas
199 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2013-01-30 iki 2013-03-25
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2013-01-17 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
200 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialo "Biržų šiluma" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-01-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-01-02 Nr.1-6
2012-12-28 O3-456 Nutarimas Susijęs dokumentas
201 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialo "Biržų šiluma" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2013-01-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-01-02 Nr.1-6
2012-12-28 O3-456 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
202 Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2013-01-08 Nr.3-88
2012-12-28 D1-1120 Įsakymas Susijęs dokumentas
203 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Telšių šiluma"
Įsigaliojo 2013-01-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-01-02 Nr.1-2
2012-12-21 O3-439 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
204 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Telšių šiluma"
Įsigaliojo 2013-01-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-01-02 Nr.1-2
2012-12-21 O3-439 Nutarimas Susijęs dokumentas
205 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Širvintų šiluma"
Įsigaliojo 2013-01-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-01-02 Nr.1-4
2012-12-21 O3-434 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
206 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Širvintų šiluma"
Įsigaliojo 2013-01-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-01-02 Nr.1-4
2012-12-21 O3-434 Nutarimas Susijęs dokumentas
207 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei "Klaipėdos energija"
Įsigaliojo 2013-01-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2013-01-02 Nr.1-1
2012-12-21 O3-422 Nutarimas Susijęs dokumentas
208 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo 2012-12-20
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-12-19 Nr.101-880
2012-12-14 O3-413 Nutarimas Susijęs dokumentas
209 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Matuizų plytinė"
Įsigaliojo 2012-11-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-11-28 Nr.95-811
2012-11-22 O3-372 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
210 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Matuizų plytinė"
Įsigaliojo 2012-11-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-11-28 Nr.95-811
2012-11-22 O3-372 Nutarimas Susijęs dokumentas
211 Dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2012-11-28 iki 2015-02-02; Negalioja 2015-02-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Valstybės žinios: 2012-11-27 Nr.137-7047
2012-11-20 1V-134 Įsakymas Susijęs dokumentas
212 Dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2012-11-28 iki 2015-02-02; Negalioja 2015-02-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Valstybės žinios: 2012-11-27 Nr.137-7047
2012-11-20 1V-134 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
213 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-11-16
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-11-15 Nr.132-6752
2012-11-09 O3-353 Nutarimas Susijęs dokumentas
214 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-11-16
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-11-15 Nr.132-6752
2012-11-09 O3-353 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
215 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2014-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2012-11-15 Nr.132-6667
2012-11-06 XI-2339 Įstatymas Pakeitimas
216 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2012-11-15 iki 2013-01-29
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2012-11-06 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
217 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-11-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-11-10 Nr.130-6604
2012-10-26 O3-329 Nutarimas Susijęs dokumentas
218 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-11-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-11-10 Nr.130-6604
2012-10-26 O3-329 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
219 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4101
Reguliuojantis verslo sąlygas 2012-10-28; Įsigaliojo 2012-10-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2012-10-27 Nr.125-6280
2012-10-24 1289 Nutarimas Susijęs dokumentas
220 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-10-21 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-10-20 Nr.122-6188
2012-10-16 O3-316 Nutarimas Susijęs dokumentas
221 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-10-21 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-10-20 Nr.122-6188
2012-10-16 O3-316 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
222 Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
Įsigaliojo 2012-10-19
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-10-18 Nr.121-6082
2012-10-15 D1-837 Įsakymas Susijęs dokumentas
223 Dėl Lietuvos santechnikų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos tvirtinimo
Įsigaliojo 2012-10-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-10-06 Nr.116-5890
2012-10-02 D1-798 Įsakymas Susijęs dokumentas
224 Dėl akcinės bendrovės "Panevėžio energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2012-09-27
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-09-26 Nr.77-680
2012-09-21 O3-264 Nutarimas Susijęs dokumentas
225 Dėl akcinės bendrovės "Panevėžio energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2012-09-27
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-09-26 Nr.77-680
2012-09-21 O3-264 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
226 Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-09-23
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-09-22 Nr.110-5626
2012-09-19 O3-251 Nutarimas Susijęs dokumentas
227 Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-09-23
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-09-22 Nr.110-5626
2012-09-19 O3-251 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
228 Dėl Lietuvos energija, AB, šilumos kainos dedamųjų
Įsigaliojo 2012-09-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-09-19 Nr.75-659
2012-09-14 O3-236 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
229 Dėl Lietuvos energija, AB, šilumos kainos dedamųjų
Įsigaliojo 2012-09-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-09-19 Nr.75-659
2012-09-14 O3-236 Nutarimas Susijęs dokumentas
230 Dėl akcinės bendrovės "Simega" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2012-09-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-09-19 Nr.75-658
2012-09-14 O3-233 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
231 Dėl akcinės bendrovės "Simega" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2012-09-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-09-19 Nr.75-658
2012-09-14 O3-233 Nutarimas Susijęs dokumentas
232 Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-10-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2012-09-11 Nr.106-5397
2012-09-07 1-173 Įsakymas Susijęs dokumentas
233 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 "Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-09-15
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-09-14 Nr.107-5457
2012-09-07 O3-219 Nutarimas Susijęs dokumentas
234 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4542
Įsigaliojo 2012-09-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2012-09-11 Nr.106-5379
2012-09-05 1075 Nutarimas Susijęs dokumentas
235 Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-10-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-11 Nr.95-4878
2012-08-07 1-155 Įsakymas Susijęs dokumentas
236 Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-10-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-11 Nr.95-4878
2012-08-07 1-155 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
237 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2012-08-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-08-01 Nr.61-581
2012-07-27 O3-208 Nutarimas Susijęs dokumentas
238 Dėl šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų Lietuvos energijai, AB
Įsigaliojo 2012-08-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-08-01 Nr.61-580
2012-07-27 O3-206 Nutarimas Susijęs dokumentas
239 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Nemėžio komunalininkas"
Įsigaliojo 2012-07-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-07-27 Nr.60-566
2012-07-24 O3-190 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
240 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Nemėžio komunalininkas"
Įsigaliojo 2012-07-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-07-27 Nr.60-566
2012-07-24 O3-190 Nutarimas Susijęs dokumentas
241 Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-142, korektūros klaidos ištaisymo ir pakeitimo
Įsigaliojo 2012-07-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-07-13 Nr.82-4332
2012-07-09 O3-179 Nutarimas Susijęs dokumentas
242 Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-142, korektūros klaidos ištaisymo ir pakeitimo
Įsigaliojo 2012-07-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-07-13 Nr.82-4332
2012-07-09 O3-179 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
243 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-215 "Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-07-14 iki 2015-07-03; Negalioja 2015-07-04
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2012-07-13 Nr.82-4281
2012-07-05 1-129 Įsakymas Susijęs dokumentas
244 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2012-07-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2012-07-05 Nr.79-4089
2012-06-28 XI-2146 Įstatymas Pakeitimas
245 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2012-07-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2012-07-05 Nr.79-4088
2012-06-28 XI-2143 Įstatymas Pakeitimas
246 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2012-07-05 iki 2012-11-14
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2012-06-28 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
247 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2012-07-05 iki 2012-07-05
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2012-06-28 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
248 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-06-22 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-06-21 Nr.69-3586
2012-06-18 O3-158 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
249 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-06-22 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-06-21 Nr.69-3586
2012-06-18 O3-158 Nutarimas Susijęs dokumentas
250 Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2012-06-22 iki 2014-10-31; Negalioja 2014-11-01
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-06-21 Nr.69-3584
2012-06-18 O3-155 Nutarimas Susijęs dokumentas
251 Dėl šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei "Grigiškės"
Įsigaliojo 2012-06-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-06-29 Nr.52-483
2012-06-18 O3-154 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
252 Dėl šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei "Grigiškės"
Įsigaliojo 2012-06-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-06-29 Nr.52-483
2012-06-18 O3-154 Nutarimas Susijęs dokumentas
253 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-06-17
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-06-16 Nr.67-3462
2012-06-08 O3-142 Nutarimas Susijęs dokumentas
254 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-06-17
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-06-16 Nr.67-3462
2012-06-08 O3-142 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
255 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-06-16 Nr.67-3459
2012-06-08 O3-132 Nutarimas Susijęs dokumentas
256 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-81 "Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Plungės šilumos tinklai" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-06-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-06-01 Nr.44-406
2012-05-29 O3-122 Nutarimas Susijęs dokumentas
257 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-81 "Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Plungės šilumos tinklai" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-06-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-06-01 Nr.44-406
2012-05-29 O3-122 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
258 Dėl akcinės bendrovės "Vilniaus paukštynas" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2012-05-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-05-16 Nr.39-373
2012-05-14 O3-108 Nutarimas Susijęs dokumentas
259 Dėl akcinės bendrovės "Vilniaus paukštynas" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2012-05-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-05-16 Nr.39-373
2012-05-14 O3-108 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
260 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 "Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2012-04-15 iki 2016-02-25; Negalioja 2016-02-26
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-04-14 Nr.44-2196
2012-04-11 O3-85 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
261 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Plungės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2012-04-14
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-04-13 Nr.30-286
2012-04-11 O3-81 Nutarimas Susijęs dokumentas
262 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Vilkaviškio vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
Įsigaliojo 2012-04-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-04-13 Nr.30-285
2012-04-10 O3-80 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
263 Dėl akcinės bendrovės "Axis Industries" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2012-04-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-04-04 Nr.27-259
2012-03-30 O3-75 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
264 Dėl akcinės bendrovės "Axis Industries" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2012-04-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-04-04 Nr.27-259
2012-03-30 O3-75 Nutarimas Susijęs dokumentas
265 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Seimui pateiktų įstatymų pakeitimo įstatymų projektų atšaukimo
Įsigaliojo 2012-04-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2012-03-31 Nr.39-1932
2012-03-28 327 Nutarimas Susijęs dokumentas
266 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų Balterma ir ko, UAB
Įsigaliojo 2012-03-22
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-03-21 Nr.23-210
2012-03-19 O3-60 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
267 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų Balterma ir ko, UAB
Įsigaliojo 2012-03-22
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2012-03-21 Nr.23-210
2012-03-19 O3-60 Nutarimas Susijęs dokumentas
268 Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 1, 2, 8, 9, 10, 15, 20, 21, 22, 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-3471
Įsigaliojo 2012-03-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2012-03-17 Nr.33-1552
2012-03-14 278 Nutarimas Susijęs dokumentas
269 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2012-02-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
Valstybės žinios: 2012-02-25 Nr.24-1101
2012-02-21 1K-969 Dekretas Susijęs dokumentas
270 Dėl Energetikos arbitražo teismo įsteigimo ir Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamento bei Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento bendro abiem jiems II priedo "Verslo ginčų sprendimo tvarka Energetikos arbitražo teisme" patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-03-23
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos arbitražo asociacija
Valstybės žinios: 2012-03-22 Nr.34-1696
2012-02-10 1 Sprendimas Susijęs dokumentas
271 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-02-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2012-02-02 Nr.15-684
2012-01-27 O3-6 Nutarimas Susijęs dokumentas
272 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 16, 24, 32 straipsnių pakeitimo, 37 ir 4 straipsnių papildymo ir 32 straipsnio 5 dalies 1, 3 punktų, 6 ir 7 dalių, 36 straipsnio, 37 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-2851(6)
Įsigaliojo 2012-02-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2012-02-02 Nr.15-643
2012-01-25 88 Nutarimas Susijęs dokumentas
273 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-01-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7858
2011-12-29 O3-444 Nutarimas Susijęs dokumentas
274 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-01-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7858
2011-12-29 O3-444 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
275 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas (Administracinė byla Nr. I-442-18/2011. Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00045-2011-1. Procesinio sprendimo kategorija 17.1)
Įsigaliojo 2011-12-22
Priėmė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Valstybės žinios: 2011-12-22 Nr.156-7408
2011-12-15 Sprendimas Susijęs dokumentas
276 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Plungės bioenergija" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2011-12-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-12-16 Nr.99-974
2011-12-12 O3-422 Nutarimas Susijęs dokumentas
277 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Plungės bioenergija" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Įsigaliojo 2011-12-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-12-16 Nr.99-974
2011-12-12 O3-422 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
278 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma"
Įsigaliojo 2011-12-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-12-07 Nr.96-946
2011-11-30 O3-412 Nutarimas Susijęs dokumentas
279 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Nemenčinės komunalininkas"
Įsigaliojo 2011-12-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-12-07 Nr.96-945
2011-11-30 O3-401 Nutarimas Susijęs dokumentas
280 Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-12-07; Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-12-07
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-12-06 Nr.149-7030
2011-11-30 O3-400 Nutarimas Susijęs dokumentas
281 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Tauragės šilumos tinklams
Įsigaliojo 2011-12-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-12-07 Nr.96-944
2011-11-30 O3-397 Nutarimas Susijęs dokumentas
282 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos šilumos tinklams
Įsigaliojo 2011-12-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-12-07 Nr.96-943
2011-11-30 O3-393 Nutarimas Susijęs dokumentas
283 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-05-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos
Valstybės žinios: 2011-12-23 Nr.157-7467
2011-11-28 1-614 Įsakymas Susijęs dokumentas
284 Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-11-06
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-11-05 Nr.132-6304
2011-10-28 O3-350 Nutarimas Susijęs dokumentas
285 Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-11-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-29 Nr.130-6181
2011-10-27 1-264 Įsakymas Susijęs dokumentas
286 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-29 Nr.130-6180
2011-10-27 1-263 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
287 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-29 Nr.130-6180
2011-10-27 1-263 Įsakymas Susijęs dokumentas
288 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 "Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-29 Nr.130-6179
2011-10-27 1-262 Įsakymas Susijęs dokumentas
289 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-11-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-29 Nr.130-6178
2011-10-27 1-261 Įsakymas Susijęs dokumentas
290 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-11-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-29 Nr.130-6178
2011-10-27 1-261 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
291 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-10-30; Įsigaliojo 2011-10-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-10-29 Nr.130-6219
2011-10-27 O3-345 Nutarimas Susijęs dokumentas
292 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų valstybės įmonei "Visagino energija"
Įsigaliojo 2011-11-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-11-04 Nr.87-835
2011-10-26 O3-326 Nutarimas Susijęs dokumentas
293 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų valstybės įmonei "Visagino energija"
Įsigaliojo 2011-11-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-11-04 Nr.87-835
2011-10-26 O3-326 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
294 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Kelmės šiluma"
Įsigaliojo 2011-11-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-11-04 Nr.87-834
2011-10-26 O3-322 Nutarimas Susijęs dokumentas
295 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2011-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-10-25 Nr.128-6051
2011-10-11 XI-1613 Įstatymas Pakeitimas
296 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2011-11-01 iki 2012-07-04
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2011-10-11 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
297 Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 221, 224, 241-1 ir 259-1 straipsnių pakeitimo ir 189-10 bei 241-2 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2011-10-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-10-08 Nr.121-5720
2011-10-05 1147 Nutarimas Susijęs dokumentas
298 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Pakruojo šiluma"
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-10-05 Nr.79-741
2011-09-30 O3-271 Nutarimas Susijęs dokumentas
299 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Pakruojo šiluma"
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-10-05 Nr.79-741
2011-09-30 O3-271 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
300 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Šakių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-10-05 Nr.79-739
2011-09-30 O3-267 Nutarimas Susijęs dokumentas
301 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Šakių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-10-05 Nr.79-739
2011-09-30 O3-267 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
302 Dėl Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5699
2011-09-30 O3-265 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
303 Dėl Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5699
2011-09-30 O3-265 Nutarimas Susijęs dokumentas
304 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Įsigaliojo 2011-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-10-13 Nr.123-5816
2011-09-29 XI-1608 Įstatymas Pakeitimas
305 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2011-10-13 iki 2011-10-31
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2011-09-29 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
306 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 23 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-3104
Įsigaliojo 2011-09-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-09-06 Nr.110-5179
2011-08-31 1017 Nutarimas Susijęs dokumentas
307 Dėl akcinės bendrovės "Klaipėdos energija" nepripažinimo nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje
Įsigaliojo 2011-08-10
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-08-09 Nr.101-4778
2011-07-29 O3-237 Nutarimas Susijęs dokumentas
308 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2011-08-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-08-10 Nr.63-612
2011-07-29 O3-221 Nutarimas Susijęs dokumentas
309 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2011-08-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-08-10 Nr.63-612
2011-07-29 O3-221 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
310 Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-08-10
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-08-09 Nr.101-4771
2011-07-29 O3-219 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
311 Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-08-10
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-08-09 Nr.101-4771
2011-07-29 O3-219 Nutarimas Susijęs dokumentas
312 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui
Įsigaliojo 2011-08-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-08-03 Nr.61-592
2011-07-26 O3-209 Nutarimas Susijęs dokumentas
313 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Varėnos šiluma"
Įsigaliojo 2011-08-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-08-03 Nr.61-591
2011-07-26 O3-203 Nutarimas Susijęs dokumentas
314 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Varėnos šiluma"
Įsigaliojo 2011-08-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-08-03 Nr.61-591
2011-07-26 O3-203 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
315 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Birštono šiluma"
Įsigaliojo 2011-08-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-08-03 Nr.61-590
2011-07-26 O3-200 Nutarimas Susijęs dokumentas
316 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 "Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2012-01-01; Įsigaliojo 2012-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-08-06 Nr.100-4741
2011-07-25 O3-192 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
317 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-08-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-08-06 Nr.100-4738
2011-07-25 O3-190 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
318 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-08-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-08-06 Nr.100-4738
2011-07-25 O3-190 Nutarimas Susijęs dokumentas
319 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 "Dėl Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-07-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2011-07-28 Nr.97-4595
2011-07-22 4-523 Įsakymas Susijęs dokumentas
320 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-07-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-07-28 Nr.97-4575
2011-07-20 1-191 Įsakymas Susijęs dokumentas
321 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-07-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-07-28 Nr.97-4574
2011-07-15 1-187 Įsakymas Susijęs dokumentas
322 Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašo patvirtinimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-07-22; Įsigaliojo 2011-07-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-07-21 Nr.93-4405
2011-07-13 889 Nutarimas Susijęs dokumentas
323 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Utenos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2011-07-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-07-06 Nr.53-506
2011-06-30 O3-157 Nutarimas Susijęs dokumentas
324 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. sprendimas (Administracinė byla Nr. I-756-6/2011. Procesinio sprendimo kategorija 17.1)
Įsigaliojo 2011-06-28
Priėmė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Valstybės žinios: 2011-06-28 Nr.77-3760
2011-06-20 Sprendimas Susijęs dokumentas
325 Dėl Komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-06-17; Įsigaliojo 2011-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-06-16 Nr.73-3538
2011-06-14 O3-132 Nutarimas Susijęs dokumentas
326 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2915, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2916, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2917 ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259-1 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 99-11 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-2918
Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3394
2011-06-08 649 Nutarimas Susijęs dokumentas
327 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3-53 "Dėl Energetikos veiklos licencijos formos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-06-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-06-03 Nr.44-398
2011-05-31 O3-120 Nutarimas Susijęs dokumentas
328 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3-53 "Dėl Energetikos veiklos licencijos formos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-06-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-06-03 Nr.44-398
2011-05-31 O3-120 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
329 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2750 ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 16, 24, 32 straipsnių pakeitimo, 4 straipsnio papildymo, 37 straipsnio pakeitimo ir papildymo bei 2 straipsnio 41 dalies, 32 straipsnio 5 dalies 3 punkto, 6 ir 7 dalių bei 36 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-2851(5)
Įsigaliojo 2011-05-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-05-24 Nr.62-2941
2011-05-18 579 Nutarimas Susijęs dokumentas
330 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
Įsigaliojo 2011-05-24
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-05-24 Nr.62-2936
2011-05-12 XI-1375 Įstatymas Susijęs dokumentas
331 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Šalčininkų šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2011-04-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-04-29 Nr.34-303
2011-04-26 O3-92 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
332 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Šalčininkų šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2011-04-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-04-29 Nr.34-303
2011-04-26 O3-92 Nutarimas Susijęs dokumentas
333 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Kaišiadorių šiluma"
Įsigaliojo 2011-04-21
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-04-20 Nr.31-261
2011-04-18 O3-84 Nutarimas Susijęs dokumentas
334 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Kaišiadorių šiluma"
Įsigaliojo 2011-04-21
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-04-20 Nr.31-261
2011-04-18 O3-84 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
335 Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo
Įsigaliojo nuo 2011-04-22 iki 2016-02-25; Negalioja 2016-02-26
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-04-21 Nr.47-2275
2011-04-14 O3-75 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
336 Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo
Įsigaliojo nuo 2011-04-22 iki 2016-02-25; Negalioja 2016-02-26
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2011-04-21 Nr.47-2275
2011-04-14 O3-75 Nutarimas Susijęs dokumentas
337 Dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 4, 6, 10, 32, 33, 34, 35, 42, 42-1, 43, 44, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 11, 12, 16, 17, 18, 24, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5, 10, 11, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kainų įstatymo 1 ir 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3, 5, 6, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 152-1, 152-10, 154-1, 154-2, 154-10, 224, 246, 259-1, 268, 320, 330 straipsnių pakeitimo ir 99-4, 99-6, 99-7, 235-1 ir 235-2 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 2, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo, <...>
Įsigaliojo 2011-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-04-12 Nr.43-2034
2011-04-06 406 Nutarimas Susijęs dokumentas
338 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei "Jonavos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2011-03-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-03-30 Nr.25-170
2011-03-22 O3-51 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
339 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei "Jonavos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2011-03-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2011-03-30 Nr.25-170
2011-03-22 O3-51 Nutarimas Susijęs dokumentas
340 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2011-03-20 iki 2016-01-18; Negalioja 2016-01-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-03-19 Nr.33-1588
2011-03-15 1-63 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
341 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2011-03-20 iki 2016-01-18; Negalioja 2016-01-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-03-19 Nr.33-1588
2011-03-15 1-63 Įsakymas Susijęs dokumentas
342 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2258
Įsigaliojo 2011-03-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-03-05 Nr.28-1340
2011-03-02 254 Nutarimas Susijęs dokumentas
343 Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2011-03-04 iki 2016-04-08; Negalioja 2016-04-09
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos
Valstybės žinios: 2011-03-03 Nr.27-1314
2011-02-24 1-24 Įsakymas Susijęs dokumentas
344 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259-1 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 99-11 straipsniu įstatymo projektų pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2011-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
Valstybės žinios: 2011-02-17 Nr.20-961
2011-02-14 1K-609 Dekretas Susijęs dokumentas
345 Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo
Įsigaliojo nuo 2011-02-23 iki 2016-03-08; Negalioja 2016-03-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-02-22 Nr.22-1055
2011-02-09 182 Nutarimas Susijęs dokumentas
346 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2193(2)
Įsigaliojo 2011-02-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-02-12 Nr.18-855
2011-02-09 157 Nutarimas Susijęs dokumentas
347 Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-02-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-01-27 Nr.11-487
2011-01-24 1-10/D1-61 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
348 Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-02-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2011-01-27 Nr.11-487
2011-01-24 1-10/D1-61 Įsakymas Susijęs dokumentas
349 Dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2432, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 4, 6, 10, 32, 33, 34, 35, 42, 42-1, 43, 44, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2433, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 11, 12, 16, 17, 18, 24, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2434, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2435, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5, 10, 11, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2436, Lietuvos Respublikos kainų įstatymo 1 ir 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIP-2437, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3, 5, 6, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2438, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2439, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 152-1, 152-10, 154-1, 154-2, 154-10, 224, 246, 259-1, 268, 320, 330 straipsnių pakeitimo ir 99-4, 99-6, 99-7, 235-1 ir 235-2 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-2440, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2441, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2442, Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2443, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2444, <...>
Įsigaliojo 2011-01-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-01-20 Nr.8-314
2011-01-17 30 Nutarimas Susijęs dokumentas
350 Dėl Licencijuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2011-01-01 iki 2012-06-21; Negalioja 2012-06-22
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-12-23 Nr.152-7774
2010-12-17 O3-327 Nutarimas Susijęs dokumentas
351 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Druskininkų šiluma"
Įsigaliojo 2010-12-23
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-12-22 Nr.97-1150
2010-12-15 O3-324 Nutarimas Susijęs dokumentas
352 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Vilniaus energija"
Įsigaliojo 2010-12-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-12-22 Nr.97-1148
2010-12-15 O3-316 Nutarimas Susijęs dokumentas
353 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2010-12-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-12-22 Nr.97-1147
2010-12-14 O3-313 Nutarimas Susijęs dokumentas
354 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Molėtų šiluma"
Įsigaliojo 2010-12-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-12-10 Nr.94-1115
2010-12-06 O3-308 Nutarimas Susijęs dokumentas
355 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 ir 30 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2010-11-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-11-23 Nr.137-7017
2010-11-17 1624 Nutarimas Susijęs dokumentas
356 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Kretingos šilumos tinklams
Įsigaliojo 2010-11-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-11-24 Nr.89-1066
2010-11-16 O3-267 Nutarimas Susijęs dokumentas
357 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Kretingos šilumos tinklams
Įsigaliojo 2010-11-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-11-24 Nr.89-1066
2010-11-16 O3-267 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
358 Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-11-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-10-28 Nr.127-6488
2010-10-25 1-297 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
359 Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-11-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-10-28 Nr.127-6488
2010-10-25 1-297 Įsakymas Susijęs dokumentas
360 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Prienų energija" Trakų padaliniui
Įsigaliojo 2010-11-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-11-03 Nr.83-1024
2010-10-25 O3-241 Nutarimas Susijęs dokumentas
361 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Mažeikių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2010-11-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-11-03 Nr.83-1023
2010-10-25 O3-236 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
362 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Mažeikių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2010-11-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-11-03 Nr.83-1023
2010-10-25 O3-236 Nutarimas Susijęs dokumentas
363 Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-10
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-10-09 Nr.120-6154
2010-10-04 1-274 Įsakymas Susijęs dokumentas
364 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo
Įsigaliojo 2010-10-15
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-10-14 Nr.122-6255
2010-10-04 O3-203 Nutarimas Susijęs dokumentas
365 Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-15
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-10-14 Nr.122-6254
2010-10-04 O3-202 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
366 Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-15
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-10-14 Nr.122-6254
2010-10-04 O3-202 Nutarimas Susijęs dokumentas
367 Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-15; Nauja redakcija 2013-10-16
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-10-14 Nr.122-6253
2010-10-04 O3-201 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
368 Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-15; Nauja redakcija 2013-10-16
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-10-14 Nr.122-6253
2010-10-04 O3-201 Nutarimas Susijęs dokumentas
369 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-10-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-10-02 Nr.118-6005
2010-09-29 1371 Nutarimas Susijęs dokumentas
370 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 4, 6, 10, 32, 33, 34, 35, 42, 42-1, 43, 44, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 11, 12, 16, 17, 18, 24, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5, 10, 11, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kainų įstatymo 1 ir 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3, 5, 6, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 152-1, 152-10, 154-1, 154-2, 154-10, 224, 246, 259-1, 268, 320, 330 straipsnių pakeitimo ir 99-4, 99-6, 99-7, 235-1 ir 235-2 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 2, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 31 ir 48 straipsnių pakeitim
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.115-5880
2010-09-22 1361 Nutarimas Susijęs dokumentas
371 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 patvirtinto rekomenduojamo Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2010-08-04 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-08-03 Nr.92-4902
2010-07-27 O3-135 Nutarimas Susijęs dokumentas
372 Dėl Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-08-04
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-08-03 Nr.92-4901
2010-07-27 O3-133 Nutarimas Susijęs dokumentas
373 Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-07-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-07-15 Nr.84-4442
2010-07-10 D1-595/1-201 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
374 Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-07-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-07-15 Nr.84-4442
2010-07-10 D1-595/1-201 Įsakymas Susijęs dokumentas
375 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto Nr. XIP-1749
Įsigaliojo 2010-06-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-06-22 Nr.72-3656
2010-06-16 782 Nutarimas Susijęs dokumentas
376 Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2010-06-24 iki 2017-06-13; Negalioja 2017-06-14
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-06-23 Nr.73-3737
2010-06-11 O3-103 Nutarimas Susijęs dokumentas
377 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2010-06-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-06-05 Nr.65-3196
2010-06-01 XI-862 Įstatymas Pakeitimas
378 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2010-06-05 iki 2011-10-12
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2010-06-01 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
379 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-05-29 Nr.62-3044
2010-05-26 607 Nutarimas Susijęs dokumentas
380 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
Įsigaliojo 2010-05-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
Valstybės žinios: 2010-05-27 Nr.61-2985
2010-05-21 1K-368 Dekretas Susijęs dokumentas
381 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo koncepcijos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-05-27 Nr.61-2996
2010-05-19 585 Nutarimas Susijęs dokumentas
382 Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-23
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2923
2010-05-19 1-145 Įsakymas Susijęs dokumentas
383 Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-23
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2923
2010-05-19 1-145 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
384 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtintos Karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-05-06 Nr.52-2595
2010-05-04 O3-83 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
385 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtintos Karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-05-06 Nr.52-2595
2010-05-04 O3-83 Nutarimas Susijęs dokumentas
386 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Elektrėnų komunalinis ūkis"
Įsigaliojo 2010-05-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-05-07 Nr.34-462
2010-05-03 O3-77 Nutarimas Susijęs dokumentas
387 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Elektrėnų komunalinis ūkis"
Įsigaliojo 2010-05-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-05-07 Nr.34-462
2010-05-03 O3-77 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
388 Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su Komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-05-06 Nr.52-2594
2010-05-03 O3-74 Nutarimas Susijęs dokumentas
389 Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su Komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-05-06 Nr.52-2594
2010-05-03 O3-74 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
390 Dėl Viešųjų infrastruktūrų reguliavimo tobulinimo koncepcijos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-05-04 Nr.51-2494
2010-04-28 466 Nutarimas Susijęs dokumentas
391 Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-15 Nr.43-2084
2010-04-07 1-111 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
392 Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-15 Nr.43-2084
2010-04-07 1-111 Įsakymas Susijęs dokumentas
393 Dėl Energetikos veiklos licencijos formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-11
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-04-10 Nr.41-2026
2010-04-01 O3-53 Nutarimas Susijęs dokumentas
394 Dėl Energetikos veiklos licencijos formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-11
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2010-04-10 Nr.41-2026
2010-04-01 O3-53 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
395 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2010-04-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-04-08 Nr.40-1899
2010-03-31 340 Nutarimas Susijęs dokumentas
396 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymų projektų Nr. XIP-1336, Nr. XIP-1744, Nr. XIP-1766 ir Nr. XIP-1820
Įsigaliojo 2010-04-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-03-31 Nr.37-1756
2010-03-24 325 Nutarimas Dokumentą minintis dokumentas
397 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymų projektų Nr. XIP-1336, Nr. XIP-1744, Nr. XIP-1766 ir Nr. XIP-1820
Įsigaliojo 2010-04-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-03-31 Nr.37-1756
2010-03-24 325 Nutarimas Susijęs dokumentas
398 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-03-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-03-18 Nr.31-1421
2010-03-10 235 Nutarimas Dokumentą minintis dokumentas
399 Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-03-14
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-03-13 Nr.29-1358
2010-03-05 1-80 Įsakymas Susijęs dokumentas
400 Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-03-14
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-03-13 Nr.29-1358
2010-03-05 1-80 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
401 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-02-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-25 Nr.23-1093
2010-02-20 1-45 Įsakymas Susijęs dokumentas
402 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Anykščių šiluma"
Įsigaliojo 2010-02-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-02-24 Nr.14-193
2010-02-12 O3-20 Nutarimas Susijęs dokumentas
403 Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei Kvėdarnos komunaliniam ūkiui panaikinimo
Įsigaliojo 2010-02-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-02-10 Nr.11-159
2010-01-29 O3-9 Nutarimas Susijęs dokumentas
404 Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės šilumos tinklai" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-02-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-02-10 Nr.11-158
2010-01-29 O3-8 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
405 Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės šilumos tinklai" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-02-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-02-10 Nr.11-158
2010-01-29 O3-8 Nutarimas Susijęs dokumentas
406 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Akmenės energija"
Įsigaliojo 2010-01-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-02-05 Nr.10-122
2010-01-29 O3-11 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
407 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Akmenės energija"
Įsigaliojo 2010-01-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-02-05 Nr.10-122
2010-01-29 O3-11 Nutarimas Susijęs dokumentas
408 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-12-25 iki 2010-11-11; Negalioja 2010-11-12
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-24 Nr.152-6840
2009-12-22 1-255 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
409 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-12-25 iki 2010-11-11; Negalioja 2010-11-12
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-24 Nr.152-6840
2009-12-22 1-255 Įsakymas Susijęs dokumentas
410 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų dedamųjų valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei
Įsigaliojo 2009-12-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-12-30 Nr.102-1260
2009-12-22 O3-253 Nutarimas Susijęs dokumentas
411 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų dedamųjų valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei
Įsigaliojo 2009-12-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-12-30 Nr.102-1260
2009-12-22 O3-253 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
412 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 10, 12, 20, 21, 22, 27, 30, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Įsigaliojo 2010-01-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-01-05 Nr.1-6
2009-12-21 XI-592 Įstatymas Pakeitimas
413 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2010-01-05 iki 2010-06-04
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2009-12-21 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
414 Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-12-03
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-02 Nr.143-6311
2009-11-26 1-229 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
415 Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-12-03
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-02 Nr.143-6311
2009-11-26 1-229 Įsakymas Susijęs dokumentas
416 Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-12-03
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-02 Nr.143-6310
2009-11-26 1-228 Įsakymas Susijęs dokumentas
417 Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-11-27 iki 2015-07-03; Negalioja 2015-07-04
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-11-26 Nr.140-6160
2009-11-24 1-219 Įsakymas Susijęs dokumentas
418 Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-11-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-11-26 Nr.140-6157
2009-11-24 1-213 Įsakymas Susijęs dokumentas
419 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Miesto energija"
Įsigaliojo 2009-11-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-11-06 Nr.88-1035
2009-10-29 O3-175 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
420 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Miesto energija"
Įsigaliojo 2009-11-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-11-06 Nr.88-1035
2009-10-29 O3-175 Nutarimas Susijęs dokumentas
421 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Prienų energija"
Įsigaliojo 2009-11-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-11-06 Nr.88-1034
2009-10-28 O3-170 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
422 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Prienų energija"
Įsigaliojo 2009-11-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-11-06 Nr.88-1034
2009-10-28 O3-170 Nutarimas Susijęs dokumentas
423 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams-atvirajai kolonijai
Įsigaliojo 2009-10-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-30 Nr.86-1000
2009-10-22 O3-165 Nutarimas Susijęs dokumentas
424 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams-atvirajai kolonijai
Įsigaliojo 2009-10-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-30 Nr.86-1000
2009-10-22 O3-165 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
425 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 10, 12, 20, 21, 22, 27, 30, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2009-10-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2009-10-29 Nr.129-5604
2009-10-21 1373 Nutarimas Susijęs dokumentas
426 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Širvintų šiluma"
Įsigaliojo 2009-10-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-30 Nr.86-999
2009-10-20 O3-164 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
427 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Širvintų šiluma"
Įsigaliojo 2009-10-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-30 Nr.86-999
2009-10-20 O3-164 Nutarimas Susijęs dokumentas
428 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Fortum Švenčionių energija"
Įsigaliojo 2009-10-22
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-21 Nr.83-964
2009-10-14 O3-162 Nutarimas Susijęs dokumentas
429 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Fortum Joniškio energija"
Įsigaliojo 2009-10-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-16 Nr.82-937
2009-10-08 O3-148 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
430 Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei "Fortum Joniškio energija"
Įsigaliojo 2009-10-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-16 Nr.82-937
2009-10-08 O3-148 Nutarimas Susijęs dokumentas
431 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. O3-46 "Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Panevėžio energija" dalinio pakeitimo ir 2009 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. O3-60 "Dėl karšto vandens kainų akcinei bendrovei "Panevėžio energija" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2009-10-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-02 Nr.78-899
2009-09-23 O3-137 Nutarimas Susijęs dokumentas
432 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. O3-46 "Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Panevėžio energija" dalinio pakeitimo ir 2009 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. O3-60 "Dėl karšto vandens kainų akcinei bendrovei "Panevėžio energija" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2009-10-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-10-02 Nr.78-899
2009-09-23 O3-137 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
433 Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos
Įsigaliojo 2009-08-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2009-07-31 Nr.91-3948; 2009-08-29 Nr.1030
2009-07-22 O3-107 Nutarimas Susijęs dokumentas
434 Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos
Įsigaliojo 2009-08-05
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2009-08-04 Nr.93-4012
2009-07-21 O3-106 Nutarimas Susijęs dokumentas
435 Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos
Įsigaliojo 2009-08-05
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2009-08-04 Nr.93-4011
2009-07-21 O3-105 Nutarimas Susijęs dokumentas
436 Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos
Įsigaliojo 2009-08-05
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2009-08-04 Nr.93-4011
2009-07-21 O3-105 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
437 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-394
Įsigaliojo 2009-07-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2009-07-23 Nr.87-3698
2009-07-08 756 Nutarimas Susijęs dokumentas
438 Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos
Įsigaliojo 2009-08-02
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2009-08-01 Nr.92-3959
2009-07-08 O3-96 Nutarimas Susijęs dokumentas
439 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-06-21 iki 2010-11-11; Negalioja 2010-11-12
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-06-20 Nr.73-2993
2009-06-16 1-95 Įsakymas Susijęs dokumentas
440 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-06-21 iki 2010-11-11; Negalioja 2010-11-12
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-06-20 Nr.73-2993
2009-06-16 1-95 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
441 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Įsigaliojo 2009-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2009-05-26 Nr.61-2402
2009-05-12 XI-250 Įstatymas Pakeitimas
442 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Įsigaliojo 2009-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2009-05-26 Nr.61-2402
2009-05-12 XI-250 Įstatymas Susijęs dokumentas
443 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2009-07-01 iki 2010-01-04
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2009-05-12 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
444 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų akcinei bendrovei "Simega"
Įsigaliojo 2009-05-16
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-05-15 Nr.38-514
2009-05-08 O3-49 Nutarimas Susijęs dokumentas
445 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų akcinei bendrovei Lietuvos elektrinei
Įsigaliojo 2009-05-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-05-08 Nr.36-497
2009-05-04 O3-47 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
446 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų akcinei bendrovei Lietuvos elektrinei
Įsigaliojo 2009-05-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-05-08 Nr.36-497
2009-05-04 O3-47 Nutarimas Susijęs dokumentas
447 Dėl karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kaišiadorių šiluma"
Įsigaliojo 2009-05-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-05-08 Nr.36-495
2009-04-30 O3-45 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
448 Dėl karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kaišiadorių šiluma"
Įsigaliojo 2009-05-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-05-08 Nr.36-495
2009-04-30 O3-45 Nutarimas Susijęs dokumentas
449 Dėl šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2009-04-18
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-04-17 Nr.30-412
2009-04-14 O3-41 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
450 Dėl šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2009-04-18
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-04-17 Nr.30-412
2009-04-14 O3-41 Nutarimas Susijęs dokumentas
451 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 patvirtintos Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo
Įsigaliojo 2009-04-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2009-04-07 Nr.39-1506
2009-03-25 O3-34 Nutarimas Susijęs dokumentas
452 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 patvirtintos Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo
Įsigaliojo 2009-04-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2009-04-07 Nr.39-1506
2009-03-25 O3-34 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
453 Dėl karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilutės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2009-04-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-04-01 Nr.25-346
2009-03-23 O3-33 Nutarimas Susijęs dokumentas
454 Dėl karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilutės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2009-04-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-04-01 Nr.25-346
2009-03-23 O3-33 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
455 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų akcinei bendrovei "Lifosa"
Įsigaliojo 2009-04-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-04-01 Nr.25-344
2009-03-23 O3-31 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
456 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų akcinei bendrovei "Lifosa"
Įsigaliojo 2009-04-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-04-01 Nr.25-344
2009-03-23 O3-31 Nutarimas Susijęs dokumentas
457 Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų atstovus, metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-03-14
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2009-03-13 Nr.28-1133
2009-03-10 O3-26 Nutarimas Susijęs dokumentas
458 Dėl šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2009-03-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-03-04 Nr.17-205
2009-02-26 O3-20 Nutarimas Susijęs dokumentas
459 Dėl karšto vandens kainų akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo 2009-02-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-02-25 Nr.15-174
2009-02-21 O3-14 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
460 Dėl karšto vandens kainų akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo 2009-02-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2009-02-25 Nr.15-174
2009-02-21 O3-14 Nutarimas Susijęs dokumentas
461 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 26, 29, 31, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2009-02-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2009-01-27 Nr.10-355
2009-01-12 XI-133 Įstatymas Pakeitimas
462 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2009-02-01 iki 2009-06-30
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2009-01-12 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
463 Dėl šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilutės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2009-01-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-12-31 Nr.99-1321
2008-12-23 O3-213 Nutarimas Susijęs dokumentas
464 Dėl šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei "Klaipėdos energija"
Įsigaliojo 2009-01-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-12-31 Nr.99-1320
2008-12-23 O3-212 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
465 Dėl šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei "Klaipėdos energija"
Įsigaliojo 2009-01-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-12-31 Nr.99-1320
2008-12-23 O3-212 Nutarimas Susijęs dokumentas
466 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų akcinei bendrovei "Grigiškės"
Įsigaliojo 2008-12-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-12-19 Nr.97-1288
2008-12-12 O3-202 Nutarimas Susijęs dokumentas
467 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
Įsigaliojo 2008-12-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2008-12-20 Nr.146-5870
2008-12-09 XI-52 Nutarimas Susijęs dokumentas
468 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2008-12-04
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-12-03 Nr.92-1199
2008-11-28 O3-196 Nutarimas Susijęs dokumentas
469 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2008-12-04
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-12-03 Nr.92-1199
2008-11-28 O3-196 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
470 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Birštono šiluma"
Įsigaliojo 2008-12-04
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-12-03 Nr.92-1198
2008-11-28 O3-195 Nutarimas Susijęs dokumentas
471 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Birštono šiluma"
Įsigaliojo 2008-12-04
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-12-03 Nr.92-1198
2008-11-28 O3-195 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
472 Dėl VP2-4.2-ŪM-01-K priemonės "Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra", VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-12-10
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2008-12-09 Nr.141-5589
2008-11-26 4-581 Įsakymas Susijęs dokumentas
473 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-3157
Įsigaliojo 2008-11-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2008-11-29 Nr.137-5413
2008-11-24 1209 Nutarimas Susijęs dokumentas
474 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-3157
Įsigaliojo 2008-11-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2008-11-29 Nr.137-5413
2008-11-24 1209 Nutarimas Dokumentą minintis dokumentas
475 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdos mieste
Įsigaliojo 2008-11-29
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-28 Nr.91-1175
2008-11-21 O3-189 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
476 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdos mieste
Įsigaliojo 2008-11-29
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-28 Nr.91-1175
2008-11-21 O3-189 Nutarimas Susijęs dokumentas
477 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Vilkaviškio šiluma"
Įsigaliojo 2008-11-08
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1108
2008-10-31 O3-182 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
478 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Vilkaviškio šiluma"
Įsigaliojo 2008-11-08
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1108
2008-10-31 O3-182 Nutarimas Susijęs dokumentas
479 Dėl nepriklausomo šilumos gamintojo UAB "Plungės bioenergija" šilumos gamybos bazinių kainų
Įsigaliojo 2008-11-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1107
2008-10-31 O3-181 Nutarimas Susijęs dokumentas
480 Dėl nepriklausomo šilumos gamintojo UAB "Plungės bioenergija" šilumos gamybos bazinių kainų
Įsigaliojo 2008-11-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1107
2008-10-31 O3-181 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
481 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Miesto energija"
Įsigaliojo 2008-11-08
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1106
2008-10-31 O3-180 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
482 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Miesto energija"
Įsigaliojo 2008-11-08
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1106
2008-10-31 O3-180 Nutarimas Susijęs dokumentas
483 Dėl šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainos "Balterma ir ko", UAB
Įsigaliojo 2008-11-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1099
2008-10-31 O3-172 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
484 Dėl šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainos "Balterma ir ko", UAB
Įsigaliojo 2008-11-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1099
2008-10-31 O3-172 Nutarimas Susijęs dokumentas
485 Dėl šilumos tiekimo licencijos UAB "Balterma ir ko" panaikinimo
Įsigaliojo 2008-11-22
Priėmė: Vilniaus miesto savivaldybė
Informaciniai pranešimai: 2008-11-21 Nr.89-1157
2008-10-30 30-2127 Įsakymas Susijęs dokumentas
486 Dėl šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo 2008-11-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-11-07 Nr.85-1091
2008-10-30 O3-164 Nutarimas Susijęs dokumentas
487 Dėl šilumos gamybos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Kauno termofikacijos elektrinei
Įsigaliojo 2008-11-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-31 Nr.83-1067
2008-10-24 03-162 Nutarimas Susijęs dokumentas
488 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams-atvira jai kolonijai
Įsigaliojo 2008-10-25
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-24 Nr.81-1042
2008-10-17 O3-150 Nutarimas Susijęs dokumentas
489 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams-atvira jai kolonijai
Įsigaliojo 2008-10-25
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-24 Nr.81-1042
2008-10-17 O3-150 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
490 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo savivaldybės įmonei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2008-10-25
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-24 Nr.81-1041
2008-10-17 O3-149 Nutarimas Susijęs dokumentas
491 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Telšių šiluma"
Įsigaliojo 2008-10-25
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-24 Nr.81-1040
2008-10-17 O3-148 Nutarimas Susijęs dokumentas
492 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-10-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2008-10-21 Nr.121-4595
2008-10-14 1018 Nutarimas Dokumentą minintis dokumentas
493 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Šalčininkų šilumos tinklai"
Įsigaliojo nuo 2008-10-09 iki 2008-11-28; Negalioja 2008-11-29
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-991
2008-09-30 O3-137 Nutarimas Susijęs dokumentas
494 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Šalčininkų šilumos tinklai"
Įsigaliojo nuo 2008-10-09 iki 2008-11-28; Negalioja 2008-11-29
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-991
2008-09-30 O3-137 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
495 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Anykščių šiluma"
Įsigaliojo 2008-10-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-990
2008-09-30 O3-136 Nutarimas Susijęs dokumentas
496 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2008-10-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-989
2008-09-30 O3-135 Nutarimas Susijęs dokumentas
497 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2008-10-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-989
2008-09-30 O3-135 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
498 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Fortum Švenčionių energija"
Įsigaliojo 2008-10-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-988
2008-09-30 O3-134 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
499 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Fortum Švenčionių energija"
Įsigaliojo 2008-10-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-988
2008-09-30 O3-134 Nutarimas Susijęs dokumentas
500 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Prienų energija" Trakų padaliniui
Įsigaliojo 2008-10-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-987
2008-09-30 O3-133 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
501 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Prienų energija" Trakų padaliniui
Įsigaliojo 2008-10-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-10-08 Nr.76-987
2008-09-30 O3-133 Nutarimas Susijęs dokumentas
502 Dėl VP3-3.4-ŪM-01-K priemonės "Energijos gamybos efektyvumo didinimas", VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-10-12
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-11 Nr.117-4460; 2008-10-21 Nr.1210
2008-09-29 4-442 Įsakymas Susijęs dokumentas
503 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Prienų energija"
Įsigaliojo 2008-09-27
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-26 Nr.73-970
2008-09-18 03-132 Nutarimas Susijęs dokumentas
504 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma"
Įsigaliojo 2008-09-20
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-19 Nr.71-952
2008-09-12 03-127 Nutarimas Susijęs dokumentas
505 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Palangos šiluma"
Įsigaliojo 2008-09-20
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-19 Nr.71-951
2008-09-12 03-126 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
506 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Palangos šiluma"
Įsigaliojo 2008-09-20
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-19 Nr.71-951
2008-09-12 03-126 Nutarimas Susijęs dokumentas
507 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Biržų šiluma"
Įsigaliojo 2008-09-20
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-19 Nr.71-950
2008-09-12 03-125 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
508 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Biržų šiluma"
Įsigaliojo 2008-09-20
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-19 Nr.71-950
2008-09-12 03-125 Nutarimas Susijęs dokumentas
509 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma" Sargėnuose
Įsigaliojo 2008-09-20
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-19 Nr.71-949
2008-09-12 03-124 Nutarimas Susijęs dokumentas
510 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Raseinių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2008-09-06
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-05 Nr.67-911
2008-08-29 O3-111 Nutarimas Susijęs dokumentas
511 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Akmenės energija"
Įsigaliojo 2008-09-06
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-05 Nr.67-910
2008-08-29 O3-110 Nutarimas Susijęs dokumentas
512 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Fortum Joniškio energija"
Įsigaliojo 2008-09-06
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-05 Nr.67-909
2008-08-29 O3-109 Nutarimas Susijęs dokumentas
513 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Druskininkų šiluma"
Įsigaliojo 2008-09-06
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-05 Nr.67-908
2008-08-29 O3-108 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
514 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Druskininkų šiluma"
Įsigaliojo 2008-09-06
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-09-05 Nr.67-908
2008-08-29 O3-108 Nutarimas Susijęs dokumentas
515 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-300 "Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2008-09-03 iki 2009-12-19; Negalioja 2009-12-20
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2008-09-02 Nr.100-3875
2008-08-22 4-374 Įsakymas Susijęs dokumentas
516 Dėl šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma" Sargėnuose
Įsigaliojo 2008-08-16
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-08-15 Nr.61-856
2008-08-08 03-102 Nutarimas Susijęs dokumentas
517 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Alytaus energija"
Įsigaliojo 2008-08-09
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-08-08 Nr.59-847
2008-08-01 03-99 Nutarimas Susijęs dokumentas
518 Dėl Komisijos rekomenduojamo Šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-08-13 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2008-08-12 Nr.92-3682
2008-08-01 O3-97 Nutarimas Susijęs dokumentas
519 Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių
Įsigaliojo 2008-07-06
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2008-07-05 Nr.76-3039
2008-06-28 O3-80 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
520 Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių
Įsigaliojo 2008-07-06
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2008-07-05 Nr.76-3039
2008-06-28 O3-80 Nutarimas Susijęs dokumentas
521 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Vilniaus energija"
Įsigaliojo 2008-07-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-07-02 Nr.48-675
2008-06-26 O3-76 Nutarimas Susijęs dokumentas
522 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 4-136 "Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2008-06-27 iki 2010-05-22; Negalioja 2010-05-23
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2008-06-26 Nr.72-2777
2008-06-19 4-263 Įsakymas Susijęs dokumentas
523 Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės šilumos tinklai"
Įsigaliojo nuo 2008-06-04 iki 2008-07-02; Negalioja 2008-07-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-06-04 Nr.41-582
2008-05-30 O3-68 Nutarimas Susijęs dokumentas
524 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Nemėžio komunalininkas"
Įsigaliojo 2008-02-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-02-27 Nr.16-219
2008-02-21 O3-29 Nutarimas Susijęs dokumentas
525 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2008-02-16
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-02-15 Nr.13-195
2008-02-13 O3-23 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
526 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2008-02-16
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-02-15 Nr.13-195
2008-02-13 O3-23 Nutarimas Susijęs dokumentas
527 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus rajono šilumos tinklams
Įsigaliojo 2008-02-16
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-02-15 Nr.13-194
2008-02-13 O3-22 Nutarimas Susijęs dokumentas
528 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Kvėdarnos komunaliniam ūkiui
Įsigaliojo 2008-02-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2008-02-13 Nr.12-157
2008-02-07 O3-13 Nutarimas Susijęs dokumentas
529 Dėl prašymo išduoti arba pakeisti licenciją formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-02-03 iki 2011-12-06; Negalioja 2011-12-07
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2008-02-02 Nr.14-505
2008-01-29 O3-8 Nutarimas Susijęs dokumentas
530 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kalvarijos komunalininkas"
Įsigaliojo 2007-12-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-19 Nr.98-1344
2007-12-13 O3-145 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
531 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kalvarijos komunalininkas"
Įsigaliojo 2007-12-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-19 Nr.98-1344
2007-12-13 O3-145 Nutarimas Susijęs dokumentas
532 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Ignalinos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-12-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-19 Nr.98-1342
2007-12-13 O3-143 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
533 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Ignalinos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-12-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-19 Nr.98-1342
2007-12-13 O3-143 Nutarimas Susijęs dokumentas
534 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Birštono šiluma"
Įsigaliojo 2007-12-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-12 Nr.96-1321
2007-12-07 O3-137 Nutarimas Susijęs dokumentas
535 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Birštono šiluma"
Įsigaliojo 2007-12-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-12 Nr.96-1321
2007-12-07 O3-137 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
536 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Širvintų šiluma"
Įsigaliojo nuo 2007-12-13 iki 2008-03-19; Negalioja 2008-03-20
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-12 Nr.96-1320
2007-12-06 O3-136 Nutarimas Susijęs dokumentas
537 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Širvintų šiluma"
Įsigaliojo nuo 2007-12-13 iki 2008-03-19; Negalioja 2008-03-20
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-12 Nr.96-1320
2007-12-06 O3-136 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
538 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Giraitės vandenys"
Įsigaliojo 2007-12-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-05 Nr.94-1294
2007-11-30 O3-122 Nutarimas Susijęs dokumentas
539 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Giraitės vandenys"
Įsigaliojo 2007-12-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-05 Nr.94-1294
2007-11-30 O3-122 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
540 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo 2007-12-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-05 Nr.94-1290
2007-11-28 O3-118 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
541 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo 2007-12-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-05 Nr.94-1290
2007-11-28 O3-118 Nutarimas Susijęs dokumentas
542 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2007-11-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-05 Nr.94-1287
2007-11-28 O3-115 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
543 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2007-11-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-12-05 Nr.94-1287
2007-11-28 O3-115 Nutarimas Susijęs dokumentas
544 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus rajono šilumos tinklams
Įsigaliojo 2007-12-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-11-30 Nr.93-1267
2007-11-26 O3-113 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
545 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus rajono šilumos tinklams
Įsigaliojo 2007-12-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-11-30 Nr.93-1267
2007-11-26 O3-113 Nutarimas Susijęs dokumentas
546 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2008-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2007-12-11 Nr.130-5259
2007-11-20 X-1329 Įstatymas Nauja dokumento redakcija
547 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2008-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2007-12-11 Nr.130-5259
2007-11-20 X-1329 Įstatymas Pakeitimas
548 Šilumos ūkio įstatymas
Aktuali nuo 2008-01-01 iki 2009-01-31
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2007-11-20 IX-1565 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
549 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui
Įsigaliojo 2007-11-15
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-11-14 Nr.88-1213
2007-11-07 O3-101 Nutarimas Susijęs dokumentas
550 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2007-11-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-11-07 Nr.86-1197
2007-10-31 O3-92 Nutarimas Susijęs dokumentas
551 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2007-11-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-11-07 Nr.86-1197
2007-10-31 O3-92 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
552 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Utenos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-11-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-10-31 Nr.85-1170
2007-10-24 O3-86 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
553 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Utenos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-11-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-10-31 Nr.85-1170
2007-10-24 O3-86 Nutarimas Susijęs dokumentas
554 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Rietavo komunalinis ūkis"
Įsigaliojo 2007-10-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-10-24 Nr.83-1127
2007-10-18 O3-72 Nutarimas Susijęs dokumentas
555 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Rietavo komunalinis ūkis"
Įsigaliojo 2007-10-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-10-24 Nr.83-1127
2007-10-18 O3-72 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
556 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šalčininkų šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-10-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-10-17 Nr.81-1107
2007-10-11 O3-69 Nutarimas Susijęs dokumentas
557 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo nuo 2007-10-18 iki 2007-12-05; Negalioja 2007-12-06
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-10-17 Nr.81-1106
2007-10-11 O3-68 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
558 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo nuo 2007-10-18 iki 2007-12-05; Negalioja 2007-12-06
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-10-17 Nr.81-1106
2007-10-11 O3-68 Nutarimas Susijęs dokumentas
559 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 2 d. sprendimas (Administracinė byla Nr. 1-7459-13/2007. Procesinio sprendimo kategorija 1.3; 17.2)
Įsigaliojo 2008-12-17
Priėmė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Valstybės žinios: 2008-12-16 Nr.144-5782
2007-10-02 Sprendimas Susijęs dokumentas
560 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-7459-13/2007
Įsigaliojo 2008-07-25
Priėmė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Valstybės žinios: 2008-07-24 Nr.84-3362
2007-10-02 Sprendimas Susijęs dokumentas
561 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų savivaldybės įmonei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2007-08-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-08-29 Nr.67-985
2007-08-23 O3-58 Nutarimas Susijęs dokumentas
562 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Varėnos šiluma"
Įsigaliojo 2007-08-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-08-08 Nr.61-921
2007-08-02 O3-56 Nutarimas Susijęs dokumentas
563 Dėl pritarimo pirkimo-pardavimo sutarčių projektams ir privatizavimo programų projektams ir privatizavimo programos įgyvendinimo sustabdymo
Įsigaliojo 2007-08-01
Priėmė: Privatizavimo komisija
Valstybės žinios: 2007-07-31 Nr.85-3445
2007-07-27 Sprendimas Susijęs dokumentas
564 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Jonavos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-07-19
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-07-18 Nr.55-835
2007-07-12 50 Nutarimas Susijęs dokumentas
565 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Jonavos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-07-19
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-07-18 Nr.55-835
2007-07-12 50 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
566 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 metų veiklos ataskaitos
Įsigaliojo 2007-07-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2007-07-12 Nr.77-3062
2007-07-04 X-1272 Nutarimas Susijęs dokumentas
567 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Pakruojo šiluma"
Įsigaliojo 2007-07-19
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-07-18 Nr.55-834
2007-06-29 O3-47 Nutarimas Susijęs dokumentas
568 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Panevėžio energija"
Įsigaliojo 2007-07-19
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-07-18 Nr.55-833
2007-06-29 O3-46 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
569 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Panevėžio energija"
Įsigaliojo 2007-07-19
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-07-18 Nr.55-833
2007-06-29 O3-46 Nutarimas Susijęs dokumentas
570 Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodo Nr. 8 patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-06-29 iki 2017-06-14; Negalioja 2017-06-15
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2007-06-28 Nr.71-2828
2007-06-21 O3-45 Nutarimas Susijęs dokumentas
571 Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodo Nr. 8 patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-06-29 iki 2017-06-14; Negalioja 2017-06-15
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2007-06-28 Nr.71-2828
2007-06-21 O3-45 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
572 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-804
Įsigaliojo 2007-07-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2007-07-12 Nr.77-3098
2007-06-19 676 Nutarimas Susijęs dokumentas
573 Dėl Seimo Audito komiteto atlikto šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinio tyrimo išvadų
Įsigaliojo 2007-06-29
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2007-06-28 Nr.71-2791
2007-06-19 X-1192 Nutarimas Susijęs dokumentas
574 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šakių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-06-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-06-27 Nr.49-740
2007-06-19 O3-44 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
575 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šakių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-06-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-06-27 Nr.49-740
2007-06-19 O3-44 Nutarimas Susijęs dokumentas
576 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Raseinių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-06-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-06-27 Nr.49-739
2007-06-19 O3-43 Nutarimas Susijęs dokumentas
577 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų valstybės įmonei "Visagino energija"
Įsigaliojo 2007-06-21
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-06-20 Nr.47-720
2007-06-14 O3-42 Nutarimas Susijęs dokumentas
578 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Tauragės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-06-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-06-01 Nr.42-628
2007-05-29 O3-35 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
579 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Tauragės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-06-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-06-01 Nr.42-628
2007-05-29 O3-35 Nutarimas Susijęs dokumentas
580 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kaišiadorių šiluma"
Įsigaliojo 2007-05-10
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-05-09 Nr.35-535
2007-05-04 O3-31 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
581 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kaišiadorių šiluma"
Įsigaliojo 2007-05-10
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-05-09 Nr.35-535
2007-05-04 O3-31 Nutarimas Susijęs dokumentas
582 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-1791
Įsigaliojo 2007-04-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2007-04-26 Nr.46-1741
2007-04-18 371 Nutarimas Susijęs dokumentas
583 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Radviliškio šiluma"
Įsigaliojo 2007-04-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-04-25 Nr.32-481
2007-04-18 O3-27 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
584 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Radviliškio šiluma"
Įsigaliojo 2007-04-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-04-25 Nr.32-481
2007-04-18 O3-27 Nutarimas Susijęs dokumentas
585 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Molėtų šiluma"
Įsigaliojo 2007-04-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-04-25 Nr.32-480
2007-04-18 O3-26 Nutarimas Susijęs dokumentas
586 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-04-27
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2007-04-26 Nr.46-1742
2007-04-11 372 Nutarimas Susijęs dokumentas
587 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Mažeikių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-03-10
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-03-09 Nr.19-239
2007-03-07 O3-18 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
588 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Mažeikių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-03-10
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-03-09 Nr.19-239
2007-03-07 O3-18 Nutarimas Susijęs dokumentas
589 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kretingos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-03-10
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-03-09 Nr.19-238
2007-03-06 O3-17 Nutarimas Susijęs dokumentas
590 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Neringos energija"
Įsigaliojo 2007-03-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-03-02 Nr.17-225
2007-02-28 O3-16 Nutarimas Susijęs dokumentas
591 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Neringos energija"
Įsigaliojo 2007-03-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-03-02 Nr.17-225
2007-02-28 O3-16 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
592 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Elektrėnų komunalinis ūkis"
Įsigaliojo 2007-02-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-03-02 Nr.17-224
2007-02-28 O3-15 Nutarimas Susijęs dokumentas
593 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 19 d. sprendimas
Įsigaliojo 2007-02-24
Priėmė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Valstybės žinios: 2007-02-24 Nr.24-923
2007-02-19 Sprendimas Susijęs dokumentas
594 Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-02-24 iki 2017-06-14; Negalioja 2017-06-15
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-02-23 Nr.15-193
2007-02-19 O3-14 Nutarimas Susijęs dokumentas
595 Dėl šilumos tiekimo licencijos formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-02-23 iki 2011-06-03; Negalioja 2011-06-04
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2007-02-22 Nr.23-916
2007-02-12 O3-11 Nutarimas Susijęs dokumentas
596 Dėl šilumos tiekimo licencijos formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-02-23 iki 2011-06-03; Negalioja 2011-06-04
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2007-02-22 Nr.23-916
2007-02-12 O3-11 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
597 Dėl Licencijuotų energetikos įmonių informacijos teikimo tvarkos
Įsigaliojo nuo 2007-01-14 iki 2008-07-05; Negalioja 2008-07-06
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2007-01-13 Nr.5-261
2006-12-29 O3-97 Nutarimas Susijęs dokumentas
598 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Plungės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-01-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-01-05 Nr.1-3
2006-12-28 O3-94 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
599 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Plungės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2007-01-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2007-01-05 Nr.1-3
2006-12-28 O3-94 Nutarimas Susijęs dokumentas
600 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Rokiškio komunalininkas"
Įsigaliojo 2006-12-30
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-12-29 Nr.98-984
2006-12-22 O3-93 Nutarimas Susijęs dokumentas
601 Dėl šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinio tyrimo
Įsigaliojo 2006-12-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2006-12-07 Nr.133-5029
2006-11-28 X-931 Nutarimas Susijęs dokumentas
602 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 ir 2005 metų veiklos ataskaitų
Įsigaliojo 2006-12-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2006-12-07 Nr.133-5028
2006-11-28 X-930 Nutarimas Susijęs dokumentas
603 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4-482 "Dėl Įmonių, eksploatuojančių energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2006-10-22 iki 2010-11-04; Negalioja 2010-11-05
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2006-10-21 Nr.112-4289
2006-10-17 4-386 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
604 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Prienų energija" Trakų padalinio centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų
Įsigaliojo 2006-10-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-10-06 Nr.75-750
2006-10-02 O3-69 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
605 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Prienų energija" Trakų padalinio centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų
Įsigaliojo 2006-10-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-10-06 Nr.75-750
2006-10-02 O3-69 Nutarimas Susijęs dokumentas
606 Dėl Prašymo išduoti arba pakeisti licenciją formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2006-09-17 iki 2008-02-02; Negalioja 2008-02-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2006-09-16 Nr.98-3835
2006-09-13 O3-63 Nutarimas Susijęs dokumentas
607 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2006-09-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-09-06 Nr.66-689
2006-09-01 O3-58 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
608 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2006-09-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-09-06 Nr.66-689
2006-09-01 O3-58 Nutarimas Susijęs dokumentas
609 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Šalčininkų šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2006-09-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-09-01 Nr.65-681
2006-08-30 O3-55 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
610 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei "Šalčininkų šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2006-09-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-09-01 Nr.65-681
2006-08-30 O3-55 Nutarimas Susijęs dokumentas
611 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų Pravieniškių 2-iems pataisos namams - atvirajai kolonijai
Įsigaliojo 2006-08-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-08-02 Nr.57-617
2006-07-28 O3-53 Nutarimas Susijęs dokumentas
612 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų Pravieniškių 2-iems pataisos namams - atvirajai kolonijai
Įsigaliojo 2006-08-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-08-02 Nr.57-617
2006-07-28 O3-53 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
613 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Anykščių šiluma"
Įsigaliojo 2006-08-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-08-02 Nr.57-616
2006-07-28 O3-52 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
614 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Anykščių šiluma"
Įsigaliojo 2006-08-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-08-02 Nr.57-616
2006-07-28 O3-52 Nutarimas Susijęs dokumentas
615 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Didžiasalio komunalinės paslaugos"
Įsigaliojo 2006-05-04
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-05-03 Nr.32-359
2006-04-14 O3-19 Nutarimas Susijęs dokumentas
616 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Gelvita"
Įsigaliojo 2006-03-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-02-22 Nr.13-153
2006-02-15 O3-12 Nutarimas Susijęs dokumentas
617 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Gelvita"
Įsigaliojo 2006-03-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-02-22 Nr.13-153
2006-02-15 O3-12 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
618 Dėl karšto vandens bazinių kainų savivaldybės įmonei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2006-02-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-02-08 Nr.10-108
2006-02-02 O3-9 Nutarimas Susijęs dokumentas
619 Dėl karšto vandens bazinių kainų savivaldybės įmonei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2006-02-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-02-08 Nr.10-108
2006-02-02 O3-9 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
620 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Pagirių komunalininkas"
Įsigaliojo 2006-02-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-02-01 Nr.8-76
2006-01-26 O3-7 Nutarimas Susijęs dokumentas
621 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Pagirių komunalininkas"
Įsigaliojo 2006-02-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-02-01 Nr.8-76
2006-01-26 O3-7 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
622 Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2006-01-31 iki 2016-09-30; Negalioja 2016-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2006-01-30 Nr.12-428
2006-01-18 4-15 Įsakymas Susijęs dokumentas
623 Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2006-01-07 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-01-06 Nr.1-14
2005-12-30 O3-86 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
624 Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2006-01-07 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-01-06 Nr.1-14
2005-12-30 O3-86 Nutarimas Susijęs dokumentas
625 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Baisogalos bioenergija"
Įsigaliojo 2006-01-07
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2006-01-06 Nr.1-13
2005-12-29 O3-85 Nutarimas Susijęs dokumentas
626 Šiaulių apygardos administracinio teismo kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I-819-257/2005 (procesinio sprendimo kategorija: 64.1; 61)
Įsigaliojo 2006-04-01
Priėmė: Šiaulių apygardos administracinis teismas
Valstybės žinios: 2006-03-31 Nr.36-1295
2005-11-30 Sprendimas Susijęs dokumentas
627 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-804
Įsigaliojo 2005-11-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2005-11-26 Nr.139-5021
2005-11-24 1272 Nutarimas Susijęs dokumentas
628 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūda
Įsigaliojo 2005-09-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-08-31 Nr.67-656; 2006-06-07 Nr.420; 2006-06-16 Nr.45 (atitaisymas)
2005-08-26 O3-46 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
629 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūda
Įsigaliojo 2005-09-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-08-31 Nr.67-656; 2006-06-07 Nr.420; 2006-06-16 Nr.45 (atitaisymas)
2005-08-26 O3-46 Nutarimas Susijęs dokumentas
630 Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-08-19 iki 2010-04-15; Negalioja 2010-04-16
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2005-08-18 Nr.100-3735
2005-08-05 4-291 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
631 Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-08-19 iki 2010-04-15; Negalioja 2010-04-16
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2005-08-18 Nr.100-3735
2005-08-05 4-291 Įsakymas Susijęs dokumentas
632 Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-07-31 iki 2017-06-13; Negalioja 2017-06-14
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2005-07-30 Nr.92-3456
2005-07-22 O3-41 Nutarimas Susijęs dokumentas
633 Dėl vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-07-24 iki 2009-11-26; Negalioja 2009-11-27
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2005-07-23 Nr.89-3344
2005-07-14 4-263 Įsakymas Susijęs dokumentas
634 Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-07-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2005-07-14 Nr.85-3175
2005-06-28 4-253 Įsakymas Susijęs dokumentas
635 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Biržų šiluma"
Įsigaliojo 2005-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-06-22 Nr.49-457
2005-06-16 O3-35 Nutarimas Susijęs dokumentas
636 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Biržų šiluma"
Įsigaliojo 2005-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-06-22 Nr.49-457
2005-06-16 O3-35 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
637 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Druskininkų šiluma"
Įsigaliojo 2005-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-06-22 Nr.49-456
2005-06-16 O3-34 Nutarimas Susijęs dokumentas
638 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Telšių šiluma"
Įsigaliojo 2005-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-06-22 Nr.49-455
2005-06-16 O3-33 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
639 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Telšių šiluma"
Įsigaliojo 2005-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-06-22 Nr.49-455
2005-06-16 O3-33 Nutarimas Susijęs dokumentas
640 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma"
Įsigaliojo 2005-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-06-22 Nr.49-454
2005-06-16 O3-32 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
641 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Marijampolės šiluma"
Įsigaliojo 2005-06-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-06-22 Nr.49-454
2005-06-16 O3-32 Nutarimas Susijęs dokumentas
642 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-06-17
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2005-06-16 Nr.75-2729; 2005-09-15 Nr.1110
2005-06-09 D1-289 Įsakymas Susijęs dokumentas
643 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Vilkaviškio šiluma"
Įsigaliojo 2005-05-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-05-25 Nr.41-369
2005-05-20 O3-25 Nutarimas Susijęs dokumentas
644 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Vilkaviškio šiluma"
Įsigaliojo 2005-05-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-05-25 Nr.41-369
2005-05-20 O3-25 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
645 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Palangos šiluma"
Įsigaliojo 2005-05-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-05-25 Nr.41-368
2005-05-20 O3-24 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
646 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Palangos šiluma"
Įsigaliojo 2005-05-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-05-25 Nr.41-368
2005-05-20 O3-24 Nutarimas Susijęs dokumentas
647 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Kelmės šiluma"
Įsigaliojo 2005-05-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-05-25 Nr.41-367
2005-05-20 O3-23 Nutarimas Susijęs dokumentas
648 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Kelmės šiluma"
Įsigaliojo 2005-05-26
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-05-25 Nr.41-367
2005-05-20 O3-23 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
649 Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-05-13 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2005-05-12 Nr.60-2158; 2006-12-21 Nr.1390
2005-05-05 O3-19 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
650 Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-05-13 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2005-05-12 Nr.60-2158; 2006-12-21 Nr.1390
2005-05-05 O3-19 Nutarimas Susijęs dokumentas
651 Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-03-18 iki 2011-02-23; Negalioja 2011-02-24
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2005-03-17 Nr.35-1157
2005-03-08 4-95/D1-136 Įsakymas Susijęs dokumentas
652 Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo naujos redakcijos koncepcijos
Įsigaliojo 2005-02-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2005-02-10 Nr.19-604
2005-02-07 126 Nutarimas Susijęs dokumentas
653 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Kvėdarnos komunaliniam ūkiui
Įsigaliojo 2005-02-03
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-02-02 Nr.9-94
2005-01-27 O3-3 Nutarimas Susijęs dokumentas
654 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Akmenės energija"
Įsigaliojo 2005-01-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-01-05 Nr.1-28
2004-12-29 O3-142 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
655 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Akmenės energija"
Įsigaliojo 2005-01-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2005-01-05 Nr.1-28
2004-12-29 O3-142 Nutarimas Susijęs dokumentas
656 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Giraitės vandenys"
Įsigaliojo 2005-01-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-12-31 Nr.101-949
2004-12-29 O3-141 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
657 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Giraitės vandenys"
Įsigaliojo 2005-01-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-12-31 Nr.101-949
2004-12-29 O3-141 Nutarimas Susijęs dokumentas
658 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų vienašališko nustatymo savivaldybės įmonei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2004-12-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-12-22 Nr.98-894; 2004-12-24 Nr.990
2004-12-16 O3-136 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
659 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų vienašališko nustatymo savivaldybės įmonei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2004-12-23
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-12-22 Nr.98-894; 2004-12-24 Nr.990
2004-12-16 O3-136 Nutarimas Susijęs dokumentas
660 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Alytaus energija"
Įsigaliojo 2004-12-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-12-08 Nr.94-838
2004-12-03 O3-129 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
661 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarosios akcinės bendrovės "Litesko" filialui "Alytaus energija"
Įsigaliojo 2004-12-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-12-08 Nr.94-838
2004-12-03 O3-129 Nutarimas Susijęs dokumentas
662 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Rudaminos komunalininkas"
Įsigaliojo 2004-12-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-12-10 Nr.95-851
2004-12-02 O3-128 Nutarimas Susijęs dokumentas
663 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Rudaminos komunalininkas"
Įsigaliojo 2004-12-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-12-10 Nr.95-851
2004-12-02 O3-128 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
664 Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-11-18 iki 2017-06-14; Negalioja 2017-06-15
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2004-11-17 Nr.167-6172
2004-11-11 O3-122 Nutarimas Susijęs dokumentas
665 Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-11-18 iki 2017-06-14; Negalioja 2017-06-15
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2004-11-17 Nr.167-6172
2004-11-11 O3-122 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
666 Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-11-21
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2004-11-20 Nr.168-6214
2004-11-11 O3-121 Nutarimas Susijęs dokumentas
667 Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-11-21
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2004-11-20 Nr.168-6214
2004-11-11 O3-121 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
668 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kalvarijos komunalininkas"
Įsigaliojo 2004-11-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-11-12 Nr.87-764
2004-11-08 O3-114 Nutarimas Susijęs dokumentas
669 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui
Įsigaliojo 2004-11-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-11-12 Nr.87-763
2004-11-08 O3-113 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
670 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui
Įsigaliojo 2004-11-13
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-11-12 Nr.87-763
2004-11-08 O3-113 Nutarimas Susijęs dokumentas
671 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Ukmergės energija"
Įsigaliojo 2004-10-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-10-27 Nr.82-713
2004-10-21 O3-106 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
672 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Ukmergės energija"
Įsigaliojo 2004-10-28
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-10-27 Nr.82-713
2004-10-21 O3-106 Nutarimas Susijęs dokumentas
673 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Nemėžio komunalininkas"
Įsigaliojo 2004-10-16
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-10-15 Nr.79-689
2004-10-12 O3-101 Nutarimas Susijęs dokumentas
674 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Trakų šilumos tinklai
Įsigaliojo 2004-09-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-09-10 Nr.69-617
2004-09-06 O3-88 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
675 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Trakų šilumos tinklai
Įsigaliojo 2004-09-06
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-09-10 Nr.69-617
2004-09-06 O3-88 Nutarimas Susijęs dokumentas
676 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Ignalinos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-09-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-09-10 Nr.69-616
2004-09-06 O3-87 Nutarimas Susijęs dokumentas
677 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Ignalinos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-09-11
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-09-10 Nr.69-616
2004-09-06 O3-87 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
678 Dėl Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-08-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-08-30 Nr.133-4786
2004-08-26 1056 Nutarimas Susijęs dokumentas
679 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šalčininkų šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-08-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-08-04 Nr.58-560
2004-07-29 O3-83 Nutarimas Susijęs dokumentas
680 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Rietavo komunalinis ūkis"
Įsigaliojo 2004-07-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-07-16 Nr.53-533
2004-07-13 O3-81 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
681 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Rietavo komunalinis ūkis"
Įsigaliojo 2004-07-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-07-16 Nr.53-533
2004-07-13 O3-81 Nutarimas Susijęs dokumentas
682 Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2004 "Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas" patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-07-07 iki 2009-12-31; Negalioja 2010-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-07-06 Nr.105-3911
2004-06-29 V-479 Įsakymas Susijęs dokumentas
683 Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2004 "Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas" patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-07-07 iki 2009-12-31; Negalioja 2010-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-07-06 Nr.105-3911
2004-06-29 V-479 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
684 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Švenčionių energija"
Įsigaliojo 2004-07-15
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-07-14 Nr.52-525
2004-06-29 O3-78 Nutarimas Susijęs dokumentas
685 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Švenčionių energija"
Įsigaliojo 2004-07-15
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-07-14 Nr.52-525
2004-06-29 O3-78 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
686 Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-06-23 iki 2011-01-27; Negalioja 2011-01-28
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2004-06-22 Nr.97-3589
2004-06-11 4-240/D1-330 Įsakymas Susijęs dokumentas
687 Dėl karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Radviliškio šiluma"
Įsigaliojo 2004-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-06-16 Nr.45-489
2004-06-11 O3-73 Nutarimas Susijęs dokumentas
688 Dėl karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Radviliškio šiluma"
Įsigaliojo 2004-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-06-16 Nr.45-489
2004-06-11 O3-73 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
689 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Prienų energija"
Įsigaliojo 2004-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-06-16 Nr.45-488
2004-06-11 O3-72 Nutarimas Susijęs dokumentas
690 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei "Panevėžio energija"
Įsigaliojo 2004-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-06-16 Nr.45-487
2004-06-09 O3-70 Nutarimas Susijęs dokumentas
691 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei "Panevėžio energija"
Įsigaliojo 2004-06-17
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-06-16 Nr.45-487
2004-06-09 O3-70 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
692 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Joniškio energija"
Įsigaliojo 2004-05-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-05-28 Nr.40-432
2004-05-14 O3-67 Nutarimas Susijęs dokumentas
693 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Joniškio energija"
Įsigaliojo 2004-05-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-05-28 Nr.40-432
2004-05-14 O3-67 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
694 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei "Kauno energija"
Įsigaliojo 2004-05-13
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-05-12 Nr.35-403
2004-05-05 O3-63 Nutarimas Susijęs dokumentas
695 Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-05-06 iki 2010-05-22; Negalioja 2010-05-23
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2004-05-05 Nr.75-2598
2004-04-28 4-136 Įsakymas Susijęs dokumentas
696 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Raseinių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-04-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-28 Nr.32-339
2004-04-22 O3-55 Nutarimas Susijęs dokumentas
697 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Raseinių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-04-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-28 Nr.32-339
2004-04-22 O3-55 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
698 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šakių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-04-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-28 Nr.32-338
2004-04-22 O3-54 Nutarimas Susijęs dokumentas
699 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šakių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-04-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-28 Nr.32-338
2004-04-22 O3-54 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
700 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei "Birštono šiluma"
Įsigaliojo 2004-04-16
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-23 Nr.31-325
2004-04-16 O3-52 Nutarimas Susijęs dokumentas
701 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei "Birštono šiluma"
Įsigaliojo 2004-04-16
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-23 Nr.31-325
2004-04-16 O3-52 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
702 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kaišiadorių šiluma"
Įsigaliojo 2004-04-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-07 Nr.27-292
2004-03-31 O3-50 Nutarimas Susijęs dokumentas
703 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Kaišiadorių šiluma"
Įsigaliojo 2004-04-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-07 Nr.27-292
2004-03-31 O3-50 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
704 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Lazdijų šiluma"
Įsigaliojo 2004-04-08
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-04-07 Nr.27-291
2004-03-31 O3-49 Nutarimas Susijęs dokumentas
705 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Varėnos šiluma"
Įsigaliojo 2004-04-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-31 Nr.25-279
2004-03-29 O3-41 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
706 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Varėnos šiluma"
Įsigaliojo 2004-04-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-31 Nr.25-279
2004-03-29 O3-41 Nutarimas Susijęs dokumentas
707 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Jonavos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-04-01
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-31 Nr.25-278
2004-03-26 O3-40 Nutarimas Susijęs dokumentas
708 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Utenos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-04-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-31 Nr.25-277
2004-03-24 O3-37 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
709 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Utenos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2004-04-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-31 Nr.25-277
2004-03-24 O3-37 Nutarimas Susijęs dokumentas
710 Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-03-26; Nauja redakcija 2008-07-20
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-03-25 Nr.44-1446
2004-03-22 307 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
711 Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-03-26; Nauja redakcija 2008-07-20
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-03-25 Nr.44-1446
2004-03-22 307 Nutarimas Susijęs dokumentas
712 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus rajono šilumos tinklai
Įsigaliojo 2004-03-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-24 Nr.23-256
2004-03-18 O3-31 Nutarimas Susijęs dokumentas
713 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus rajono šilumos tinklai
Įsigaliojo 2004-03-25
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-24 Nr.23-256
2004-03-18 O3-31 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
714 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Širvintų šiluma"
Įsigaliojo 2004-03-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-19 Nr.22-246
2004-03-08 O3-27 Nutarimas Susijęs dokumentas
715 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Širvintų šiluma"
Įsigaliojo 2004-03-20
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-03-19 Nr.22-246
2004-03-08 O3-27 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
716 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Vilniaus energija"
Įsigaliojo 2004-02-21
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-02-20 Nr.14-176
2004-02-17 O3-22 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
717 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Vilniaus energija"
Įsigaliojo 2004-02-21
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-02-20 Nr.14-176
2004-02-17 O3-22 Nutarimas Susijęs dokumentas
718 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų savivaldybės įmonei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2004-02-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-02-06 Nr.10-134
2004-02-02 O3-15 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
719 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų savivaldybės įmonei "Skuodo šiluma"
Įsigaliojo 2004-02-02
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-02-06 Nr.10-134
2004-02-02 O3-15 Nutarimas Susijęs dokumentas
720 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Pakruojo šiluma"
Įsigaliojo 2004-02-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-02-04 Nr.9-129
2004-01-29 O3-13 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
721 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Pakruojo šiluma"
Įsigaliojo 2004-02-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-02-04 Nr.9-129
2004-01-29 O3-13 Nutarimas Susijęs dokumentas
722 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2004-01-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-01-28 Nr.7-97
2004-01-22 O3-6 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
723 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų akcinei bendrovei "Šiaulių energija"
Įsigaliojo 2004-01-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-01-28 Nr.7-97
2004-01-22 O3-6 Nutarimas Susijęs dokumentas
724 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų valstybės įmonei "Visagino energija"
Įsigaliojo 2004-01-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-01-28 Nr.7-96
2004-01-22 O3-5 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
725 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų valstybės įmonei "Visagino energija"
Įsigaliojo 2004-01-29
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-01-28 Nr.7-96
2004-01-22 O3-5 Nutarimas Susijęs dokumentas
726 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Elektrėnų komunalinis ūkis"
Įsigaliojo nuo 2004-01-29 iki 2007-03-02; Negalioja 2007-03-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-01-28 Nr.7-95
2004-01-22 O3-4 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
727 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Elektrėnų komunalinis ūkis"
Įsigaliojo nuo 2004-01-29 iki 2007-03-02; Negalioja 2007-03-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-01-28 Nr.7-95
2004-01-22 O3-4 Nutarimas Susijęs dokumentas
728 Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-01-23 iki 2015-10-06; Negalioja 2015-10-07
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2004-01-22 Nr.12-360
2004-01-16 4-13/D1-28 Įsakymas Susijęs dokumentas
729 Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-01-23 iki 2015-10-06; Negalioja 2015-10-07
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2004-01-22 Nr.12-360
2004-01-16 4-13/D1-28 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
730 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2004-01-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-01-09 Nr.5-94
2004-01-05 3 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
731 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2004-01-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-01-09 Nr.5-94
2004-01-05 3 Nutarimas Susijęs dokumentas
732 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Radviliškio šiluma"
Įsigaliojo 2004-01-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-01-08 Nr.1-31
2003-12-23 O3-120 Nutarimas Susijęs dokumentas
733 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Radviliškio šiluma"
Įsigaliojo 2004-01-09
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2004-01-08 Nr.1-31
2003-12-23 O3-120 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
734 Dėl Įmonių, eksploatuojančių energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-01-18 iki 2010-11-04; Negalioja 2010-11-05
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2004-01-17 Nr.9-246
2003-12-22 4-482 Įsakymas Susijęs dokumentas
735 Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti
Įsigaliojo 2004-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-12-31 Nr.124-5667
2003-12-22 O3-116 Nutarimas Susijęs dokumentas
736 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Neringos energija"
Įsigaliojo nuo 2003-12-12 iki 2007-03-02; Negalioja 2007-03-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-11 Nr.94-862
2003-12-08 O3-109 Nutarimas Susijęs dokumentas
737 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Neringos energija"
Įsigaliojo nuo 2003-12-12 iki 2007-03-02; Negalioja 2007-03-03
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-11 Nr.94-862
2003-12-08 O3-109 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
738 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Plungės šilumos tinklai"
Įsigaliojo nuo 2003-12-12 iki 2007-01-05; Negalioja 2007-01-06
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-11 Nr.94-861
2003-12-08 O3-108 Nutarimas Susijęs dokumentas
739 Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti
Įsigaliojo 2003-12-18
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-12-17 Nr.117-5390
2003-12-08 O3-105 Nutarimas Susijęs dokumentas
740 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-12-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-849
2003-12-02 O3-101 Nutarimas Susijęs dokumentas
741 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-12-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-849
2003-12-02 O3-101 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
742 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilutės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-12-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-848
2003-12-02 O3-100 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
743 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei "Šilutės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-12-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-848
2003-12-02 O3-100 Nutarimas Susijęs dokumentas
744 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų akcinei bendrovei "Klaipėdos energija"
Įsigaliojo 2003-12-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-847
2003-11-24 O3-95 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
745 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų akcinei bendrovei "Klaipėdos energija"
Įsigaliojo 2003-12-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-847
2003-11-24 O3-95 Nutarimas Susijęs dokumentas
746 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Tauragės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-12-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-846
2003-11-24 O3-94 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
747 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Tauragės šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-12-05
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-846
2003-11-24 O3-94 Nutarimas Susijęs dokumentas
748 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei "Kretingos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-12-05
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-845
2003-11-24 O3-93 Nutarimas Susijęs dokumentas
749 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei "Kretingos šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-12-05
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-12-04 Nr.92-845
2003-11-24 O3-93 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
750 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Molėtų šiluma"
Įsigaliojo 2003-11-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-11-13 Nr.86-798
2003-11-11 O3-81 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
751 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei "Molėtų šiluma"
Įsigaliojo 2003-11-14
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-11-13 Nr.86-798
2003-11-11 O3-81 Nutarimas Susijęs dokumentas
752 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų uždarajai akcinei bendrovei "Mažeikių šilumos tinklai"
Įsigaliojo 2003-10-31
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Informaciniai pranešimai: 2003-10-30 Nr.82-781
2003-10-28 O3-74 Nutarimas Susijęs dokumentas
753 Dėl Šilumos tarybos sudėties patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-10-18 iki 2011-03-10; Negalioja 2011-03-11
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-10-17 Nr.98-4416
2003-10-10 4-376 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
754 Dėl Šilumos tarybos sudėties patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-10-18 iki 2011-03-10; Negalioja 2011-03-11
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-10-17 Nr.98-4416
2003-10-10 4-376 Įsakymas Susijęs dokumentas
755 Dėl Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-10-04
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos
Valstybės žinios: 2003-10-03 Nr.93-4239
2003-09-26 95 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
756 Dėl Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-10-04
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos
Valstybės žinios: 2003-10-03 Nr.93-4239
2003-09-26 95 Įsakymas Susijęs dokumentas
757 Dėl prašymo išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-08-30 iki 2006-09-16; Negalioja 2006-09-17
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-08-29 Nr.83-3823
2003-08-25 O3-56 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
758 Dėl prašymo išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-08-30 iki 2006-09-16; Negalioja 2006-09-17
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-08-29 Nr.83-3823
2003-08-25 O3-56 Nutarimas Susijęs dokumentas
759 Dėl šilumos tiekimo licencijos formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-08-30 iki 2007-02-22; Negalioja 2007-02-23
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-08-29 Nr.83-3822
2003-08-25 O3-55 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
760 Dėl šilumos tiekimo licencijos formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-08-30 iki 2007-02-22; Negalioja 2007-02-23
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-08-29 Nr.83-3822
2003-08-25 O3-55 Nutarimas Susijęs dokumentas
761 Dėl Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-08-23 iki 2010-12-18; Negalioja 2010-12-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-08-22 Nr.81(1)-3716
2003-08-07 4-301 Įsakymas Susijęs dokumentas
762 Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-08-23 iki 2009-12-19; Negalioja 2009-12-20
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-08-22 Nr.81(1)-3715
2003-08-07 4-300 Įsakymas Susijęs dokumentas
763 Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-08-23 iki 2009-12-19; Negalioja 2009-12-20
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-08-22 Nr.81(1)-3715
2003-08-07 4-300 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
764 Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-08-17
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-08-16 Nr.80-3679
2003-08-07 O3-54 Nutarimas Susijęs dokumentas
765 Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-07-31
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2003-07-30 Nr.75-3481
2003-07-25 982 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
766 Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-07-31
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2003-07-30 Nr.75-3481
2003-07-25 982 Nutarimas Susijęs dokumentas
767 Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-08-15
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2003-08-13 Nr.79-3606
2003-07-23 V-455 Įsakymas Susijęs dokumentas
768 Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2012-09-30; Negalioja 2012-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3201
2003-07-10 4-289 Įsakymas Susijęs dokumentas
769 Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2012-09-30; Negalioja 2012-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3201
2003-07-10 4-289 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
770 Dėl Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-26 iki 2008-08-04; Negalioja 2008-08-05
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-07-25 Nr.74-3471; 2003-09-05 Nr.850
2003-07-08 O3-43 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
771 Dėl Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-26 iki 2008-08-04; Negalioja 2008-08-05
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-07-25 Nr.74-3471; 2003-09-05 Nr.850
2003-07-08 O3-43 Nutarimas Susijęs dokumentas
772 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 92 "Dėl Prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarkos" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-11 iki 2011-07-16; Negalioja 2011-07-17
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-07-10 Nr.69-3161
2003-07-07 O3-38 Nutarimas Susijęs dokumentas
773 Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2014-12-16; Negalioja 2014-12-17
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3199
2003-07-03 4-270 Įsakymas Susijęs dokumentas
774 Dėl Šilumos tarybos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2011-03-10; Negalioja 2011-03-11
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3198
2003-06-30 4-263 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
775 Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2009-12-19; Negalioja 2009-12-20
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3197
2003-06-30 4-262 Įsakymas Susijęs dokumentas
776 Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2009-12-19; Negalioja 2009-12-20
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3197
2003-06-30 4-262 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
777 Dėl mokėjimo už šilumą pranešimo formos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2009-01-06; Negalioja 2009-01-07
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3196
2003-06-30 4-261 Įsakymas Susijęs dokumentas
778 Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2012-09-30; Negalioja 2012-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3195
2003-06-30 4-260 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
779 Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2012-09-30; Negalioja 2012-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3195
2003-06-30 4-260 Įsakymas Susijęs dokumentas
780 Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2009-12-02; Negalioja 2009-12-03
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3194
2003-06-30 4-259 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
781 Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2009-12-02; Negalioja 2009-12-03
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3194
2003-06-30 4-259 Įsakymas Susijęs dokumentas
782 Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2010-11-11; Nauja redakcija 2009-01-07; Negalioja 2010-11-12
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3193
2003-06-30 4-258 Įsakymas Susijęs dokumentas
783 Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-07-17 iki 2010-11-11; Nauja redakcija 2009-01-07; Negalioja 2010-11-12
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-16 Nr.70-3193
2003-06-30 4-258 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
784 Dėl Lietuvos Respublikos miesto inžinerinės infrastruktūros įstatymo projekto Nr. IXP-1798
Įsigaliojo 2003-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2003-06-30 Nr.64-2900
2003-06-25 842 Nutarimas Susijęs dokumentas
785 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą
Įsigaliojo 2003-06-21; Nauja redakcija 2013-11-27
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2003-06-20 Nr.59-2659
2003-06-17 765 Nutarimas Susijęs dokumentas
786 Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2003-06-29 iki 2009-12-31; Negalioja 2010-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybės žinios: 2003-06-28 Nr.62-2852
2003-06-17 O3-35 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
787 Law on Heat Sector
Anglų kalba
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Išvertė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamentas
2003-05-20 IX-1565 Įstatymas Dokumento vertimas

Ankstesni dokumentai

788 Šilumos ūkio ĮSTATYMO PROJEKTAS
Nepasirašytas 2003-04-28; Projektas priimtas 2003-05-20
Parengė: Lietuvos Respublikos Prezidentūra, P.Griciūnas; Pateikė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
2003-04-28 IXP-1592Gr Įstatymo projektas Teisės akto projektas
789 Dėl Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-03-01; Nauja redakcija 2011-07-29
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2003-02-25 Nr.19-829; 2011-07-28 Nr.97-4595
2003-02-21 4-72 Įsakymas Susijęs dokumentas
790 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Įsigaliojo 2002-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2001-11-28 Nr.99-3515
2001-11-06 IX-574 Įstatymas Susijęs dokumentas
791 Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-05-31; Nauja redakcija 2002-06-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2001-05-30 Nr.45-1584; 2002-05-31 Nr.54-2123
2001-05-23 603 Nutarimas Susijęs dokumentas
792 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas
Įsigaliojo 2000-09-06
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2000-09-06 Nr.74-2262; 2000-09-13 Nr.770; 2000-09-22 Nr.800; 2000-09-29 Nr.820
2000-07-18 VIII-1864 Įstatymas Susijęs dokumentas
793 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas
Įsigaliojo 1999-11-19
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1999-11-19 Nr.98-2813
1999-11-04 VIII-1392 Įstatymas Susijęs dokumentas
794 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
Įsigaliojo 1996-08-30; Nauja redakcija nuo 2000-06-01 iki 2005-07-11; Nauja redakcija 2005-07-12
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-08-30 Nr.82-1965; 2005-07-12 Nr.84-3105
1996-08-15 I-1495 Įstatymas Susijęs dokumentas
795 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Įsigaliojo 1997-01-01; Nauja redakcija nuo 1999-10-01 iki 2003-02-28; Nauja redakcija nuo 2003-03-01 iki 2006-01-30; Nauja redakcija 2006-01-31
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-09-06 Nr.84-2000; 2006-01-12 Nr.4-102
1996-08-13 I-1491 Įstatymas Susijęs dokumentas
796 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Įsigaliojo 1996-09-01; Nauja redakcija 2002-07-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-04-10 Nr.32-788
1996-03-19 I-1240 Įstatymas Susijęs dokumentas
797 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Įsigaliojo 1996-01-01; Nauja redakcija 2004-05-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1995-12-30 Nr.107-2391
1995-12-12 I-1120 Įstatymas Susijęs dokumentas
798 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas
Įsigaliojo 1994-12-07; Nauja redakcija 2001-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1994-12-07 Nr.94-1833; Vedomosti Litovskoi Respubliki: 1994-12-20 Nr.35-427
1994-11-10 I-657 Įstatymas Susijęs dokumentas
Puslapio kūrimas - 3.74 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS