Arvydas IVAŠKEVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Arvydas IVAŠKEVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Dainų (Nr. 25) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1956 m. lapkričio 10 d. Jonavos rajone, Rudėnų kaime, mokytojų šeimoje.

1979 m. baigė Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultetą ir pradėjo dirbti meistru Šiaulių televizorių gamykloje. Dirbo inžinieriumi technologu.

1983 - 1985 m. tarnavo kariuomenėje.

Nuo 1985 m. dirbo televizijos gamykloje technologu.

1987 m. išrenkamas gamyklos partinio komiteto sekretoriumi. Buvo LKP XX suvažiavimo delegatas. 1990 m. dirbo Šiaulių miesto LKP antruoju sekretoriumi.

Nuo 1983 m.- 1991 m. - LKP narys. Priklauso LDDP, yra LDDP tarybos narys.

Žmona Regina dirba Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių zonos inžiniere. Dukra Rūta ir sūnus Rimvydas - moksleiviai.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas: Dainų Nr. 25 (Šiauliai)