Vladimir JARMOLENKO  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vladimir JARMOLENKO

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Dainavos (Nr. 16) apygardoje
iškėlė Lietuvos sąjūdis
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1948 m. gegužės 15 d. Astrachanėje (Rusija), tarnautojų šeimoje.

1966 m. įstojo į Kauno medicinos instituto biofizikos skyrių, kurį baigė 1972 metais.

Nuo l971 m. dirbo Kaune sviesto ir sūrių pramonės MTI Lietuvos filiale pradžioje techniku, vėliau - inžinieriumi fiziku, jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.

1977 - 1980 m. mokėsi tikslinėje stacionarinėje aspirantūroje Pusčino m. biologinės-fizikos institute. 1981 m. apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją. Toliau dirbo Kaune Biochemijos laboratorijos vedėju. 1983 m. perėjo į Kauno medicinos instituto CMTL fizikinių-cheminių tyrimų laboratoriją. Nuo 1986 m. - KMI biologinės ir bioorganinės chemijos katedros vyresnysis dėstytojas. Yra paskelbęs apie 5O mokslinių darbų.

1990 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu (Sąjūdžio remtas deputatas). Dirbo LR AT Piliečių teisių ir tautybių reikalų komisijoje, Derybų su Rusija ir dėl Sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos delegacijos narys. Priklausė deputatų koalicijai "Už demokratinę Lietuvą".

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) partijos narys.

Vedęs. Žmona Liudmila - inžinierė, dirba Kaune, dukra Olga - studentė, sūnus Pavel - moksleivis.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo deputatus iškėlė Lietuvos Sąjūdis Kauno m. konferencijoje.

Išrinktas: Dainavos Nr. 16 (Kaunas)