Leonardas Kęstutis JASKELEVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Leonardas Kęstutis JASKELEVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1945 metais Varėnos rajone, Žeimių kaime, mokytojų šeimoje.

Baigė Lentvario vidurinę mokyklą, (kada) studijavo Vilniaus universitete, kur įsigijo ekonomisto specialybę. Gamybinę veiklą pradėjo l966 metais Lentvario kilimų fabrike, (kada)vėliau dirbo Matuizų statybinių medžiagų gamykloje. l97l metais pradeda dirbti ekonomistu Valstybiniame plano komitete. l98O metais įstoja į Žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakulteto neakivaizdinį skyrių, (kada)vėliau, įsigijęs miškininko žinių, dirba girininku Širvintų ir Druskininkų miškų ūkiuose. l987 - 89 metais dirba mokslinį darbą Mokslų Akademijos Ekonomikos institute, apgina disertaciją, įsigydamas ekonomikos kandidato mokslinį laipsnį.

Ekonominėmis temomis yra paskelbęs virš pusantro šimto straipsnių moksliniuose ir periodiniuose leidiniuose, išleidęs keletą brošiūrų, bendradarbiavo "Švyturyje", "Soglasije", "Dienovidyje", "Tiesoje". Yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

l99O metais Trakų rajone įkuria valstiečių ūkį. Šiuo metu yra ūkininkas.

Lietuvos ūkininkų sąjungos narys.

1991 metų gruodyje įstojo į Lietuvos demokratinę darbo partiją. Anksčiau jokioms partijoms nepriklausė. 1992 metais buvo išrinktas LDDP pirmininko pavaduotoju.

Vedęs, žmona Stasė dirba "Mokslo" leidykloje, dukra Sigutė ir sūnus Žilvinas suaugę, sukūrė šeimas, auga anūkas Justas.

Išrinktas : Daugiamandatė (LDDP)