Arvydas BAJORAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Arvydas BAJORAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Suvalkijos (Nr. 63) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1956 m. gegužės 15d. Varėnos rajone, Merkinės miestelyje, inžinieriaus ir pedagogės šeimoje.

1980m.baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kur įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.

Nuo 1988 m. dirbo Šunskų kolūkio pirmininku, laikinosios administracijos vadovu, Marijampolės rajono valdybos valdytojo pirmuoju pavaduotoju.

Buvo LKP Marijampolės miesto komiteto instruktoriumi nuo 1985 iki 1988 m.

Priklauso LDDP.

Vedęs. Žmona Rasa matematikė, dirba Marijampolės statistikos skyriuje. Turi dukterį Jurgą ir sūnų Igną. Abu mokosi Marijampolės Rygiškių Jono vidurinėje mokykloje.

Kandidatu iškėlė LDDP.

Išrinktas : Suvalkijos Nr. 63