Česlovas JURŠĖNAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Česlovas JURŠĖNAS

 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Ignalinos - Švenčionių (Nr. 53) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1938 m. gegužės l8 d. Švenčionių apskrityje, Panižiškės kaime (dabar - Ignalinos rajonas), valstiečių šeimoje.

1955 m. aukso medaliu baigė Ignalinos vidurinę mokyklą. Aukštąjį žurnalisto išsilavinimą įgijo 196O m. Vilniaus universitete.

Besimokydamas pradėjo dirbti:

nuo 1958 m. - "Statybos" savaitraštyje;

nuo 196O m. - "Tiesos" dienraštyje.

1964 m. pakviestas į televiziją komentatoriumi tarptautininku.

1968 m. paskirtas TV informacijos redakcijos vyriausiuoju redaktoriumi.

1973 - 1975 m. dirbo LKP CK instruktoriumi.

1975 - 1978 m. dirbo LTSR Ministrų Tarybos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoju.

1978 - 1983 m., buvo "Vakarinių naujienų" vyriausiasis redaktorius.

1983 - 1988 m. dirbo LKP CK spaudos, TVR sektoriaus vedėju.

Yra parašęs keletą knygų, žinynų apie pasaulį, apie tarptautinius reikalus.

Atgimimo metu grįžo į televiziją: 1988m. rudenį tapo TVR komiteto kolegijos nariu, politiniu apžvalgininku, aktyviai dalyvavo Lietuvos TVR pertvarkoje, 1988 - 1989 m. vedė pirmąsias "Atgimimo bangas", kitas populiarias laidas. 1989 m. pradžioje, įvedus Respublikos Vyriausybės informacijos atstovo pareigybę, tapo pirmuoju persitvarkančios Lietuvos valdžios pres-atašė. Vyriausybės atstovu liko ir Nepriklausomoje Lietuvoje 199O - 1991 m.

1990 m. vasario 24 d. buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Priklausė LDDP frakcijai, dirbo Aukščiausiosios Tarybos valstybės atkūrimo ir konstitucijos komisijoje, buvo renkamas į pirmųjų sesijų sekretoriatą, išrinktas Aukščiausiosios Tarybos seniūno pavaduotoju. Prisidėjo tobulinant Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, Vyriausybės ir kitus įstatymus.

Vedęs. Žmona Jadvyga - žurnalistė, dirba ELTA redaktore. Sūnus Saulius - fizikas.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas : Ignalinos-Švenčionių Nr. 53