Antanas KAIRYS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Antanas KAIRYS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Radviliškio (Nr. 44) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1934 m. sausio 2 d. Molėtų rajone, Laičių kaime, ūkininkų šeimoje.

Mokėsi Alantos progimnazijoje ir Molėtų vidurinėje mokykloje, dirbo tėvų ūkyje.

1957 m. baigė Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademijos Zootechnikos fakultetą ir buvo paskirtas dirbti zootechniku į Trakų rajono Lentvario tarybinį ūkį.

Mokėsi stacionarinėje aspirantūroje ir 1963 m. apgynė disertaciją žemės ūkio mokslų daktaro laipsniui įgyti.

1963 m. pradėjo dirbti Lietuvos gyvulininkystės institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, vėliau - skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. 1984 m. buvo paskirtas, o 1992 metais išrinktas instituto direktoriumi. Už mokslinius darbus ir specialistų rengimą suteiktas žemės ūkio mokslų habilituoto daktaro laipsnis ir profesoriaus vardas.

1990 m. išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos nariu korespondentu. Sprendžia aktualias Lietuvos žemės ūkio problemas, bendradarbiauja su gamybininkais, palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslininkais.

Yra Lietuvos demokratinės darbo partijos narys. Remia visuomeninį blaivybės judėjimą - yra Lietuvos blaivybės draugijos prezidiumo narys.

Išsiskyręs. Išaugino du sūnus. Jaunesnysis Romas dirba mokytoju, o vyresnysis Arūnas 1986 m. žuvo armijoje.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas: Radviliškio Nr. 44