Vytautas KANAPECKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vytautas KANAPECKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1932 m. kovo 20 d. Utenos rajono Antandrijos kaime vidutinio ūkininko šeimoje.

1949 m. įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą Fizikos-matematikos fakultetą. Dėl sunkių materialinių sąlygų mokslą teko nutraukti.

Dirbo darbininku Vilniaus medžio apdirbimo kombinate, kolūkiečiu savo gimtajame kaime. Vėliau pedagoginį ir žurnalistinį darbą Dusetų, Utenos rajoniniuose laikraščiuose, "Tiesoje". 1962 - 1975 m. dirbo Pasvalio rajono laikraščio "Darbas" skyriaus vedėju, atsakinguoju sekretoriumi, redaktoriaus pavaduotoju, o nuo 1968 m. kartu ir vakarinės mokyklos mokytoju. 1969 m. neakivaizdiniu būdu su pagyrimu baigė Vilniaus Valstybinio universiteto mechanikos-matematikos fakultetą. Nuo 1975 m. iki dabar - Pasvalio P.Vileišio vidurinės mokyklos direktorius.

Buvo TSKP (LKP) narys, vėliau savarankiškos Lietuvos komunistų partijos narys. Nuo susikūrimo pradžios priklauso Lietuvos demokratinei darbo partijai.

Vedęs. Žmona Ona - pensininkė, dirba Pasvalio pagalbinėje mokykloje auklėtoja.

Turi penkis sūnus. Rimvydas baigęs VVU fizikos fakultetą, Almantas VVU matematikos fakultetą, Vytautas KPI - ryšių inžinierius, Jonas - VVU matematikos fakulteto studentas, Vaidotas - Vilniaus technikos universiteto mechanikos fakulteto studentas. Keturi vyresnieji sūnūs vedę. Turi šešis anūkus.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas : Pasvalio-Panevėžio Nr. 47