Povilas KATILIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Povilas KATILIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Kalniečių (Nr. 15) apygardoje
iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l935 m. vasario l6 d. Prienų valsč., Mačiūnų kaime, ūkininkų šeimoje.

Mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje. l954m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą ir l959m. baigė, įgydamas inžinieriaus elektriko specialybę. Dar būdamas studentas, l957m. pradėjo dirbti Žemės ūkio statybos projektavimo instituto, elektrifikacijos skyriaus vyresniuoju techniku. Šiame institute dirbo 33 metus, ilgą laiką ėjo sektoriaus viršininko pareigas.

Susikūrus Sąjūdžiui, įsitraukė į jo veiklą. l99Om. Sąjūdžio remiamas buvo išrinktas Kauno miesto tarybos deputatu, Socialinės ir sveikatos apsaugos nuolatinės deputatų komisijos pirmininkas, Kauno miesto tarybos prezidiumo narys. l99O-1992 metais dirbo Aukščiausiosios Tarybos deputato Č.V.Stankevičiaus padėjėju-sekretoriumi.

l989m. įstojo į Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Pirmojoje konferencijoje l99O m. buvo išrinktas LKDP valdybos nariu, o antrojoje l99lm. - LKDP valdybos pirmininku.

Žmona Birutė jau nedirba. Sūnus Antanas - ryšių inžinierius, duktė Zita - farmacininkė.

P.Katilių kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo deputatus iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija.

Išrinktas : Kalniečių Nr. 15