Juozapas Algirdas KATKUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Juozapas Algirdas KATKUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Centro (Nr. 13) apygardoje
iškėlė Lietuvos sąjūdis
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1936 m. birželio 15 d. Kretingoje, daugiavaikėje valstiečių šeimoje.

1948 m., besimokant šeštoje klasėje, tėvus ir tris seseris ištrėmė į Irkutsko sritį, o 1949 m. ir likusią šeimos dalį išvežė į Krasnojarsko kraštą. Sibire mokytis negalėjo.

1950 - 1957 m. dirbo miško paruošimo darbininku. Tik po devynerių tremties metų grįžo į Lietuvą.

1957 - 1960 m. dirbo Kretingos švietimo skyriuje vairuotoju-kroviku ir mokėsi vakarinėje mokykloje.

196O m., baigęs devynias klases, Vilniuje eksternu išlaikė abitūros egzaminus. Pakeitęs kai kuriuos biografijos faktus, įstojo ir baigė Kauno politechnikos institutą, o 1971 m.- to paties instituto aspirantūrą, apgynė technikos kandidato disertaciją.

1964 - 1992 m. dirbo Kauno technologijos universitete Mašinų gamybos fakulteto asistentu, vyresniuoju dėstytoju, docentu.

Į Sąjūdžio veiklą įsitraukė nuo jo susikūrimo. Iš pradžių buvo grupės įgaliotinis ir tarybos pirmininkas, šiuo metu - Sąjūdžio Kauno miesto tarybos pirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas, Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatoriai) pirmininko pavaduotojas.

Žmona Alfonsa - Autocentro buhalterė, sūnus Saulius dirba Krašto apsaugos sistemoje gydytoju, dukra Jūratė dirba ir mokosi Kauno technologijos universitete.

Kandidatu į Seimą iškėlė Lietuvos Sąjūdis

Išrinktas: Centro Nr. 13 (Kaunas)