Alvydas BALEŽENTIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Alvydas BALEŽENTIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Lazdijų - Druskininkų (Nr. 71) apygardoje
iškėlė Lietuvių tautininkų sąjunga
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l949 m. sausio lO d. Lazdijų rajone, Straigių kaime, ūkininko šeimoje.

l967 m. baigė Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumą. l973 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1973 - l976 m. mokėsi Odesos žemės ūkio instituto aspirantūroje. 1979 m. Maskvos M.Lomonosovo universitete apgynė disertaciją ir įgijo ekonomikos mokslų kandidato laipsnį.

l983- l984 m. stažavosi Vokietijoje.

l967-l97O m. dirbo pedagoginį darbą Balbieriškio kaimo profesinėje technikos mokykloje.

l97O-l973 m. - Lietuvos mašinų bandymų stotyje inžinieriumi.

Nuo l977 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje asistentu, vyresniuoju dėstytoju, prodekanu, docentu, prorektoriumi, Žemės ūkio akademijos Inovacinio centro direktoriumi.

Nepartinis. Lietuvos žemdirbių sąjūdžio tarybos prezidiumo narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos tarybos narys.

Vedęs, žmona Ligita dirba Žemės ūkio akademijoje docente. Turi dukrą Rasą ir sūnų Tomą

Kandidatu iškėlė ūkininkų sąjunga ir Lietuvių tautininkų sąjunga.

Išrinktas : Lazdijų-Druskininkų Nr. 71