Jonas KUBILIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Jonas KUBILIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1921 m. liepos 27 dieną Jurbarko rajono Fermų kaime, ūkininkų šeimoje.

1935 m. baigė Eržvilko progimnaziją, 1940 m. - Raseinių gimnaziją, 1946 m. - Vilniaus universitetą. Matematikas, profesorius, matematikos mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, 4 užsienio universitetų garbės daktaras.

Nuo 1945 metų dirbo Vilniaus universitete: vyr. laborantu, asistentu, parengiamųjų kursų direktoriumi, vyr. dėstytoju, docentu, profesoriumi, katedros vedėju, rektorium.

Taip pat nuo 1952 m. dirbo Lietuvos Mokslų Akademijoje vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, Fizikos ir matematikos instituto direktoriaus pavaduotoju bei matematikos sektoriaus vadovu, prezidiumo nariu.

1959 - 1979 m. - LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1979 - 1989 m. - TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1989 - 1990 m. - TSRS liaudies deputatas.

Priklauso Lietuvos Demokratinei darbo partijai, LDDP Tarybos narys.

Vedęs. Žmona Valerija pensininkė. Sūnus Kęstutis - matematikas, dirba Matematikos ir informatikos institute, dukra Birutė - medikė, dirba Vilniaus universitete.

Išrinktas: Daugiamandatė (LDDP)