Vytautas LIUTIKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vytautas LIUTIKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Telšių (Nr. 40) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1930 m. rugsėjo 17 d. Kretingoje.

Baigė gimnaziją, buvo vidurinės mokyklos matematikos mokytoju, Švietimo skyriaus vedėju. Neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus pedagoginio instituto Matematikos fakultetą. Nuo 1955 m. beveik du dešimtmečius dirbo Švietimo ministerijos Mokyklų valdybos viršininku, aktyviai veikė prieš mėginimus rusifikuoti mokyklas, skatino lietuviškų mokyklų tinklo plėtotę pietryčių Lietuvoje.Nuo 1967 m. fizikos - matematikos mokslų daktaras, nuo 1974 m. - VISI ( vėliau VTU) matematikos katedros vedėjas. Mokslinių tyrimų sritis - tikimybių teorija. Išleidęs keletą knygų auklėjimo ir tikimybių teorijos klausimais, vienas iš švietimo pertvarkos iniciatorių.

Dabar yra Vilniaus technikos universiteto profesorius.

Nuo 1954 iki 1989m. - TSKP, iki 1990 m. - LKP narys. Nuo 1990 m. - LDDP narys ir LDDP tarybos narys.

Buvo Sąjūdžio I ir LKP XX suvažiavimų delegatas, aktyviai rėmęs LKP atsiskyrimą nuo TSKP ir reorganizavimą į LDDP.

Žmona Sabina - matematikos mokytoja Vilniaus 9-oje vid. mokykloje. Jau suaugusios dvi dukros Dalia ir Lilija - žurnalistė ir telerežisierė.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas: Telšių Nr. 40