Juozas Gediminas BARANAUSKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Juozas Gediminas BARANAUSKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Akmenės - Joniškio (Nr. 39) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l935m. kovo 3O d. Kaune, tarnautojų šeimoje.

l954m. įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Studijuodamas II kurse laimėjo Lietuvos radijo diktorių, o l957m. - ir Televizijos diktorių konkursą. Dirbo Lietuvos televizijoje nuo pirmosios jos laidos.

Nuo l99lm. dirbo Baltijos biržoje prezidento padėjėju.

Buvo TSKP narys.

Priklauso LDDP.

Vedęs, žmona Stanislava gydytoja - Vilniaus gimdymo namų nėštumo patologijos skyriaus vedėja. Turi sūnų Evaldą - gydytoją ortopedą traumochirurgą ir dukrą Eriką - pianistę.

Iškėlė kandidatu į Seimą LDDP.

Išrinktas : Akmenės-Joniškio Nr.39