Ryšard MACIEJKIANIEC  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Ryšard MACIEJKIANIEC

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Vilniaus - Trakų (Nr. 57) apygardoje
iškėlė Lietuvos lenkų sąjunga
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1947 m. birželio 28 d. Vilniaus rajono Koniukų kaime, valstiečių šeimoje.

1965m. baigė Vilniaus pedagoginę mokyklą ir 1975m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1970 - 1973m. dirbo Buivydžių Vykdomajame komitete pirmininku, apylinkės mokykloje. 1973-1980 -Šalčininkų rajono taryboje vykdomojo komiteto sekretoriumi, Lietuvos KP CK instruktoriumi.

1989 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu.

Buvo TSKP narys iki 1990 m. vasario mėn. Lietuvos Lenkų sąjungos narys, Sąjungos Vyriausiosios valdybos narys.

Vedęs. Žmona Liucyna -A.Mickevičiaus mokyklos mokytoja. Sūnus Jaroslavas - mokinys, dukra Renata - Lodzės muzikos akademijos studentė.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė Lietuvos Lenkų sąjunga.

Išrinktas : Vilniaus-Trakų Nr. 57