Petras Algirdas MIŠKINIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Petras Algirdas MIŠKINIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l936 m. gruodžio 2 d. Saldutiškio miestelyje, Utenos apskrityje, tarnautojo šeimoje.

l955 m. baigė Dusetų vidurinę mokyklą, l96O m.- Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, l969 m. - aspirantūrą. Teisės mokslų kandidatas, docentas. Dirbo finansų inspektoriumi, advokatu, moksliniu bendradarbiu, dėstytoju. Dabar - Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos fakulteto docentas. Dėsto ūkinę, finansų, prekybos teisę. Bankų, įmonių, įstaigų kviečiamas konsultuoti teisiniais klausimais. Teikia teisinę paramą Lietuvos žmonėms.

Yra Lietuvos demokratų partijos tarybos pirmininko pavaduotojas. Kitoms partijoms nepriklausė.

Vedęs. Žmona Birutė dirba Vilniaus IV poliklinikoje. Vaikai Algirdas ir Rūta - teisininkai.

Išrinktas : Daugiamandatė (LKDP, L.polit.kal.ir tremtinių sąj.)