Alfonsas NAVICKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Alfonsas NAVICKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Mažeikių (Nr. 38) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1949 m. balandžio 4 d. Šiauliuose, darbininkų šeimoje.

1972 - 1977 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. Įgijo istorijos ir fizinės kultūros mokytojo specialybę.

1977 - 1980 m. dirbo Vilniaus politechnikume. 198O - 1984 m. - LKP Vilniaus miesto Lenino rajono komiteto instruktorius. 1984 - 199O m. - Vilniaus 5-osios vakarinės vidurinės mokyklos direktorius. 1990 m. pradėjo dirbti savarankiškos Lietuvos komunistų partijos CK reikalų valdytoju. Analogiškas pareigas užima ir Lietuvos demokratinės darbo partijos taryboje. LDDP steigiamajame suvažiavime išrinktas į partijos tarybą.

Žmona Virginija dirba Vilniaus l6-oje vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja, istorikė. Dukrai Aurelijai penkti, sūnui Vyteniui - treti metai.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas: Mažeikių Nr. 38