Juozas NEKROŠIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Juozas NEKROŠIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Raseinių (Nr. 42) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1935 m. gruodžio 21 d. Raseinių rajone, Rimgailių kaime, valstiečių šeimoje.

1959 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti žurnalistiką.

1964 metais, baigiant universitetą, buvo paskirtas į partijos CK aparatą ir devynerius metus dirbo spaudos sektoriuje. 1973 - 1990 m. dirbo spaudos komiteto pirmininku. Daug reiškėsi spaudoje. Yra išleidęs per 15 poezijos knygų. Aktyviai dalyvauja labdaros veikloje, rūpinasi našlaičiais, vaikais su negalėmis.

1975 - 1989 m. buvo renkamas Aukščiausiosios Tarybos deputatu.

Nuo 1960 m. buvo LKP narys. Dabar priklauso LDDP.

Žmona Laisvė dirba televizijos ir radijo komitete. Sūnus Arvydas - dailininkas, Justas - moksleivis, duktė Imandra - žurnalistė.

Išrinktas: Raseinių Nr. 42