Jonas PANGONIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Jonas PANGONIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Dzūkijos (Nr. 69) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1950 m. spalio 26 d. Alytaus mieste, darbininkų šeimoje.

1973 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas ekonomistas.

1973 - 1976 m. dirbo Jonavos rajono "Auksinės varpos" kolūkyje, Alytaus rajono Domantonių paukštininkystės tarybiniame ūkyje vyriausiuoju ekonomistu; 1976 - 1980 m.- komjaunimo Alytaus miesto komiteto pirmuoju sekretoriumi; 1980 - 1989 m. Alytaus rajono Luksnėnų sodininkystės tarybinio ūkio direktoriumi; 1989 - 1990 m. - Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoju.

1988 - 1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis. Lietuvos žemdirbių sąjūdžio tarybos prezidiumo narys.

1990 m.buvo išrinktas į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. Dirbo Biudžeto komitete, priklausė Kairiųjų frakcijai.

Nuo 1990 priklauso LSDP.

Vedęs. Žmona Danutė dirba Alytaus rajono valdybos ekonomikos skyriuje vedėjo pavaduotoja, turi du sūnus Edą ir Paulių, dukrą Dovilę.

Kandidatu į Seimą iškėlė LSDP.

Išrinktas : Dzūkijos Nr. 69