Petras PAPOVAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Petras PAPOVAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1947 m. sausio 25 d. Zarasų rajone, Mironiškių kaime. Rusas, tėvai ir seneliai gimę Lietuvoje. Užaugo daugiavaikėje valstiečių sentikių šeimoje.

1970 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, yra inžinierius mechanikas. 1970 - 1972 m. dirbo Lietuvos Žemės ūkio akademijos mokomajame ūkyje saugos darbų inžinieriumi. 1972 - 1974 m. - Rokiškio rajono Čedasų kolūkyje inžinieriumi mechaniku. 1974 - 1980 m. dirbo Lietuvos veterinarijos akademijos mokomajame ūkyje vyriausiuoju inžinieriumi mechaniku. 1980 - 1988 m. dirbo Zarasų rajono žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoju.

1990 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. Dirbo Savivaldybių ir Agrarinėse komisijose. Priklausė LDDP frakcijai. 1972 - 1989 m. buvo TSKP (LKP) narys. Atgimimo pradžioje dalyvavo Persitvarkymo Sąjūdyje. Sąjūdžio remiamas, 1988 m. lapkričio 5 d. buvo išrinktas LKP Zarasų RK pirmuoju sekretoriumi. Aktyviai dalyvavo LKP atsiskiriant nuo TSKP.

LDDP narys. Visuomeninės pareigos - LDDP Zarasų rajono tarybos pirmininkas, LDDP tarybos narys.

Vedęs. Žmona Audronė - ekonomistė dirba Zarasų taupomojo banko valdytojo pavaduotoja. Šeimoje trys vaikai: duktė Ėrika - Kauno medicinos Akademijos VI kurso studentė, sūnus Egidijus dirba “POP” centre Kaune ir neakivaizdžiai mokosi Lietuvos žemės ūkio akademijoje IV kurse, sūnus Vitalijus - Zarasų II vidurinės mokyklos moksleivis.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas : Zarasų Nr. 52