Egidijus BIČKAUSKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Egidijus BIČKAUSKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Justiniškių (Nr. 7) apygardoje
iškėlė Lietuvos centro judėjimas
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

 Gimė l955 m. gegužės 29 d. Prienų rajone, Jiezne, mokytojų šeimoje. l968 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Vilnių.

Čia l973 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą, o l978 m. -Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Nuo l978 m. iki l980 m. dirbo Vilniaus m. prokuratūroje Iš pradžių stažuotoju, o vėliau vyr. tardytoju. Nuo l980 m. iki l989 m. dirbo Lietuvos Respublikos prokuratūros ypač svarbių bylų tardytoju. Iš šių pareigų buvo pašauktas į tarnybą armijoje. l989 m., remiant Sąjūdžiui, buvo išrinktas SSRS liaudies deputatu, o l990 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu.

l990 m. kovo mėnesį buvo paskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuolatiniu atstovu Maskvoje, o vėliau, užmezgus diplomatinius santykius,- Lietuvos Respublikos laikinuoju reikalų patikėtiniu Rusijos Federacijoje.

Žmona Jūratė dirba Lietuvos nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje.

Buvo SSKP narys iki 1989 m.

Priklauso centro judėjimui. Kandidatu iškėlė Centro judėjimas.

Išrinktas: Justiniškių Nr. 7