Vytautas Jurgis BUBNYS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vytautas Jurgis BUBNYS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Prienų (Nr. 67) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1932 m. rugsėjo 9 d. Prienų rajone, Čiudiškių kaime, ūkininko šeimoje. Vilniaus pedagoginiame institute, kurį baigė 1957 m., įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę.

1957- 1966 - dirbo mokytoju Kaune.

1966 - 1974 m. redagavo "Moksleivio" žurnalą.

1976 - 1980 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas, vėliau atsidėjo tik kūrybiniam darbui. Yra parašęs ir išleidęs dešimt romanų, penkias apysakų bei apsakymų knygas ir šešias knygas jaunajam skaitytojui.

Buvo Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, pirmojo Sąjūdžio Seimo ir tarybos narys.

Buvo TSKP narys iki 1989 m.

Nepartinis, nepriklauso jokiam visuomeniniam judėjimui.

Žmona Elena - žurnalistė, Lietuvos Televizijos ir radijo darbuotoja. Sūnus Vygintas - ekonomistas, Lietuvos Taupomojo banko valdybos pirmininkas.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos Demokratinė darbo partija.

Išrinktas : Prienų Nr. 67