Zigmas POVILAITIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Zigmas POVILAITIS

 

Seimo narys nuo 1993 04 14 iki 1996 11 22.
Išrinktas Šakių (Nr. 64) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1934 m. gruodžio 27 d. Šakių mieste, tarnautojo šeimoje.

1952 m. baigė Karklinių žemės ūkio mokyklą ir pradėjo dirbti "Paryžiaus Komunos" kolūkyje sodininku - daržininku, vėliau vyr. agronomu.

1962m. baigė Joniškėlio žemės ūkio technikumą, įgydamas agronomo specialybę.

1969 m. baigė Žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą ir įgijo agronomo ekonomisto specialybę. Vėliau neakivaizdžiai baigė aspirantūrą, apgynė disertaciją. Ekonomikos mokslų daktaras.

1971 m. buvo išrinktas "Taikos" kolūkio teritorijoje įsikūrusios Girėnų žemės ūkio bendrovės pirmininku.

Lietuvos Demokratinės darbo partijos narys.

Žmona Birutė - pensininkė. Sūnus Arūnas dirba Kauno šiluminiuose tinkluose, dukra Renata - Kauno medicinos akademijos studentė.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas : Šakių Nr. 64