Ričardas ŽURINSKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Ričardas ŽURINSKAS

 

Seimo narys nuo 1993 04 14 iki 1996 11 22.
Išrinktas Pajūrio (Nr. 22) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l962 m. rugsėjo l9 d. Klaipėdoje, darbininkų šeimoje.

l98O m. baigė Klaipėdos 5-ąją vidurinę mokyklą ir tais pat metais įstojo į Kaliningrado aukštąją inžinierinę jūreivystės mokyklą. l986m. pagal nukreipimą pradėjo dirbti trečiuoju kapitono padėjėju Klaipėdos "Okeanrybflot" bazėje. Dabar dirba vyr. kapitono padėjėju Lietuvos valstybinėje žvejybos laivyno įmonėje "Jūra".

Užsienio kalbų institute neakivaizdžiai studijuoja anglų kalbą.

Nuo l989 m. - LDDP narys.

Vedęs. Žmona Gitana - vaikų darželio auklėtoja. Sūnus Mažvydas ir duktė Alvita - mažamečiai.

Išrinktas : Pajūrio Nr. 22