Algirdas ENDRIUKAITIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Algirdas ENDRIUKAITIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Sąjūdžio koalicija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė l936 m. lapkričio 23 d. Kaune. Tėvas buvo Lietuvos kariuomenės liktinis sanitarijos puskarininkis, motina - darbininkė.

l947 m. baigė Jankų pradžios mokyklą, o l954 m. - Pilviškių vidurinę mokyklą Vilkaviškio rajone. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto teisės fakultetą. l957 m., būdamas trečiojo kurso studentu, už lapelių platinimą, besimokant vidurinėje mokykloje ir už "antitarybinę" veiklą universitete buvo nubaustas 6 metams laisvės atėmimo. Visą bausmę atliko Mordovijos lageriuose.

Grįžęs iš lagerio neakivaizdžiai baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo agronomo-ekonomisto specialybę.

Besimokydamas ir po to visą laiką dirbo kolūkiuose ekonomisto darbą. Domėjosi blaivybės problemomis ir dalyvavo blaivininkų judėjime. Blaivybės draugijos narys.

Nuo l988 metų įsijungė į Lietuvos Sąjūdžio darbą, buvo Šakių rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas ir aktyviai padėjo kurti Sąjūdžio grupes rajone. l990 metais išrinktas Šakių rinkiminėje apygardoje Nr. l28 deputatu į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. Iš pradžių čia dirbo biudžeto komisijoje, po to buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos sekretoriaus pavaduotoju. Yra Aukščiausiosios Tarybos laikinosios komisijos KGB veiklai Lietuvoje ištirti narys.

Vedęs. Žmona Ona - pensininkė. Turi sūnus Audrių ir Giedrių, ir dukterį Eglę.

Kandidatu į LR Seimo narius iškėlė Sąjūdžio koalicija.

Išrinktas : Šakių Nr. 64