Balys GAJAUSKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Balys GAJAUSKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1926 m. Vilkaviškio apskrities Vygrelių kaime, valstiečių šeimoje. 1933 m. pradėjo lankyti pradinę mokyklą Kaune. 1934 m. įstojo į skautų organizaciją.

1946 m. įsijungė į pogrindinę kovą, už ką 1948 m. buvo suimtas ir nuteistas 25 metams kalėti Balchašo, Džezkazgano, Mordovijos lageriuose, Vladimiro kalėjime. Iškalėjęs 25 metus, sugrįžo į Lietuvą ir vėl tęsė pogrindinę veiklą.

1977 m. buvo suimtas ir nuteistas 10 metų ypatingojo lagerio ir 5 metus tremties. 1988 m. iš tremties paleistas.

1989 m. buvo išrinktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prezidentu. 1990 m. išrinktas Aukščiausiosios Tarybos deputatu, buvo krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos narys bei KGB veiklai tirti Lietuvoje komisijos pirmininkas.

1981 m. paskirta tarptautinė Laisvės ir taikos premija.

1989 m. Baltų laisvės lygos apdovanotas Laisvės žymeniu.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys.

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo komiteto narys.

Vedęs. Žmona Irena dirba Krašto apsaugos sistemoje. Turi dukterį Gražiną.

Išrinktas: Daugiamandatė (LKDP, Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga)