Bronislavas GENZELIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Bronislavas GENZELIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1934 m. vasario 16 d. Aukštadvaryje, Trakų rajone, valstiečio kalvio šeimoje.

1959 m. baigė Maskvos universitetą. 1961 - 1964 m. buvo Lietuvos istorijos instituto aspirantas.

1959 - 1961 m. dirbo Šiaulių pedagoginiame institute. Nuo 1964 m. dėsto Vilniaus universitete. Filosofijos mokslų habilituotas daktaras (1974), profesorius (1976).

Sudarė Filosofijos istorijos chrestomatijas (šešias knygas, 1974 - 1987), "Orientas-1" (1991). Parašė "Švietėjus ir jų idėjas Lietuvoje" (1972), "Esė apie mąstytojus" (1986), "Renesanso filosofijos metmenys" (1988), "Kultūrų sąveika" (1989), paskelbė per l00 mokslinių straipsnių lietuvių, rusų, lenkų, čekų, anglų, vokiečių kalbomis.

Buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Seimo tarybos narys, taip pat vienas iš Lietuvos komunistų partijos atskyrimo nuo TSKP iniciatorių.

1989 m. Sąjūdžio remiamas išrinktas TSRS liaudies deputatu.

1990 m. išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Dirbo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komisijoje bei konstitucijos rengimo komisijoje, dalyvavo rengiant Mokslo studijų bei Švietimo įstatymus, Konstitucijos projektą. Priklausė LDDP frakcijai.

1958 - 1990 m. buvo TSKP narys. Nuo 1990 m. LDDP narys, LDDP Tarybos prezidiumo narys.

Žmona Apolonija - pensininkė.

Išrinktas : Daugiamandatėje (LDDP)