Neris GERMANAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Neris GERMANAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 10 29.
Išrinktas Aušros (Nr. 23) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1946 m. gruodžio 7 d. Šiauliuose, pedagogų šeimoje.

1970 m. baigė Leningrado politechnikos instituto Radioelektronikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus-fiziko specialybę.

1970 - 1972 m. tarnavo SSRS kariuomenėje karininku .

1972 m. pradėjo dirbti jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, o vėliau laboratorijos sektoriaus vedėju Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės institute. Čia kūrė automatizuotas informacijos sistemas ir tyrinėjo jų eksploatavimą, paskelbė per 20 mokslinių straipsnių šia tema.

1977 m. buvo priimtas į LKP CK Mokslo ir mokymo įstaigų skyrių instruktoriumi.

1986 m. paskirtas vedėjo pavaduotoju. Jo veiklos sritis buvo mokslo problemos Lietuvoje.

1988 - 1989 m., būdamas A. Brazausko padėjėju, aktyviai dalyvavo reorganizuojant LKP į savarankišką partiją, atsiskiriant nuo TSKP. Yra LDDP Prezidiumo narys. Aktyviai bendradarbiauja spaudoje.

Žmona Meilė dirba Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje, dukra Lina Vilniaus universiteto studentė, sūnus Evaldas - moksleivis.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė LDDP.

Išrinktas: Aušros Nr. 23 (Šiaulių m.)