Alfonsas GIEDRAITIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Alfonsas GIEDRAITIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1925m. kovo 28 d. Anykščių rajone, Latavos kaime, tėvai ūkininkai, tėvas buvęs tremtinys.

1961m. baigė Joniškėlio žemės ūkio technikumą, įgijo agronomo specialybę.

1945 - 1947m. dirbo Panevėžio cukraus fabriko Joniškėlio punkte.

1949 - 1955m. - Ramygalos MTS vyr. agronomas.

Nuo 1955m. iki 1991m. Panevėžio rajono Ėriškių kolūkio pirmininkas.

Buvo Panevėžio rajono tarybos deputatas.

Nuo 1961m. buvo SSKP narys iki LDDP įsteigimo. Priklauso LDDP.

Žmona Alfonsa - pensininkė. Turi dvi dukras Gailutę ir Giną bei sūnų Gytį.Dukra Gailutė baigusi Miškininkystės technikumą, dirba Panevėžio m. apželdintoja. Dukra Gina baigusi LŽŪA, dirba Kupiškio rajono Lasčių žemės ūkio bendrovėje ekonomiste. Sūnus Gytis baigęs LŽŪA, dirba Ėriškių žemės ūkio bendrovėje inžinieriumi.

Išrinktas : Daugiamandatė (LDDP)