Petras GINIOTAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Petras GINIOTAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Marių (Nr. 21) apygardoje
iškėlė Lietuvos sąjūdis
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė l952 m. Klaipėdos raj., Medikių km. Tėvai - pensininkai.

l97l m. baigė Gargždų vidurinę mokyklą ir įstojo į Klaipėdos politechnikumą. l97l - l973 m. tarnavo armijoje. l974 m. pradėjo dirbti Klaipėdos VLRĮ laivų vamzdžių sistemų tiesėju. l976 m. perėjo dirbti į Mechanizacijos valdybą Nr. 5 vairuotoju.

l989 - l99O m. - Klaipėdos miesto sąjūdžio tarybos narys, taip pat Klaipėdos darbininkų sąjungos įkūrimo iniciatyvinės grupės narys. l989-l99O m. - Klaipėdos darbininkų sąjungos pirmininkas. Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys.

l99O m. išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. Dirbo Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komisijoje.

Nepriklauso jokiai partijai.

Vedęs. Žmona Nijolė dirba buitinių paslaugų kombinate "Rasa". Turi dvi dukras - Neringą ir Astą. Neringa mokosi Klaipėdos I.Simonaitytės vid. Mokykloje, Asta lanko darželį.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius išsikėlė pats, surinkęs daugiau kaip tūkstantį būsimų rinkėjų parašų, taip pat kandidatu į Seimo narius jį iškėlė Sąjūdžio koalicija "Už demokratinę Lietuvą".

Išrinktas : Marių Nr. 21