Juozas ŽEBRAUSKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Juozas ŽEBRAUSKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1943 m. gruodžio 3 d. Joniškio rajono Maironių kaime, žemdirbių šeimoje.

1963 m. baigė Joniškėlio Žemės ūkio technikumą, 1972 m. - Lietuvos Žemės ūkio akademiją. Mokėsi neakivaizdžiai, įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1958 - 1963 m. dirbo laukininku, fermos darbuotoju, apskaitininku Joniškio rajono "Jaunosios Gvardijos" kolūkyje, o 1963 - 1964 - to paties kolūkio pirmininko pavaduotoju.

1964 - 1967 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje.

1968 - 1992 m. - Linkaičių kolūkio vyr. agronomas, pirmininko pavaduotojas gamybai.

Nuo 1992 m. gegužės ūkininkauja.

1990 m. buvo apylinkės deputatas. 1990 - 1993 m. buvo Joniškio rajono Tarybos deputatas.

1964 - 1989 buvo TSKP narys. Nuo 1990 m. - Lietuvos Demokratinės darbo partijos narys. Priklauso Lietuvos Žemdirbių sąjungai, yra jos tarybos narys.

Žmona Irena - Joniškio rajono Linkaičių žemės ūkio bendrovės vyresnioji zootechnikė. Dukros - Kristina - Joniškio I vidurinės mokyklos vienuoliktokė ir Jurgita - devintokė. Sūnus Gediminas - moksleivis-trečiokas.

Išrinktas: Daugiamandatė (LDDP)