Juozas BULAVAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Juozas BULAVAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1995 07 20.

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1909 m. Rokiškio rajone,Ginotų kaime, valstiečių šeimoje.

1931 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto teisės skyrių ir 1932 m. - ekonomikos skyrių.

1932 - 1934 m. teisės mokslų žinias gilino Berlyno universitete. Valstybės ir teisės istorijos mokslų daktaras. Nuo 1952 m. - Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

1938 - 1940 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungoje “Lietūkis” poskyrio vedėju.

1940m. dirbo Teisingumo ministerijos juriskonsultu. 1941 m. - Vilniaus universiteto prorektorius, Teisės fakulteto docentas.

1942 - 1943 m. dirbo mokytoju Utenos bei Rokiškio gimnazijose.

1944 - 1945 m. - Lietuvos Respublikos plano komisijos pirmininko pavaduotojas.

1944 - 1958 m. - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto katedros vedėjas.

1956 - 1958 m. Universiteto rektorius.

1948 - 1952 m. Aukštojo mokslo profsąjungos respublikinio komiteto pirmininkas.

1950 - 1954 m. - Vilniaus miesto tarybos deputatas.

Nuo 1945 m. iki šiol dirba Mokslų akademijoje vadovo, mokslinį ir mokslo organizavimo darbą. Vadovavo 8 aspirantų disertacijoms. Parengė spaudai keletą stambių monografijų ir daug mažesnių darbų. Iš jų reikšmingiausi: “Rinkimai ir tautos atstovavimas Lietuvoje”, “Buržuazinių valstybių konstituciniai institutai”, “Lietuvos teisingumo organizavimas ir valdymas”,“Vokiškųjų fašistų okupacinis Lietuvos valdymas”. 1990 - 1991 m. rengė nepriklausomos Lietuvos Konstitucijos projektą.

1931 - 1938 ir 1952 - 1959 m. buvo LKP narys. 1959 m. už nacionalinę veiklą pašalintas iš partijos vadovaujančių pareigų; 1988 - 1990 m. Lietuvos Sąjūdžio dalyvis. Nuo 1991 m. - Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, nuo 1992 m. - Lietuvos Respublikos Seimo narys.

1994 m. vasario mėn. apdovanotas Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordinu.

Žmona Vanda - pensininkė. Sūnus Vladas - inžinierius energetikas, dirba Švietimo ir Mokslo ministerijos sistemoje. Dukra Rita - dailininkė - architektė, gyvena Kanadoje.

Išrinktas: daugiamandatėje (LDDP)