Nijolė AMBRAZAITYTĖ  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narė
Nijolė AMBRAZAITYTĖ

 

Seimo narė nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinkta Lazdynų (Nr. 9) apygardoje
iškėlė Lietuvos Respublikos piliečių chartija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinkta į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1939 m. vasario 21 d. Lazdijų rajone, Burokų kaime, muitininko šeimoje. Tėvai karo metais pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Kanadą, kur mirė ir palaidoti Montrealyje. 1948 m. kartu su seneliais ir giminėmis buvo ištremta į Igarką. 1955 m. iš Igarkos ištremta į Maklakovos gyvenvietę. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

1959 m. baigė vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinės konservatorijos solinio dainavimo katedrą, kurią baigusi buvo priimta į Operos ir baleto teatrą.

Nuo 1979 m. pradėjo pedagoginį darbą. Vilniaus valstybinės konservatorijos docentė. Dirba kūrybinį darbą operos ir baleto teatre.

1990 m. išrinkta Lietuvos Respublikos pirmojo šaukimo Aukščiausiosios Tarybos deputate, dirbo Mandatų ir etikos bei Savivaldybių komisijose. Priklausė Sąjūdžio santaros frakcijai.

Nuo 1991 m. rugpjūčio 20 d.- Lietuvos savanorė.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė.

Ištekėjusi, vyras Borisas - inžinierius. Sūnus Augis- Vilniaus Universiteto istorijos fakulteto diplomantas.

Kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos Sąjūdis, Piliečių chartija. Išrinkta: Lazdynų Nr. 9 (Vilnius)