Povilas GYLYS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Povilas GYLYS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Utenos (Nr. 51) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1948 m. vasario 14 d. Molėtų rajono Didžiokų kaime, vargonininko šeimoje.

Baigė Molėtų vidurinę mokyklą. 1965 m. įstojo į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1969 m. pradėjo dirbti to paties fakulteto dėstytoju. 1974 m. apgynė disertaciją ekonomikos mokslų kandidato laipsniui įgyti. Mokslinio darbo objektas - ekonominių procesų pažinimas bei valdymas. 1982-1983 m. stažavosi Norvegijos aukštojoje ekonomikos ir verslo mokykloje Bergene. 1990 m. apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją. Ekonomikos mokslų daktaras, profesorius. Yra paskelbęs apie 80 publikacijų.

1988 m. įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. Buvo išrinktas Vilniaus universiteto partinės organizacijos sekretoriaus pavaduotoju.

Nuo 1990 m. buvo savarankiškos LKP CK sekretoriumi. LDDP prezidiumo narys.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Vedęs. Žmona Nijolė - "Mokslo" leidyklos darbuotoja. Turi du sūnus:Tomas - policininkas ir Ignas - moksleivis.

Kandidatu į LR Seimo narius iškėlė LDDP.

Išrinktas : Utenos Nr. 51