Julius VESELKA  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Julius VESELKA

 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Alytaus (Nr. 30) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1943 m. vasario 8 d. Ukmergės rajono Siesikų miestelyje.

1972 m. baigė Vilniaus universitetą, ekonomistas. Dėstė universitete, 1975 m. už socialistinės ekonomikos ir santvarkos kritiką atleistas, įsidarbino Metalo konstrukcijų gamyklos Tiekomo skyriuje. 1986 m. apgynė ekonomikos mokslo kandidato disertaciją. Ekonomikos mokslų daktaras. Dirbo ekonomikos institute, nuo 1990 m. - Lietuvos ekonomikos ministerijos Strategijos skyriuje, kurį likvidavus pagal sutartį vadovavo Valstybinei pramonės produkcijos plėtimo programai.

Nuo 1992 m. gruodžio 10 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ministru. Dirbo iki 1994 m. birželio mėn.

Nepartinis. Priklauso Lietuvos ateities forumui - LAF vyr. koordinatorius.

Žmona Antanina - ekonomistė. Sūnus Gediminas - moksleivis, dukra Dalia - studentė.

Kandidatu į LR Seimo narius iškėlė LDDP.

Išrinktas : Alytaus Nr. 30