Juozas LISTAVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Juozas LISTAVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Sąjūdžio koalicija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1929 m. rugsėjo 4 d. Alytaus apskrities Butrimonių valsčiaus Liesionių kaime, valstiečių šeimoje.

1957 m. baigė Kretingos buhalterių mokyklą, 1964 m. - neakivaizdinį Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. Ekonomistas, specialybė - buhalterinė apskaita ir ūkinės veiklos analizė. 1974 m. apgynė disertaciją, ekonomikos mokslų daktaras. 1950 - 1951 m.- Daugų gimnazijos mokytojas.

1951 m. KGB suimtas, apkaltintas tėvynės išdavimu ir antitarybine veikla, o 1952 m. nuteistas 10 metų ir 5 mėnesiams laisvės atėmimu. Kalėjo SSRS lageriuose. 1956 m., motinai laidavus, grįžo į Lietuvą, tačiau politinis persekiojimas buvo tęsiamas iki 1986 m.

1958 - 1960 m. - buhalteris, vyr. buhalteris ekonomistas, vyr. ekonomistas revizorius Jiezno raj. Judeliškių MTS, Žemės ūkio inspekcijoje. 1960 - 1965 m. - dėstytojas, buvo mokymo dalies, laboratorijos vedėjas Sąjunginių neakivaizdinių apskaitos kursų dėstytojas Lietuvos filiale ir Lietuvos neakivaizdiniuose apskaitos kursuose Vilniuje.

1965 - 1974 m. - Lietuvos Centrinės statistikos valdybos Mokymo kombinato direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams.

1974 - 1976 m. - SSRS CSV Sąjunginio valstybinio projektavimo technologinio instituto Lietuvos filialo apskaitos mechanizavimo ir automatizavimo skyriaus vedėjas. 1976 - 1978 m. - Lietuvos CSV Respublikinio skaičiavimo centro automatizuoto valdymo sistemų projektavimo skyriaus viršininkas. 1978 - 1984 m. - Lietuvos Žemės ūkio ekonomikos MTI žemės ūkio skaičiavimo centro buhalterinės apskaitos mechanizavimo skyriaus vedėjas. 1982 - 1984 m. - Žemės ūkio akademijos buhalterinės apskaitos katedros vyresnysis dėstytojas. 1984 - 1990 m. - Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto Apskaitos ir finansų katedros docentas. 1990 - 1992 m. - Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos valdybos, patariamosios kolegijos narys.

Lietuvos politinių kalinių sąjungos tarybos, tarybos prezidiumo narys, sąjungos vicepirmininkas.

Žmona Vida - medikė, dirba gydytoja Vilniaus Sporto medicinos centre. Sūnus Artūras - Vilniaus universiteto studentas. Dukra Aušra - Lietuvos muzikos akademijos studentė.

Apygarda: Daugiamandatė (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga)