Stasys MALKEVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Stasys MALKEVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Sąjūdžio koalicija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1928 kovo 17 d. Rokiškio rajone, Panemunėlio kaime, namų šeimininkės ir automechaniko šeimoje.

1952 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinieriaus elektromechanikas. Technikos mokslų daktaras, docentas.

1949 - 1952 m. mokėsi ir dirbo dėstytoju Kauno respublikinėje kino mechanikų mokykloje.

1952 - 1958 m. dirbo Klaipėdos žvejybos laivyno projektavimo institute konstruktoriumi, skyriaus viršininku.

1958 - 1985 m. - Klaipėdos probleminės jūrų elektrožūklės laboratorijos viršininkas, Kaliningrado pramoninės žvejybos mokslinio gamybinio susivienijimo Klaipėdos filiale vyriausias inžinierius. Nuo 1985 m.- Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto docentas, katedros vedėjas. Dalyvavo daugelyje mokslinių jūrų ekspedicijų, taip pat ir tarptautinių, forumuose jūrų elektrožūklės klausimais. Drauge su kitais autoriais šia tema yra paskelbęs monografiją, ir apie 80 mokslinių publikacijų, padaręs apie 30 išradimų ir paskelbęs straipsnių politikos ir ekonomikos klausimais.

1953 - 1955m. buvo Klaipėdos m. Vykdomojo komiteto tarybos narys.

1990 m. buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Dirbo Valstybės atkūrimo ir konstitucijos komisijoje, pirmininko pavaduotoju, priklausė Jungtinei sąjūdžio frakcijai, nuo 1991 m. buvo jos pirmininkas.

Buvo Nepriklausomybės partijos tarybos narys. Nuo 1993 m. Tėvynės sąjungos narys.

Vedęs. Žmona Aniceta - gydytoja dirba Klaipėdos miesto stomatologinėje poliklinikoje. Sūnus Ričardas- technikos mokslų kandidatas, dirba JAV - Baltijos fundacijos savivaldybių mokymo centro direktoriumi.

Išrinktas : Daugiamandatė (Sąjūdžio koalicija)