Valdas PETRAUSKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Valdas PETRAUSKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1965 m. balandžio 9 d. Kaune, darbininkų šeimoje.

1983 - 1989 m. studijavo Kauno medicinos instituto gydomosios medicinos fakultete, įgijo gydytojo-chirurgo specialybę.

1989 - 1991 m. atliko ordinatūrą Kauno medicinos instituto I-oje katedroje.

1991 - 1992 m. dirbo Medicinos akademijos Kardiochirurgijos klinikoje asistentu.

1989 m. įstojo į Lietuvos demokratų partiją. Vykdė LDP tarybos vicepirmininko, Tarybos Prezidiumo nario pareigas.

Žmona Edita - dirba Kauno akademinėse klinikose medicinos seserim.

Išrinktas : Daugiamandatė (LKDP, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Demokratų partija)