Mykolas PRONCKUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Mykolas PRONCKUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Plungės (Nr. 35) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1936 m. kovo 24 d. Plungės rajono Rietavo miestelyje, tarnautojų šeimoje.

1954 m. baigė Klaipėdos žemės ūkio technikumą. 1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijęs mokslinio agronomo specialybę. 1982 m. apgynė žemės ūkio mokslų daktaro disertaciją.

1954 - 1955 m. dirbo Varnių rajono K.Požėlos kolūkyje agronomu.

Po karinės tarnybos 1956 - 1957 m. dirbo Plungės MTS agrochemiku.

1962 - 1989 m. dirbo Plungės rajono žemės ūkio valdybos vyriausiuoju agronomu, vėliau viršininko pavaduotoju ir viršininku. Tuo pat metu pagal pareigas buvo Plungės rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju.

1989 m. buvo išrinktas LKP Plungės rajono pirmuoju sekretoriumi. Dirbo LDDP Plungės rajono tarybos pirmininku, išrinktas LDDP tarybos pirmininko pavaduotoju.

Dalyvauja Lietuvos žemdirbių sąjungos veikloje.

1990 - 1993 m. buvo Plungės rajono savivaldybės deputatas.

LDDP narys.

Vedęs. Žmona Vida - kultūros darbuotoja. Užaugino dukterį Giedrę ir du sūnus - Mindaugą ir Mykolą. Duktė dirba Vilniaus Pedagoginiame Institute dėstytoja. Sūnūs Mindaugas-mechanikas, laikinai nedirba, Mykolas- plataus profilio mechanizatorius, stažuojasi Vokietijoje.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas : Plungės Nr. 35