Everistas RAIŠUOTIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Everistas RAIŠUOTIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Molėtų - Švenčionių (Nr. 54) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1951 m. balandžio 4 d. Kretingos rajono Būginių kaime, valstiečių šeimoje.

1973 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetus, įgijo baletmeisterio pedagogo specialybę.

Nuo 1973m. dirbo Švenčionių rajono Kultūros švietimo įstaigose kultūros namų metodininku, meno vadovu, direktoriumi, kultūros skyriaus vedėju.

Nuo 985 m. - Švenčionėlių miesto vaikų meno mokyklos direktorius.

1979 - 1991 m. vadovavo Švenčionių dainų ir šokių liaudies ansambliui "Aukštaitija". Buvo respublikinių Dainų švenčių renginių baletmeisteris.

1978 - 1980 m. Švenčionių rajono DŽDT deputatas.

Nuo 1977 m. - TSKP, o nuo 1990 m. - LDDP narys.

Žmona Teresė - Švenčionių Z. Žemaičio vidurinės mokyklos mokytoja. Dukra Ieva - Klaipėdos konservatorijos studentė, sūnus Liudvikas - moksleivis.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė LDDP.

Išrinktas: Molėtų-Švenčionių Nr. 54