Kazimieras ANTANAVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Kazimieras ANTANAVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Gargždų (Nr. 31) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

 Gimė 1937 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos rajono Balsėnų kaime, ūkininkų šeimoje..

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgydamas inžinieriaus statybininko specialybę. 1964 - 1967 m. buvo Kauno politechnikos instituto aspirantas. 1967 m. apgynė technikos mokslų kandidato, o 1977 m. - ekonomikos mokslų daktaro disertacijas.

1960 - 1965 m. dirbo Vilniaus statybos treste meistru, darbų vykdytoju, aikštelės viršininku.

1967-1988 m. dirbo Vilniaus inžineriniame statybos institute dėstytoju, docentu, laboratorijos vadovu, profesoriumi, katedros vedėju. Buvo daugelio mokslinių tarybų narys bei vadovas.

Nuo 1986 m. - Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos instituto skyriaus vadovas.

1988 - 1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos narys. 1988- 1989 m. Lietuvos socialdemokratų partijos atkūrimo organizacinio komiteto narys. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 1989-1991 m. šios partijos pirmininkas. 1993 m. sausio mėn. išstojo iš socialdemokratų partijos partijoje.

1989 m. buvo išrinktas Lietuvos atstovu TSRS liaudies deputatų suvažiavime.

1990 - 1992 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Aukščiausiosios Tarybos Ekonomikos komisijos pirmininkas, nepriklausė jokiai frakcijai..

Žmona Ona - Lietuvos Dailės muziejaus vyriausioji architektė. Duktė Rasa - Dailės akademijos studentė.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė socialdemokratų partija ir pats save.

Išrinktas: Gargždų Nr.31