Algirdas SAUDARGAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Algirdas SAUDARGAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1948 m. balandžio 17 d. Kauno mieste, tarnautojų šeimoje.

1972 m. baigė Kauno medicinos institutą, biofizikas. 1973-1977 m. dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, 1977-1982 m. - Lietuvos žemės ūkio akademijoje vyresniuoju dėstytoju, 1982-1986 m. - Cheminių junginių biologinio tyrimo instituto Kauno filiale vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 1986-1990 m. - Kauno medicinos instituto Centrinėje mokslinių tyrimų laboratorijoje vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.

1990 m. išrinktas į LTSR Aukščiausiąją Tarybą.

1990-1992 m. - Lietuvos užsienio reikalų ministras.

1988-1990 m. - Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo politinės komisijos pirmininkas.

Lietuvos Krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotojas.

Žmona Laima - chemikė, dirba Kauno Medicinos akademijos klinikoje. Du vaikai: Eglė ir Saulius. Dukra studentė VDU, sūnus mokosi Vilniaus S.Nėries mokykloje.

Išrinktas : Daugiamandatė (LKDP, L. polit. kal.ir tremtinių sąj.)