Zita ŠLIČYTĖ  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narė
Zita ŠLIČYTĖ

 

Seimo narė nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinkta Tauragės (Nr. 34) apygardoje
iškėlė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinkta į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1943 m. rugpjūčio 7 d. Skuodo mieste, darbininkų šeimoje.

1967 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, teisininkė, teisės mokslų daktarė. 25-rius metus dirbo Klaipėdos mieste advokate.

Nuo 1988 m. Lietuvos Sąjūdžio dalyvė. 1989 m. išrinkta TSRS liaudies deputate, 1989 m. dirbo komisijoje, kuri politiškai ir teisiškai įvertino Molotovo - Ribentropo pakto slaptuosius protokolus.

199O m. išrinkta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputate. Dirbo krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijoje, priklausė Jungtinei Sąjūdžio frakcijai.

Nepartinė.

Išsiskyrusi. Dukros - Milda ir Daiva mokosi.

Kandidate į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė Tremtinių ir politinių kalinių sąjunga.

Išrinkta: Tauragės Nr.34