Vytautas ARBAČIAUSKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vytautas ARBAČIAUSKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l95l m. Lietuvoje, Prienų mieste, darbininkų šeimoje.

l975 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą ir pradėjo dirbti inžinieriumi geologu Inžinerinių tyrinėjimų instituto Kauno filiale.

l988 m. buvo išrinktas Kauno m. Lenino raj. komjaunimo komiteto pirmuoju sekretoriumi. Po Leningrado aukštosios partinės mokyklos baigimo buvo renkamas Lietuvos komunistų partijos Kauno miesto Lenino rajono ir miesto komiteto pirmuoju sekretoriumi. Išrinktas LKP prezidiumo nariu ir partijos Kauno miesto tarybos pirmininku.

Nuo l99O m. dirba uždarosios akcinės bendrovės "Darsa" direktoriumi.

Buvo TSKP narys. Priklauso LDDP. (kada)

Žmona , baigusi technikumą, namų šeimininkė. Dukra ir sūnus - moksleiviai.

Išrinktas : Daugiamandatė (LDDP)